AkceEvropaŠpanělskoTOPZahraničí

Konference AČCKA byla nejen o povinnostech, zákonech a volbách, ale i o zážitcích v Andalusii

Již 54. konference Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, která proběhla koncem dubna ve španělském regionu Costa del Sol, přinesla kromě nezapomenutelných cestovatelských, gastronomických a uměleckých zážitků především shrnutí současných problémů v našem cestovním ruchu i volby prezidia a revizní komise AČCKA pro období do roku 2025.

Foto: AČCKA

Úvod konference patřil španělským partnerům. Paní Rocío Martín, rada pro cestovní ruch a ředitelka španělské kanceláře pro cestovní ruch pro země střední Evropy Turespaña, se ohlédla za posledními nelehkými roky: „V roce 2019 navštívilo Španělsko podle statistik leteckých společností a hotelů přes 420 000 českých turistů. Potěšitelné je, že v roce 2022 to po covidové pauze bylo přes 483 000 hostů z České republiky. V letošním roce, povzbuzeni výsledky za první tři měsíce, kdy do Španělska přijelo již 75 000 českých turistů, odhadujeme příjezdy z ČR na půl milionu osob.“

Rocío Martín, rada pro cestovní ruch a ředitelka španělské kanceláře pro cestovní ruch pro země střední Evropy / Foto: AČCKA

Optimističtí ohledně vývoje příjezdové turistiky z Česka jsou i další zástupci španělského cestovního ruchu a zároveň partneři konference AČCKA. Pan Phillip Heuri Temboury, výkonný ředitel andaluské centrály pro cestovní ruch Turismo Andaluz, a paní Fátima Blanco, vedoucí oddělení pro evropské trhy Turismo Andaluz, připomněli, že pro Čechy je Andalusie především oblastí kulturní a plážové turistiky, jejímuž vzestupu napomáhá i třináct přímých leteckých linek mezi Španělskem a Českou republikou, které od července doplní spojení do Sevilly.

Phillip Heuri Temboury, výkonný ředitel andaluské centrály pro cestovní ruch Turismo Andaluz / Foto: AČCKA
Fátima Blanco, vedoucí oddělení pro evropské trhy andaluské centrály pro cestovní ruch Turismo Andaluz, s Romanem Škrabánkem / Foto: AČCKA
Julia Álvarez de Toledo, ředitelka pro komunikaci a tisk Turismo Costa del Sol / Foto: AČCKA
Matthias Werner, marketing Turismo Costa del Sol / Foto: AČCKA
Dolores Gallego, Guest incoming / Foto: AČCKA

O tom, že Andalusie nejsou jen pláže, přesvědčil zástupce českých cestovních kanceláří a agentur program připravený pro delegáty z ČR organizací Turismo Costa del Sol, zastoupený v úvodu konference paní Julií Álvarez de Toledo a panem Matthiasem Wernerem, a Turismo de Málaga spolu s agenturou Guest incoming. Ti všichni se zasloužili o zážitky z prohlídky picassovské Málagy včetně večera zasvěceného flamenku a malebné stezky soutěskami Caminito del Rey.

Roman Škrabánek / Foto: AČCKA

AČCKA podporuje vznik alternativní zákonné formy zajištění

Pracovní část výjezdního zasedání AČCKA se zabývala několika zásadními tématy. Prvním z nich bylo pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku a program MMR ČR poskytování státních záruk na spoluúčast požadovanou pojišťovnami (COVID Záruka CK). Téma bezpochyby velmi sledované a aktuální. Prezident AČCKA Roman Škrabánek informoval o právě probíhajících jednáních, jejichž cílem je prosadit vedle pojištění a bankovní záruky vznik alternativní zákonné formy zajištění CK pro případ úpadku – Cestovního garančního fondu (CGF). AČCKA hledala inspiraci v některých evropských zemích, např. ve Francii, Dánsku, Belgii, Nizozemsku, Norsku či Švédsku, a provedla dokonce mezi cestovními kancelářemi dotazníkové šetření, které prokázalo, že 86 procent z nich není se stávajícím systémem zajištění CK spokojeno.

Proč? Především proto, že o existenci cestovních kanceláří rozhodují kromě státu i pojišťovny, navíc pojištění pro většinu z nich představuje neúměrnou finanční zátěž.  

Bankovní záruku totiž v současnosti využívá pouze jedna společnost, navíc banky nejsou ochotny ji subjektům v cestovním ruchu poskytovat, jelikož je vyhodnotily jako velké riziko. Státní záruka na spoluúčast CK v programu COVID Záruka CK rovněž doznala výrazných změn, jednak se změnil gestor, kterým je nyní pouze MMR ČR, jednak se výrazně snížila alokovaná částka. V minulosti program využilo 60 procent členských cestovních kanceláří (dle průzkumu AČCKA), pro pokračování programu se vyslovilo 75 procent z nich, přesto státní podpora podle vyjádření Romana Škrabánka již s největší pravděpodobností pokračovat nebude.

AČCKA vzhledem k tomu, že stávající Garanční fond sdružuje k letošnímu dubnu takřka 70,5 milionu korun, prosazuje požadavek nulového příspěvku do fondu v roce 2024. „Nelze, aby poctiví platili a nepoctiví převáděli činnost na spolky a podobně,“ uvedl k tomu Roman Škrabánek. Jednání zatím nejsou dokončena, MMR pro příští rok navrhuje stejnou výši příspěvku do fondu jako letos, tj. 0,03 % z plánovaného ročního obratu CK.

Foto: AČCKA

Dalším z předložených bodů jednání byly legislativní cíle ECTAA, jejíž je AČCKA členem. Pro nadcházející období se tyto společné cíle dají shrnout do tří bodů:

  1. Zabránit legislativnímu omezení výše vybírané zálohy za zájezdy. Limitaci záloh považuje AČCKA za bezdůvodnou.
  2. Legislativně ošetřit globální dopady případů vyšší moci a začlenit do legislativy záchranný mechanismus v situacích s globálními či celoevropskými dopady na cestovní ruch (legislativní zakotvení možnosti, aby CK mohla vydat zákazníkovi poukaz za zrušené zájezdy a cestovní služby z důvodu globální vyšší moci).
  3. Zavést zákonnou povinnost leteckých společností zajistit se pro případ insolvence. V tomto bodě si je ale asociace vědoma silné lobby leteckých společností v evropských strukturách, a proto je k prosazení této povinnosti skeptická.

Ačkoli zmíněná témata publikum zaujala, největší pozornost a diskusi vyvolaly otázky ohledně neoprávněného podnikání cestovních kanceláří, k němuž vzhledem k přísné regulaci oboru dochází ve zvýšené míře. Jak informoval Roman Škrabánek, v polovině dubna došlo ke společnému jednání asociací a MMR a MPO, kde byly probírány i konkrétní podněty na podezření z neoprávněného provozování CK. AČCKA vyzývá k informování o nekalé konkurenci, která podniká zájezdy, aniž by převzala povinnosti dané zákonem spjaté s touto činností a často se skrývá za spolkovou či zájmovou činnost bez placení zákonného pojištění atd. Jak bylo na konferenci oznámeno, na červen se připravuje další meziresortní jednání o tomto problému, kterého se zúčastní zástupci AČCKA.

Kateřina Chaloupková / Foto: AČCKA

Závěrečným blokem odborného programu byla novela zákona o DPH a zákon o ochraně spotřebitele, jejich výkladu se ujali Kateřina Chaloupková a Roman Škrabánek. Novela zákona o DPH přinesla tři hlavní úpravy:

  1. Výpočet přirážky cestovní kanceláře je možný pouze za každou jednotlivou cestovní službu, nikoliv i za zdaňovací období, jak připouštěla předchozí úprava.
  2. Cestovní služba zahrnující leteckou přepravu do třetích zemí již není zcela osvobozena od DPH, ale je osvobozena v poměru odpovídajícím poskytnutým službám ve třetí zemi a na území Evropského společenství. Cílem AČCKA, která vede jednání s MF ČR, je cestovní službu zahrnující leteckou přepravu do třetích zemí zcela osvobodit od DPH, podobně jako je to praktikováno v mnoha evropských zemích.
  3. Cestovní kanceláře mají nově povinnost odvádět DPH již z přijaté zálohy, ať na základě skutečně vynaložených nákladů, či podle jejich odhadu, a to formou koeficientu pro výpočet DPH. Cílem AČCKA je umožnit cestovním kancelářím stanovit si roční koeficient pro výpočet DPH z přijatých záloh na základě výsledků předcházejícího roku. Podle vyjádření prezidenta AČCKA Generální finanční ředitelství v současnosti tento návrh nepodporuje, nicméně správcem daně je dosud tolerován.
Foto: AČCKA

Novinky pro cestovní kanceláře a agentury přinesl i zákon o ochraně spotřebitele. Ty se týkají především povinnosti informovat o slevách, jež se dle vyjádření ČOI nevztahuje na služby, ale pouze na výrobky. U slev typu first a last minute stačí pouze doložení budoucí nabídky za plnou cenu a deklarované slevy nesmějí být klamavé a působit zákazníkovi újmu. Dalším ustanovením je, že spotřebitel bere při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k objednávce, nejlépe textem „Objednávka zavazující k platbě“, případně příkazem „Zaplaťte nyní“, jak doporučuje Česká obchodní inspekce. Dalším ustanovením vyplývajícím ze zákona je povinnost podnikatele sdělit spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele či povinnost zveřejňovat pouze ověřené recenze, aby nedošlo ke klamání spotřebitele. V případě, že recenze ověřit nelze, a přesto jsou publikovány, musí být u nich uvedeno, že jsou neověřené.

Posledním bodem konference v andaluské Benalmádeně byla volba prezidia a revizní komise.

Složení prezidia a revizní komise AČCKA pro období 2023–2025

Prezidium

Roman Škrabánek, Monatour, a. s., prezident

Tomáš Cikán, ESO travel, a. s., viceprezident

Dana Kozáková, Datour, s. r. o., viceprezidentka

Martina Hrnčířová, Student Agency Travel, k. s.

Petr Kraus, Bon Ton, s. r. o.

Lukáš Věžník, Zájezdy.cz, a. s.

Aleš Vítek, DER Touristik CZ, a. s.

Jan Zeman, Campanatour, s. r. o.

Ondřej Zíka, CK Experitour, s. r. o.

Revizní komise

Milena Vančurová, CK Nova, s. r. o.

Eliška Majerová, CK Mayer & Crocus, s. r. o.

Renata Moník Petříčková, Skalla CZ, s. r. o.

Lenka Neužilová

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button