Města & regiony ČRNovinky

MMR: Více než 22,2 miliardy už je z integrovaných nástrojů rozděleno na rozvoj území České republiky

Modernizace základních škol, pořízení nízkopodlažních trolejbusů, vybavení požárních zbrojnic, nové chodníky, modernizace a rekonstrukce silnic, oživení národních kulturních památek nebo posílení sociálních služeb ‒ to všechno jsou příklady investic, které směřují do projektů podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím integrovaných nástrojů. IROP rozdělil 22,2 miliardy korun, což představuje přes 80 % rezervovaných prostředků.

Plzeň / Foto: Shutterstock

„Díky pečlivému mapování potřeb v územích jsou prostředky smysluplně a efektivně vynaloženy na projekty, které dané oblasti opravdu potřebují,“ říká Zdeněk Semorád, náměstek Sekce evropských a národních programů ministerstva pro místní rozvoj.

Integrované nástroje jsou inovativnější formou využívání finančních prostředků Evropské unie, které spolu s běžnými dotacemi pomáhají podpořit rozvoj specifických typů území, spolupráci jednotlivých subjektů a zároveň přispívají k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétními nástroji jsou v metropolitních oblastech a aglomeracích integrované územní investice (ITI), v městských aglomeracích integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) zaměřený na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS).

Mezi městy vedou Plzeň a Mladá Boleslav

V městských metropolitních oblastech a aglomeracích ITI už bylo podpořeno 617 projektů za 12,5 miliardy korun, proplaceno bylo více než 7,3 miliardy korun. Prostřednictvím nástroje IPRÚ bylo podpořeno 242 projektů za 4,1 miliardy korun, ze kterých bylo proplaceno 2,2 miliardy korun.

V rámci IPRÚ stojí v čele Mladá Boleslav s 59 % proplacených prostředků v realizovaných projektech, kterými se podpořila například cyklostezka Havlíčkova nebo sociální bydlení v Krajířově ulici. „Čerpání financí z integrovaného nástroje je pro žadatele lepší, protože nemusejí soutěžit s ostatními. Pokud je projekt v souladu se strategií IPRÚ a jsou na něj finance v rámci jednotlivých opatření strategie, má velkou šanci na realizaci. Z pohledu nositele jsme za tento nástroj velmi rádi, známe potřeby území a můžeme je takto pokrýt,“ říká Petra Tůmová, manažerka IPRÚ Mladá Boleslav z magistrátu města.

Pomyslnou dvojkou jsou České Budějovice se 49 % proplacených prostředků v realizovaných projektech, prostřednictvím kterých město pořídilo jedenáct nízkopodlažních trolejbusů nebo byla zmodernizována silnice II/146 z Hluboké nad Vltavou do Lišova.

Nejúspěšnější ITI je Plzeňská metropolitní oblast, která má proplaceno 75 % rezervovaných prostředků a podpořila například přestupní autobusový terminál Šumavská. „Nástroj ITI byl pro nás v první řadě možností zahájit územní spolupráci ve zcela novém rozměru, tedy i za hranicemi silné metropole,“ vyzdvihuje Markéta Kubíčková, vedoucí úseku ITI z Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Se 66 % vyčerpané rezervované alokace následuje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, které podpořilo mimo jiného bezbariérovou přístavbu pro uživatele odborného sociálního poradenství.

Místní akční skupina Bohumínsko vede na venkově

Na územích MAS je v realizaci 2 555 projektů za 5,6 miliardy korun. Mezi nejaktivnější místní akční skupiny patří Místní akční skupina Bohumínsko z Moravskoslezského kraje, která má v realizaci 97 % projektů a vyčerpáno 93 % rezervované alokace. MAS například podpořila projekt Cyklostezka přes Lesopark Na Panském v Bohumíně či projekt Odborné učebny chemie při ZŠ Petrovice u Karviné.

Mezi premianty patří i MAS Lužnice z Jihočeského kraje, která má v realizaci 99 % projektů a má proplaceno více než 86 % její celkové alokace (podpořila například Komunitní centrum Roudná či Základní a Mateřskou školu Malšice) a MAS „Přiďte pobejt!“ z Libereckého kraje, která má v realizaci 97 % projektů a vyčerpáno 76 % rezervované alokace. Tato MAS se zaměřuje například na vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice nebo na dostupnost a rozvoj sociálních služeb v tomto podkrkonošském městě. „Každá koruna vydaná do správné oblasti má pro venkovský prostor význam,“ vysvětluje Anna Hančová, vedoucí pracovnice MAS „Přiďte pobejt!“, proč se Jilemničtí rozhodli využít možnosti financování rozvoje regionu prostřednictvím CLLD.

Mezi další premianty patří i MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko z Olomouckého kraje s 93 % alokace v realizaci a 77 % alokace v proplacených prostředcích a Místní akční skupina Mezilesí ze Středočeského kraje s 97 % alokace v realizaci a 76 % alokace v proplacených prostředcích.

K rozdělení zbývá ještě třetina

Všechny integrované nástroje stále hodnotí projekty a vyhlašují výzvy, aby tak do svého území přerozdělily zbývající volné rezervované prostředky v souladu s integrovanou strategií. Informace o aktuálně vyhlášených nebo připravovaných výzvách jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých nositelů integrovaných nástrojů.

Newsroom TTG/MMR ČR

 

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button