Města & regiony ČRPrahaPředpisy & regulaceTOP

Česká unie cestovního ruchu: diskriminační novela zákona připravuje pražské průvodce o práci

Průvodci Prahou ujišťují všechny profesní organizace, nejen cestovní kanceláře a agentury, že jsou vysoce kvalifikovaní i přes dočasné označení „bez odborné způsobilosti“. Kvůli diskriminačnímu systému loňské novely zákona o průvodcích jsou považováni za nekvalifikované, ačkoliv opak je pravdou, a přicházejí tak o práci.

Ilustrační foto, starý odznak Průvodce Prahou: PIS

Průvodce Prahou nemusí být nutně bez kvalifikace! Dle loňské novely musejí být průvodci označeni průkazem I. (bez odborné způsobilosti) nebo II. stupně (s odbornou způsobilostí). Vzdělaní, kvalifikovaní průvodci Prahou, držitelé osvědčení „Průvodce Prahou“, s jazykovými zkouškami a s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním jsou dle této úpravy zařazeni jako průvodci l. stupně, tedy „bez odborné způsobilosti“. Tím jsou řazeni na stejnou úroveň, jako jakákoliv osoba bez znalosti historie a reálií a jazyka, která si o průkaz zažádá. Práci, které je v současné covidové situaci žalostně málo, tak zadávají cestovní agentury a kanceláře raději průvodcům s průkazem ll. stupně. Bohužel také chybí osvěta ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR vysvětlující, že osvědčení Průvodce Prahou neznamená chybějící kvalifikaci. O změnu a narovnání podmínek dlouhodobě usiluje Česká unie cestovního ruchu včetně členské Asociace průvodců ČR a Sdružení průvodců.

„Tato situace je pro nás potupná a neúnosná. Nejvíce jí jsou postiženi průvodci Prahou, kterou v současnosti navštěvuje díky covidové pandemii žalostně málo turistů. Novela zákona měla narovnat podmínky i pro průvodce Prahou. Bohužel je ale zařadila na úroveň osob, na které nejsou kladeny žádné kvalifikační nároky,“ komentuje situaci Jana Mecnerová ze Sdružení průvodců, z. s.

“Díky současné zákonné úpravě se turistům bohužel dostává výkladů plných chyb, pokroucené historie a zkresleného obrazu reality života v naší zemi,“ doplňuje Stanislav Voleman, předseda Asociace průvodců ČR, který také za změnu zákona dlouhodobě bojuje.

Odborná průvodcovská kvalifikace pro region Praha, která je pro vykonávání této činnosti zásadní, je však výše uvedeným zákonným opatřením zohledněna jako nedostatečná.  „Dvoukolejnost Průkazů průvodce I. a II. stupně, je koncept, který kvalifikační kompetenci místních průvodců ignoruje. Pro kvalifikované místní průvodce je to zvláště v této době devastující. Cestovní agentury a kanceláře pražské průvodce bohužel považují za nekvalifikované a najímají raději průvodce s průkazem ll. stupně. Chybí zde osvěta a jejich podpora,“ říká Jaromír Polášek, viceprezident České unie cestovního ruchu.

Asociace průvodců společně s Českou unií cestovního ruchu v minulosti důrazně usilovaly o změnu postavení pražských průvodců. Loňská úprava, přijatá zákonodárci jako kompromis, akreditované průvodce Prahou poškodila, místo aby jim pomohla. „Kvalifikovaní pražští průvodci tak zbytečně a nikoliv svou vinou přicházejí o práci, kterou mnozí vykonávají desítky let s nadšením a láskou,“ dodává Stanislav Voleman, předseda Asociace průvodců ČR.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button