Města & regiony ČRNovinky

Ve spolupráci s krušnohorskými obcemi kraje pracují na vzniku oblastní destinační agentury

V Loučné pod Klínovcem zasedala společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, která spolupracuje s obcemi na české i německé straně Krušnohoří. Během jednání představil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta účastníkům akce plán založení oblastní destinační agentury Krušné hory. Jedním ze zakladatelů by se kromě Karlovarského a Ústeckého kraje mohla stát i společnost Montanregion.

Foto. Pixabay

Úkolem oblastní destinační agentury Krušné hory bude prezentovat a propagovat Krušnohoří na území obou krajů s důrazem na krajinu a památky zapsané na seznam UNESCO. Agentura by měla pomáhat místním se záměry rozvoje turistické infrastruktury v souladu s ochranou přírodního bohatství Krušných hor. „Myšlenka jednotné propagace Krušných hor začala sběrem podkladů, hledali jsme společné strategie, data o území, o organizacích, které jsou činné v celém Krušnohoří. Naše snahy byly marné, online nebylo možné najít jedinou použitelnou mapu zobrazující celé Krušné hory, za hranicemi našeho území jako by nebylo nic. To bohužel ilustruje naše stálé vnímání širších vztahů a také hranic. Podobně tomu bylo v případě organizací v cestovním ruchu, jednotně se Krušným horám nevěnuje nikdo. Jeden propaguje hory v zimě, druhý v létě, jeden východ, druhý centrál, k tomu je k dispozici změť graficky nesourodých propagačních materiálů a situaci odpovídající orientační a popisné značení,“ uvedl náměstek hejtmana Vojtěch Franta. Samostatnou problematiku tvoří také dopravní obslužnost a možnosti parkování v Krušnohoří.

Foto: Pixabay

Oblastní destinační agentura by všechny aktivity mohla sjednotit a postupně nastavit systém v tom, kam by se infrastruktura v Krušnohoří mohla rozvíjet. „Všichni si uvědomujeme, že Krušné hory jsou autentické, ryzí, nepoznané a krásné a že je zároveň nejvyšší čas tyto hodnoty chránit a rozvíjet. Vnímám proto velmi pozitivně iniciativu ohledně vzniku Chráněné krajinné oblasti Krušné hory jako nástroje ochrany přírodních hodnot. Obce společně spravují kulturní dědictví UNESCO. Oba dva krušnohorské kraje pracují na vytvoření jednotných územních studií rozvoje a zástupci obcí začínají nad jednotnou propagací reálně uvažovat. U našich saských sousedů začíná být běžné, že během hotelové snídaně dostanete regionální produkty a místní vám rádi doporučí atraktivity i za dvěma kopci téhož regionu. I tak se dá zajišťovat smysluplný a udržitelný rozvoj venkova. Krušné hory jistě nabízejí řadu regionálních produktů a atraktivit a my se snad k jejich sjednocené propagaci dostáváme. Je velmi přínosné, že iniciativa k založení oblastní destinační agentury přichází společně z Ústeckého i Karlovarského kraje. Věříme, že tato „destinačka“ vznikne už v letošním roce a spolu s místními hybateli se podaří rozvíjet a propagovat naše krásné Krušné hory jako jeden celek,“ dodal Vojtěch Franta.

Účastníci společného jednání se dohodli na tom, že vytvoří pracovní skupinu, která vznik destinační agentury připraví a zrealizuje.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button