Kam jet?KulturaŠpanělskoTOPZahraničí

Nejen v Itálii, ale i ve Španělsku jsou nádherné římské památky

Památek na římskou přítomnost na Pyrenejském poloostrově je opravdu mnoho. Řada akvaduktů, mnoho římských divadel, nádherné mozaiky. Ale podívejme se na několik z nich. Španělská Hispania byla rozdělena na několik provincií, a tak se můžeme zmínit alespoň o jejich významných městech.

Foto: Turespaña

Tarragona (Tarraco)

Nejstarší římskou osadou na Pyrenejském poloostrově, které se v 1. století před naším letopočtem stala hlavním městem provincie Hispania Citerior. C. je Tarragona. Římské Tarraco dělí od dnešní Tarragony více než dva tisíce let historie. Tisícileté kameny postavené Římskou říší jsou součástí světového kulturního dědictví, které bylo roku 2000 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. V roce 218 př. n. l., během punských válek, se na pobřeží vylodil Cornelius Scipio a založil zde vojenský tábor, který se nakonec stal hlavní základnou Římské říše v Hispánii. Z Tarragony byl během následujících 200 let dobyt Pyrenejský poloostrov. Z tohoto období se dodnes dochovaly známé památky, jako je amfiteátr, cirk, akvadukt Ferreres, archeologická cesta a další. A co se nachází poblíž Tarragony? Například Port Aventura, velký park plný atrakcí, anebo krásné secesní město Reus, kde se narodil Gaudí.

Córdoba (Corduba)

Foto: Turespaña

Většina lidí zná Córdobu pro její katedrálu-mešitu, ale ne pro její římské pozůstatky. Córdoba z oblasti Baetica, na rozdíl od Sevilly, Cádizu nebo Málagy, uchovává římské pozůstatky v dobrém stavu. Za pozornost stojí jeho římský most (kde se natáčela scéna ze slavného seriálu Hra o trůny) nebo římský chrám.

Mérida (Emerita Augusta)

Foto: Turespaña

Hlavní město dnešní Extremadury nemá co závidět současnému Římu, pokud jde o římské pozůstatky. Ano, Řím je mnohem velkolepější, ale Mérida nezůstává pozadu. Ve skutečnosti její mimořádný archeologický soubor vedl k tomu, že město bylo zapsáno na seznam UNESCO v roce 1993. V hlavním městě Lusitánského regionu jsou dodnes zachovány tak významné památky, jako je mimo římský amfiteátr, římský most, akvadukt, Dianin chrám nebo Trajánův oblouk.

Lugo (Lucus Augusta)

Foto: Turespaña

Město Lugo je nejstarší v Galicii. Bylo založeno v roce 25 Paulem Fabiem Maximem. Původní středověké město bylo obestavěno vysokou zdí, která je jedinou na světě, jež si zachovala po celém svém obvodě. V roce 2000 byla prohlášena za světové dědictví. Legenda praví, že Římané postavili zeď na ochranu ne města, ale lesa; Augustův Svatý les, latinsky Lucus Augusti, od kterého Lugo převzalo své jméno. Dnes je les záhadou, ale zeď stále stojí a vzdoruje času. Hradby měří přes 2 kilometry a mají celkem 10 bran a 85 bastionů, přičemž je možné se procházet nahoře na hradbách a pozorovat centrum města seshora.

Segovia (Secovia)

Foto: Turespaña

Přestože Segovia nebyla za římské nadvlády městem velkého významu, alespoň pokud ji srovnáme s jinými jako Tarraco nebo Emerita Augusta, můžeme v ní vidět jeden z nejlepších příkladů civilní výstavby z tohoto období. Kdo by neznal slavný akvadukt Segovia?

Cartagena (Cartago Nova)

Foto: ITREM

Římané porazili Kartagince ve druhé punské válce a chopili se moci nad městem, které založili a kterému dali jméno Nové Cartago, dnešní Cartagena. Cartago Nova byl důležitý římský přístav, a tak není divu, že se zde dochovalo jedno z nejkrásnějších římských divadel. To je zachováno díky úžasnému projektu, který vzešel z ateliéru Rafaela Monea a bere zřetel na soulad s okolní městskou zástavbou a překrásnou krajinou v pozadí monumentu.

Turespaña, španělská kancelář pro cestovní ruch Vídeň

www.spain.info

Ukázat další

Související články

Back to top button