NovinkyPojišťovny

V případě potíží v zahraničí volejte neprodleně asistenční službu

Nemoc, úraz, odcizení majetku nebo nehoda. I to se na dovolené může stát. Pomoc s řešením takových situací poskytují asistenční služby jednotlivých pojišťoven, u kterých si lidé sjednávají cestovní pojištění. Při výběru pojišťovny je tedy velmi důležité hledět právě na kvalitu a úroveň asistenčních služeb. Role asistence je totiž klíčová pro zdárné vyřešení vzniklých potíží a komplikací.

Foto: Pixabay

Asistenční službu je třeba kontaktovat ihned po vzniku krizové situace. Výjimkou jsou samozřejmě stavy ohrožující život člověka „V momentě, kdy se člověk nachází v ohrožení života, je nutné, aby okolí okamžitě a neprodleně přivolalo místní záchrannou službu, následně asistenci,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Asistenční služba poradí, jak správně postupovat, a především zajistí a zkoordinuje všechny kroky nutné k zajištění pomoci klientovi v tíživé situaci v zahraničí. 

Jaké informace si pro asistenční službu připravit?

Při volání na asistenční službu by měli klienti mít připravené základní údaje, jako je jméno a datum narození, číslo pojistky, informace o tom, co se stalo a jaké má klient zdravotní potíže. Aby operátoři asistenční služby mohli klientům co nejlépe a nejrychleji pomoct, bude je také zajímat místo a délka pobytu v zahraničí a kontaktní telefon.

„Pro možnost okamžitého kontaktování asistenční služby má ERV Evropská mobilní aplikaci „Moje Evropská“, díky které se s asistenčním centrem spojíte stisknutím jediného tlačítka. Aplikace je volně dostupná pro mobilní platformy Android i iOS a její součástí jsou i důležité kontakty a kompletní informace o pojistce, kartička pojištění či trezor osobních a cestovních dokumentů,“ říká Vlastimil Divoký. Pojistku si do aplikaci mohou nahrát majitelé celoročního pojištění MultiTrip, jednorázového SingleTrip nebo firemního BusinessTravel.

Asistenční služba ERV Evropské je klientům k dispozici nonstop, samozřejmě v češtině. Její specialisté jsou připraveni pomoci klientům v jakékoliv nouzové situaci. A to i díky tomu, že zástupci ERV Evropské pravidelně navštěvují oblíbené turistické destinace, kde osobně prověřují kvalitu smluvních klinik a nemocnic. Díky spolupráci s celosvětovou asistenční sítí Euro-Center jsou operátoři asistenční služby schopni zajistit tu nejkvalifikovanější lékařskou péči a nejvhodnější postup při řešení potíží. V případě potřeby asistence zajistí konzultaci zdravotního stavu s českým asistenčním lékařem. Ve složitějších případech je asistence schopna poskytnout i platební garanci.

Foto: Pixabay

Pojistnou událost vyřešíte snadno online

Aby mohla pojišťovna klientům vše proplatit, je nutné jí dodat veškeré důležité dokumenty související se škodou. Takovými dokumenty jsou v případě zdravotních potíží lékařské zprávy, účty za lékařské ošetření nebo za nákup léků. V případě odcizení osobních věcí potom sken policejního protokolu a fotodokumentace. Pojišťovna proplatí také účty za telefonní hovory klienta z asistencí, takže se nikdo nemusí bát vysokých roamingových poplatků.

Nahlášení škody je jednoduché a lze ho provést během pár minut online na webu ERV Evropské. Klienti, kteří mají založen profil v klientské zóně Moje Evropská, mohou dokonce sledovat aktuální stav zpracovávání škody. „Apelujeme na všechny naše klienty, aby si veškerou dokumentaci uschovali minimálně po dobu šesti měsíců pro případ šetření komplikovanějších škodních událostí nebo možných interních kontrol,“ říká Vlastimil Divoký.

Po nahlášení škody zašle ERV Evropská klientovi e-mail s potvrzením o přijetí hlášení pojistné události. Pokud jsou všechny dokumenty v pořádku, škodu většinou vyřídí do sedmi pracovních dní.

Newsroom TTG / ERV Evropská pojišťovna

Ukázat další

Související články

Back to top button