KulturaMěsta & regiony ČRNovinky

Staré evropské umění se představí v krajské galerii ve Zlíně

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představí zlínskému publiku cenné obrazové a grafické exponáty starého evropského umění ze sbírky GVUO. Vystavovaný výběr z pokladů ostravské galerie se snaží co možná nejplastičtěji mapovat období vymezené lety 1500 až 1800. Návštěvníci se seznámí s přístupem umělců tvořících pod vlivem italským, flámským či nizozemským. Výstava bude zahájena vernisáží 20. února.

Kolekce evropského umění tvoří významnou část bohatství sbírek, které Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje, a vedle zásadních celků českého umění 19. a 20. století nabízí pohled na umění období počínající kolem roku 1500 a končící po polovině minulého století. Přirozená dominance kolekce se objevuje v umění italského baroka, období mladší je pak rozvíjeno dílčími celky se zaměřením na různé oblasti Evropy.

„V kolekci pochopitelně existují značné mezery, ale spojení malby a grafiky přináší možnost bohatšího naznačení souvislostí slohového vývoje. Exponáty z počátku tohoto sledovaného období pocházejí ze středoevropského prostoru a zachycují přechod od pozdní gotiky k renesanci. S 16. stoletím v zastoupení děl nabývá italské umění, zejména s nastupujícím manýrismem. Nejpřesvědčivěji je reprezentováno umění 17. a 18. století, jež se stalo významným fenoménem a ve své široké škále odráželo mnohé společenské, politické a náboženské děje tehdejší barokní Evropy,“ přibližuje Jiří Jůza, kurátor výstavy a ředitel GVUO. Objevují se zde celky sakrálního umění, mytologických námětů, krajinomalby a dalších žánrů.

Základní skupinu tvoří ukázky centrálních vývojových škol 16.–18. století, kdy těžiště tvoří práce italské a západoevropské (nizozemské, holandské a flámské) s ojedinělými díly francouzskými a anglickými, významně pak doplňované okruhem středoevropským (německým a rakouským) s doteky i umění českého. Z nejzajímavějších příkladů lze zmínit obraz M. Bella Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem, který patří ke krásné ukázce tvorby ovlivněné zakladatelem tradice benátské malby G. Bellinim. Za zmínku také stojí díla manýristických malířů činných na dvoře Rudolfa II. (H. von Aachen, B. Spranger) a v neposlední řadě reprezentativní příklady italské barokní malby slavných autorů, jako byli např. D. Fetti, G. B. Caracciolo či F. Cozza. Významné postavení flámsko-holandského okruhu v období baroka představují díla autorů, kteří se specializovali na jednotlivé žánry, jako byli A. H. v. Beyeren, J. Asselijn a D. Teniers ml.

„Výstava navazuje na dramaturgickou linii zlínské galerie, která uvádí díla starších klasiků výtvarného umění a zároveň připomíná jejich odkaz pro dnešní tvůrce. V dalším prostoru kupříkladu probíhá výstava Dany Sahánkové, v jejímž díle nalezneme i vazby k hlubším vrstvám historie umění,“ dodává kurátorka Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Pavlína Pyšná.

Výstava bude k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 5. května 2024. Více o výstavě se mohou návštěvníci dozvědět na komentovaných prohlídkách.

www.galeriezlin.cz

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button