Města & regiony ČRNovinky

MMR dotovalo v cestovním ruchu i neúčelné a nehospodárné projekty, uvedl NKÚ

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nastavilo pro čerpání dotací z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016–2023 (NPPCRR) obecné a neměřitelné cíle. Není proto možné posoudit a změřit přínosy dotace pro cestovní ruch jako celek. Informoval o tom v tiskové zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).
Foto: archiv MMR

Stát od roku 2016 do července 2023 vydal více než 431 milionů korun na 375 projektů. Kontrola ukázala, že chyby v systému umožnily podpořit i neúčelné a nehospodárné projekty, uvedl NKÚ. Ministerstvo si je některých nedostatků vědomo, nastavení programů zlepšuje a do konce roku vyhlásí nové programy.

Dotace měly podle NKÚ za cíl zvýšit potenciál a konkurenceschopnost regionů ČR, usnadnit pohyb návštěvníků v konkrétních destinacích či rozvinout kvalitu služeb. “Zda bylo těchto cílů dosaženo, však nelze ověřit,” uvedli kontroloři. Příjemce podpory má podle nich povinnost předložit MMR dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akce. Resort ale podle NKÚ zmíněnou dokumentaci ve většině případů nezkontroloval ani tři roky po ukončení projektu. “Tím pádem nemá aktuální, správné a úplné informace o efektivnosti akce. Podle NKÚ jde o závažné selhání vnitřního kontrolního systému MMR,” míní kontroloři.

Ministerstvo si je některých nedostatků při nastavení části programů prověřovaných NKÚ vědomo. “I proto loni ve spolupráci s relevantními partnery provedlo jejich redesign. Intenzivně se pracuje také na nových programech, resort je vyhlásí na konci tohoto roku,” sdělila mluvčí MMR Veronika Hešíková. Podotkla, že stát podpořil například vznik dobíjecích stanic pro elektrokola, běžkařských tras, nových expozic či odpočívadel. Vznikly také online kampaně nebo videospoty, které propagují české regiony v tuzemsku i v zahraničí.

Příkladem neúčelné podpory je podle NKÚ například projekt na vybudování říční sauny na břehu Svratky. Kontroloři NKÚ na místě zjistili, že objekt je využíván i jako bistro/kavárna. Použitím dotace na výstavbu stravovacího zařízení příjemce podpory porušil zásady dotačního programu, podle nichž nelze podporu na tyto účely čerpat. Dále ministerstvo například nezjistilo, že na místě, kde měla být expozice průmyslu, obchodu a zemědělství, byl jen prázdný prostor bez viditelných stavebních úprav. Podpora téměř dvou milionů korun byla podle NKÚ nehospodárná a neúčelná, peníze totiž příjemce nepoužil na úhradu stavebních prací a instalaci expozic, jak bylo deklarováno.

“Vyhodnotit přínos programu pro rozvoj cestovního ruchu jako celku je náročný úkol, na který MMR v žádném případě nerezignovalo,” uvedla mluvčí resortu. MMR podle ní sleduje velké množství parametrů, které vypovídají o konkrétních materiálních i nemateriálních výstupech jednotlivých projektů.

Nedostatky odhalil NKÚ také u části kontrolovaných příjemců podpory. U pěti z 19 prověřovaných projektů zjistil skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně. “O výsledcích kontrol NKÚ u konkrétních příjemců dotace nemá MMR zatím žádné oficiální informace, a proto se k nim nemůže jednotlivě vyjádřit. Nyní je na finančním úřadu, který podněty od NKÚ obdržel, aby podezření z porušení podmínek dotace prošetřil a v případě jejich potvrzení také přijal příslušná opatření. Obecně však nastavený systém kontroly vynakládání dotačních prostředků u NPPCRR eliminuje možnosti neúčelného využití dotací,” uvedlo ministerstvo.

Newsroom TTG / ČTK

Ukázat další

Související články

Back to top button