Města & regiony ČRNovinkyVzdělávání

Cestovní ruch si kvalitně připravené odborníky s mezinárodní zkušeností zaslouží

Cestovní ruch neprožívá zrovna šťastné období a špatné zprávy jsou střídány ještě horšími. O to příjemnější je podělit se o jednu pozitivní, která přišla z jihu Čech. O nově otevřeném oboru Cestovní ruch na Jihočeské univerzitě si povídáme s děkankou Ekonomické fakulty doc. dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou.

Foto: Aleš Motejl

Na začátku letošního června jste obdrželi akreditaci k bakalářskému studijnímu programu Cestovní ruch. Proč jste se pro tento program rozhodli a jak složité a časově náročné bylo obor pro fakultu získat?

Cestovní ruch byl vždy na fakultě rozvíjen, dokonce naše univerzita měla své detašované pracoviště – Katedru cestovního ruchu – umístěnou v Táboře, ale výuka se v posledních letech zúžila jen na několik předmětů této specializace. Nicméně jsem přesvědčená, že si cestovní ruch svůj svébytný program zaslouží. Akademiky-odborníky ve svých řadách na fakultě máme, několik z nich včetně mě patří mezi členy SVECR (Společnost vědeckých expertů v cestovním ruchu), navíc můžeme stavět na spolupráci s praxí. Dlouhodobě spolupracujeme s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a v roce 2019 jsme se jako univerzita stali členy Destinace Českobudějovicko-Hlubocko. Požadavky na kvalitně připravené odborníky pro praxi v cestovním ruchu jsme v regionu vnímali již dlouho. Takže podmínky pro vznik programu byly dány a navíc na přípravu přispěl Jihočeský kraj ze svých grantových prostředků.

Jaký je o cestovní ruch u vás zájem a kolik se na něj přihlásilo studentů? Je přijímací řízení pro příští akademický rok již uzavřeno, nebo mají zájemci ještě šanci na přijetí?

Zájem o tento program je, a ačkoli jsme mohli propagaci oboru Cestovní ruch „smrsknout“ do pár týdnů v červnu a červenci, máme plánované počty 40 studentů v prezenční formě a 20 studentů v kombinované formě překročené. Přijímací řízení na tento program je pro letošek již uzavřeno, avšak akreditaci jsme obdrželi až do roku 2028, takže zájemci se mohou hlásit v následujících letech bez omezení. Navíc chceme navázat na úspěšnou spolupráci s vyššími odbornými školami specializovanými na cestovní ruch a umožnit jejich absolventům na základě bilaterálních smluv započtení odborných předmětů do bakalářského studia.

Uvažujete do budoucna i o magisterském studiu cestovního ruchu?

Trh práce a nálada v české společnosti si stále zvyká na bakaláře jako absolventy vysoké školy, proto budeme chtít nabídnout absolventům řešení i v tom případě, že budou chtít studovat až ke kýženému inženýrskému titulu. Magisterské studium se chystá v rámci připravované akreditace studijního programu Management regionálního rozvoje, kde bude zaměření na cestovní ruch nabízeno a prostupnost studia pro absolventy našeho bakaláře zajištěna.

Jak je studium u vás koncipováno a kladete důraz spíše na ekonomickou stránku oboru? Pro jaká pracovní místa chcete své absolventy vychovávat?

Jedná se o profesní studijní program, kde je velký důraz kladen na praxi a celý jeden semestr v druhém ročníku je této praxi věnován. Samozřejmě, že studium na Ekonomické fakultě předpokládá, že absolvent bude dobrým ekonomem ve své odbornosti, ale také bude pro svého zaměstnavatele přinášet ucelené jazykové vzdělání a tzv. soft skills bude mít v malíčku. Neboť v cestovním ruchu jde vždy o to, aby byl host, návštěvník či turista spokojen se službami poskytovanými na vysoké úrovni odborníky na slovo vzatými. A toho bychom chtěli dosáhnout. Naše absolventy budeme směrovat do středního managementu podniků a institucí v cestovním ruchu. Nabídneme jim ale také v rámci doplňkových programů celoživotního vzdělávání možnost vykonat si průvodcovský kurz a zkoušky, čímž jim dáme předpoklad pro vlastní fungování ať již jako OSVČ, či k založení své vlastní společnosti.

Jižní Čechy, kde vaše fakulta sídlí, jsou pro turismus jako stvořené. Jak spolupracujete s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu?

Jak již bylo zmíněno, spolupráce je velmi intenzivní, pan ředitel JCCR Jaromír Polášek dokonce garantuje jeden z povinných předmětů studijního plánu a praxe studentů se budou odehrávat také na půdě JCCR. Další instituce a podniky cestovního ruchu máme také v regionu i mimo něj zasmluvněné a praxe studentů v nich zajištěné.

Budete k přednáškám zvát i odborníky z oboru, např. z agentury CzechTourism či Fóra cestovního ruchu ČR apod.?

Odborníky z praxe zveme pravidelně na přednášky i v jiných oborech a Cestovní ruch nebude výjimkou. To, co se odehrává na centrální úrovni, např. v agentuře CzechTourism, budeme rádi bezprostředně přinášet studentům na bázi přednášek představitelů těchto institucí či formou exkurzí na tato pracoviště.

Jelikož jsme součástí Evropského regionu Dunaj – Vltava, budou přednášky zvaných odborníků obohacovány také o vystoupení kolegů z rakouských či německých univerzit a institucí zabývajících se cestovním ruchem. Na úrovni doktorského studia u nás dokonce probíhají stáže studentů v zahraničí nejen s cílem výuky, ale i přípravy kvalifikačních prací pod dvojím vedením – a tuto dobrou praxi bychom chtěli umožnit již na nižších stupních studia. Cestovní ruch si kvalitně připravené odborníky s mezinárodní zkušeností zaslouží.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button