CestovkyNovinkyPartnerská sekce

SUSTOUR. Podpora udržitelnosti pro cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury zaujímají v cestovním ruchu důležitou pozici. Jsou prostředníkem mezi turisty a podniky v destinacích a mohou ovlivňovat výběr spotřebitelů, praktiky dodavatelů a celkový rozvoj destinací. Díky této své roli mohou významně přispět k ochraně životního prostředí a kultury a k postupnému přechodu či přiblížení se k udržitelnému cestovnímu ruchu. K tomu mohou využít podpory, kterou nabízí projekt SUSTOUR hrazený z fondů EU.

Evropský projekt SUSTOUR nabízí zainteresovaným podnikům komplexní technickou podporu, která napomůže zlepšit jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti. Zejména pokud cestovní kanceláře a agentury se zapojením udržitelných postupů do své činnosti teprve začínají, mají díky tomuto programu možnost získat pomoc pro zlepšení své praxe při řízení uhlíkové stopy, nakládání s plasty a plastovým odpadem, řízení dodavatelského řetězce či certifikace výletů na pobřeží v souladu s dlouhodobou udržitelností. Díky existujícím nástrojům k vypočítání uhlíkové stopy jednotlivých zájezdů/balíčků služeb mohou CK své produkty upravit a udělat je šetrnějšími k životnímu prostředí. Seznámí se s potřebnými normami a začlení principy k jejich dodržování do svého běžného provozu, a v neposlední řadě také dodržování podobných principů přesunou i na své dodavatele.

Cestovní kanceláře a agentury si mohou vybrat mezi různými moduly podpory. Kromě podpory pro zlepšení určitých oblastí své činnosti si mohou zvolit také asistenci při získání certifikace udržitelnosti. Subjekty mají možnost využít kombinaci online seminářů i vícedenních školení s osobní účastí, skupinového či individuálního koučinku, auditorských i certifikačních služeb, to vše pod vedením odborníků na udržitelnost.

V celé EU se k projektu připojilo 714 subjektů z řad malých a středních cestovních kanceláří a agentur, na které program cílí. V ČR projekt podpořila Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a připojila se tak k mnoha signatářům a partnerům z evropských zemí. Hlavním partnerem a koordinátorem je sdružení ECEAT a neméně důležitým partnerem je také evropská asociace ECTAA, která propaguje program mezi národní asociace v segmentu CK a CA. Projekt běží do září 2023.

Právě i celkový počet dvou zapojených subjektů z České republiky ukazuje, že udržitelnost není tak nosným tématem jako v západních a zejména severních zemích Evropy, kde je poptávka spotřebitelů po udržitelných produktech a službách zcela běžná.

Téma udržitelnosti v Evropě i ve světě rezonuje několik let, nicméně v Česku se ještě neuchytilo a nezakotvilo do každodenní praxe většiny populace. Proto je správné, že vznikají stále nové možnosti, jak šířit osvětu a zapojit obyvatelstvo a podniky do šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí ve všech činnostech.

Kateřina Nemravová, AČCKA

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button