LidéNovinkyRozhovoryTOP

Roman Škrabánek: Důležité je, že program COVID – Záruka CK podpořily pojišťovny

Jedním z ožehavých témat posledních týdnů je pojištění cestovních kanceláří proti úpadku pro nové pojistné období. Jaká je současná situace a co cestovním kancelářím přináší nově vyhlášený program COVID – Záruka CK, se ptáme Romana Škrabánka, prezidenta AČCKA.

Foto: Luděk Neužil

Od loňského léta se cestovní kanceláře setkávají se zpřísněním podmínek ze strany pojišťoven pro získání povinného pojištění proti úpadku, které je zákonnou podmínkou pro provozování činnosti cestovní kanceláře. Co přesně pojišťovny požadují a proč odmítají některé cestovní kanceláře pojistit?

Zpřísnění podmínek spočívá v tom, že pojišťovny po cestovní kanceláři obvykle požadují pro nové pojistné období, vedle úhrady navýšeného pojistného, i složení vysoké základní spoluúčasti (jistiny), která ve srovnání s předcházejícími lety zásadním způsobem dopadá na jejich likviditu a v extrémních případech může být i likvidační.

Setkáváme se bohužel i se situací, kdy pojišťovna své smluvní cestovní kanceláři odmítne nabídku pojištění pro nové pojistné období předložit, a to s plným vědomím, že tak může vyvolat její úpadek a následně řešit pojistnou událost. A jiné pojišťovny o nové zákazníky z řad cestovních kanceláří vesměs nemají zájem. Z jednání s pojišťovnami vyplývá, že zpřísnění podmínek je odrazem přístupu zajišťoven k danému typu pojištění. V současné době se plně projevuje anomálie ukotvená v legislativním rámci povinného zajištění CK pro případ úpadku, a to nejen v ČR, ale i jiných zemích EU – jeden soukromoprávní subjekt (pojišťovny) rozhoduje po boku státu o bytí či nebytí jiného soukromoprávního subjektu (CK). Cestovní kanceláře mají zákonnou povinnost se zajistit pro případ úpadku, pojišťovny však nemají zákonnou povinnost pojištění cestovním kancelářím poskytnout, a chovají se tedy legitimně. Tento stav je třeba z dlouhodobého hlediska koncepčně řešit, v tuto chvíli se jeví do budoucna jako neudržitelný.

Obrátili jste se na stát pro pomoc. Jak jednání probíhala a jaký přinesla výsledek?

Bez státní podpory v otázce zajištění CK pro případ úpadku by pro stávající sezonu řada cestovních kanceláří nemohla nadále provozovat svou činnost, mnohé cestovní kanceláře se již staly „vynucenými“ agenturami právě z toho důvodu, že nabídka pojišťovny nebyla akceptovatelná či nebyla vůbec předložena. AČCKA proto iniciovala státní pomoc a výsledkem je Program COVID – Záruka CK, jehož správcem je Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR. Přípravy programu jsme se bezprostředně účastnili a navrhovali jeho dílčí parametry. Rád bych zdůraznil, že se jedná o program záruční, nikoli program dotační, ze kterého by byly vypláceny přímé peníze cestovním kancelářím. Program je participativním programem MPO a MMR s celkovou alokací ve výši 300 milionů korun na pokrytí záruk a velmi oceňuji opravdu funkční spolupráci s MPO, MMR a ČMZRB. Jsem rád, že naši iniciativu podpořily Česká unie cestovního ruchu a ACK ČR a samozřejmě je zásadní, že program podpořila i Česká asociace pojišťoven.

Jaké jsou parametry programu COVID – Záruka CK a jak bude fungovat?

Cílem programu je usnadnit cestovním kancelářím přístup k získání povinného pojištění pro případ úpadku. Podstatou programu je poskytnutí státní bankovní záruky ve prospěch pojišťovny prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, která by za určitých podmínek pokryla významnou část základní spoluúčasti (jistiny) požadované pojišťovnou, a to do výše 75 %. Zároveň byly nastaveny další 2 kumulativní limity pro výši záruky – 4 miliony Kč/CK, resp. 30 % z limitu pojistného plnění (pojistné částky).

Do programu byly na základě našich návrhů zavedeny i další zásadní parametry – retroaktivita (o bankovní záruku lze požádat zpětně k již sjednaným pojistným smlouvám s počátkem pojistného období od 1. 10. 2020), oprávněným žadatelem může být subjekt, který byl cestovní kanceláří alespoň do 12. 3. 2020, podpora může být po notifikaci ze strany Evropské komise poskytnuta v rámci „Dočasného rámce“, tzn. že žádat budou moci s největší pravděpodobností i ti, kteří již vyčerpali limit de minimis (200 tisíc eur) na veřejných podporách. Cena za bankovní záruku je stanovena ve výši 1 % z výše poskytnuté záruky.

Program vnímáme jako podporu především pro malé a střední cestovní kanceláře. Odhadujeme, že připravovanou podporu může využít až 90 % cestovních kanceláří. Zároveň jsme při jednáních podpořili myšlenku, aby obdobný nástroj byl připraven i pro největší cestovní kanceláře.

Jaká bude podle vašeho odhadu letošní sezona a co by mohlo ještě přispět k jejímu co nejpříznivějšímu průběhu?

Očekávám, že letošní sezona bude podstatně lepší a přinese všem mnohem více cestovatelských možností, zážitků a radostí. Lidé po mnohaměsíční absenci budou chtít cestovat, je však zřejmé, že návrat do „dřívějších časů“ bude dlouhodobější záležitostí. Příznivému průběhu sezony by zásadním způsobem přispělo mezinárodní uznávání levnějších a podstatně dostupnějších antigenních testů, které je již projednáváno na úrovni Evropské komise. A samozřejmě cestování napomůže i plošné očkování obyvatel napříč kontinenty. Našemu oboru přeji pestrou nabídku zájezdů a mnoho spokojených zákazníků.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button