AkceNovinky

High Level Tourism Meeting v Praze

Dne 21. 3. 2024 se konala mezinárodní akce High Level Tourism Meeting pod organizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jednání zemí Visegradské skupiny V4 Citizens na vysoké úrovni se letos uskutečnilo v Praze (Akademie veřejného investování), v rámci českého předsednictví.

Foto: AČCKA

Delegace ČR, Polska, Slovenska, Maďarska a také Německa diskutovaly své postoje a rámcové pozice k návrhu revize směrnice o zájezdech a zároveň k regulaci krátkodobých pronájmů. Za Evropskou komisi na jednání vystoupil online pan Robert Mathiak, člen oddělení DG JUST (Justice and Consumer), a představil návrh revidovaného znění s limitací maximálních záloh ve výši 25 % z ceny zájezdu. Následovala diskuze v rámci kulatého stolu. Žádná z účastnících se delegací navrhovaný paragraf v předloženém znění neschválila.

Foto: AČCKA

V případě regulace segmentu zájezdů nechyběla u odborné diskuze AČCKA. Prezident asociace Roman Škrabánek přednesl zamítavé stanovisko evropské asociace ECTAA a AČCKA k navrhovaným změnám a zejména k limitaci záloh vybíraných cestovními kancelářemi za zájezdy. Odmítavý postoj v tomto bodu potvrdilo i MMR ČR.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button