NovinkyPartnerská sekcePředpisy & regulaceTrendy

Výběr dovolené podle uhlíkové stopy

Iniciativa Count Emissions EU pomůže porovnat dopravní možnosti dle množství emisí.

Ilustrační foto: Pixabay

Evropská komise připravila legislativní návrh, jehož cílem je stanovit společný rámec pro měření emisí skleníkových plynů z nákladní a osobní dopravy, a to jak z hlediska unimodální, tak multimodální dopravy. Chce tak poskytnout spolehlivý nástroj pro porovnávání různých dopravních služeb bez ohledu na druh dopravy, odvětví nebo zemi provozu. Tím cestujícím usnadní volbu udržitelného způsobu dopravy a pomůže Evropské unii splnit cíle Zelené dohody pro Evropu (The European Green Deal) a Evropského právního rámce pro klima (EU Climate Law).

Podle Evropské agentury pro životní prostředí byla v roce 2019 doprava, zejména silniční, odpovědná za téměř polovinu všech emisí oxidu dusíku v EU a přibližně za 10 % emisí jemných prachových částic. Doprava je v současnosti také jediným ekonomickým odvětvím s vyššími emisemi než v roce 1990, které zároveň se zvyšující se poptávkou po dopravních službách nadále rostou.

Díky rozvoji technologií a legislativním opatřením a zvyšujícímu se povědomí o ochraně životního prostředí existují nástroje k zefektivnění dopravy a snížení emisí. Jedním z těchto nástrojů je měření a monitorování emisí skleníkových plynů z různých hospodářských činností. Konkrétně v dopravě by výstupní informace umožnily dopravcům sledovat své emise a upravovat tak své produkty v souladu s udržitelným přístupem. Na druhé straně by cestující byli motivování k využívání ekologicky šetrnějších dopravních služeb a odpovědnější spotřebě.

V EU sice existují iniciativy průmyslových odvětví a opatření jednotlivých členských států, ty však vedou k rozvoji pouze regionálních a odvětvových systémů. Množství a roztříštěnost metodik však znemožňuje použití těchto jednotlivých výsledků pro porovnání emisí v dopravě napříč EU.

Cílem by mělo být snížení negativního vlivu dopravy na životní prostředí prostřednictvím následujících kroků:

  • poskytnutí jednotného systému pro výpočet údajů o emisích skleníkových plynů z dopravy;
  • zpřístupnění spolehlivých porovnatelných informací o intenzitě těchto emisí dle jednotlivých druhů dopravy;
  • usnadnění zavádění systému evidence emisí do běžné praxe podnikatelů.

Čeho se však podnikatelé obávají, jsou negativní dopady v podobě nákladů na dodržování předpisů a administrativní zátěž související se zavedením a údržbou systémů evidence emisí. Iniciativa se bude týkat různých aktérů v dopravě, a to nejen poskytovatelů dopravních služeb, zprostředkovatelů a uživatelů (cestujících, odesílatelů zásilek atd.), ale také veřejných orgánů na všech úrovních od lokálních po celounijní a dalších regulačních orgánů v odvětví dopravy.

Komise započala svou iniciativu veřejnou konzultací, v níž je většina otázek určena právě provozovatelům a uživatelům dopravy. Některé jsou relevantní i pro cestovní kanceláře a agentury, aby mohly lépe reagovat na požadavky zákazníků na poskytování informací o udržitelných formách cestování. Evropská asociace ECTAA připravuje jednotnou odpověď za evropský trh cestovních kanceláří a agentur s přispěním názorů jednotlivých národních asociací včetně Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA).

Kateřina Nemravová, AČCKA

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button