AkceKam jet?Knihy a médiaMěsta & regiony ČRNovinkyPraha

Vydejte se za historií klavírů Petrof do Národního technického muzea

Výstava „PETROF 160 – klavír jako technické dílo“ vznikla při příležitosti 160. výročí založení firmy, která je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců akustických pianin a klavírů. Dá nahlédnout do historie i současnosti této významné české firmy a přiblíží proces a technické pozadí vzniku nástrojů, jejichž zvuk se rozeznívá po celém světě a šíří dobré jméno českého řemesla. Výstava je společným příspěvkem Národního technického muzea a společnosti PETROF k letošnímu Roku české hudby.

Foto: petrofgallery.cz

Ambiciózně koncipovaný projekt přibližuje návštěvníkům českého výrobce světového formátu s dlouhou tradicí a zároveň umožní návštěvníkovi nahlédnout do zákulisí výroby těchto jedinečných nástrojů. Lidský faktor má ve výrobě klavírů své stálé a nezastupitelné místo a výsledný produkt závisí na hodinářské přesnosti a souhře mnoha specialistů.Ve výstavě se potkává technika, technologie, řemeslo a design a zároveň naučná linka s možností poslechu i oddechu.

„Možná se návštěvník pozastaví nad tím, proč se zrovna v Národním technickém muzeu otevírá výstava klavírů. Na to je ale jednoduchá odpověď! Klavír totiž není jen mimořádný hudební nástroj, ale také pozoruhodné technické dílo. A navíc: kolika lidem je například známo, jak se vyrábí baraš neboli půda s rezonanční deskou a litinovým rámem? Kdo opravdu ví, jak vzniká struna či jaké dřevo se používá na skříň a víko tohoto nástroje? A právě i toto se návštěvník ve výstavě dozví,“ říká Karel Ksandr, generální ředitel NTM. Ten myšlenku výstavy inicioval a rozvinul ji ve spolupráci s vedením letos jubilující firmy PETROF.

„Výstava mě naplňuje velkou radostí a hrdostí. Představuje nejen oslavnou událost k výročí 160 let od založení naší společnosti, ale také příležitost k prozkoumání bohaté historie a technologie spojené s našimi klavíry. Díky spolupráci s Národním technickým muzeem máme příležitost sdílet s návštěvníky naše nadšení pro poctivé klavírnické řemeslo. Historie naší společnosti je velmi dlouhá a plná zvratů. Dnes se zvuk klavírů PETROF rozeznívá po celém světě a dělá radost milionům posluchačů. Vážíme si všech ocenění i krásných referencí od světových osobností, které hrají na naše nástroje nebo je vlastní. Věřím, že prostřednictvím této výstavy se nám podaří předat toto dědictví a být inspirací i dalším generacím muzikantů, výrobců a milovníků hudby,“ uvádí Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka společnosti PETROF.

Výstava je umístěna v největším výstavním sále NTM. Vévodí jí prostorová vestavba ve tvaru zvětšeného ovinutí koncertního klavíru. Na vnitřní straně se odvíjí historická linka v podobě notové osnovy, kde noty symbolizují jednotlivé časové milníky. Na vyvýšeném pódiu ve tvaru klavírového litinového rámu v nadživotní velikosti jsou instalovány exponáty, které reprezentují průřez historickým vývojem nástrojů PETROF. Třetí hlavní oddíl výstavy věnovaný výrobním technologiím je členěn tak, že výrobní postup je představen v podobě katalogových záložek s jednotlivými polotovary v chronologickém pořadí od kmene stromu přes akustický element a lakovnu až po koncertní pódium.

Ve výstavě by návštěvníci neměli přehlédnout klavír Ant. Petrof z roku 1865, klavír Neo-Bechstein – PETROF z roku 1933, pianolu PETROF 1929, klavír PETROF 173 BREEZE se samohrajícím systémem z roku 2024 či nástroj MAGIC EGG z roku 2018.

Klavír Ant. Petrof z roku 1865 je jedním z prvních nástrojů, které vyrobil osobně Antonín Petrof, zakladatel firmy. Jedná se pravděpodobně o nejstarší dochovaný klavír značky PETROF. Jeho konstrukce je rovnostrunná, bez litinového rámu, pouze s železnými výztuhami.

Neo-Bechstein – PETROF, tzv. radioklavír neboli elektroakustický klavír, je unikátem z doby před druhou světovou válkou.  Byl vyráběn v továrně PETROF pod německou licencí podle patentu nositele Nobelovy ceny prof. Walthera Hermanna Nernsta. Výhodou tohoto klavíru bylo až třikrát delší znění tónu, jeho větší síla a možnost jeho zesílení a zeslabení. Klavír umožňuje napodobit zvuk varhan a pomocí speciálních dusítek také zvuk cembala. Pianola PETROF z roku 1929 je příkladem pianina s tichým elektromotorem a pneumatickou mechanikou. Tyto nástroje umožňovaly reprodukovat hudbu nahranou hudebníkem na zaznamenávacím pianu pomocí papírového perforovaného pásu.

Klavír PETROF 173 BREEZE z roku 2024 má kulatý a romantický tón, který je pro piana značky PETROF typický. Je opatřený samohrajícím systémem QRS PNOmation3, který lze instalovat do jakéhokoliv klavíru. Hra klavíru dodává výstavě hudební podkres. Návštěvníci si ve výstavě mohou na jeden z klavírů sami zahrát. Pro tento zážitek by vybrán jedinečný nástroj MAGIC EGG z roku 2018 ve futuristické skořápce navržené Ing. arch. Robertem Fišerou.

Výstava se koná od 10. dubna 2024 do 31. ledna 2025.

Newsroom TTG / NTM

Ukázat další

Související články

Back to top button