AkceKam jet?KulturaMěsta & regiony ČRNovinky

Tématem letošních Dnů evropského dědictví jsou Udržitelné památky

Dny evropského dědictví (EHD) v České republice proběhnou ve dnech 10.–18. 9. 2022. Národní zahájení EHD s tématem Udržitelné památky proběhne ve dnech 9.–11. září 2022 v Chebu. Součástí tohoto slavnostního aktu bude také předávání titulů „Nositel tradice lidových řemesel“, které uděluje ministr kultury České republiky.

Cheb / Foto: Pixabay

EHD je zkratka Dnů evropského dědictví vycházející z originálního anglického názvu European Heritage Days. V Evropě se tato akce koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským událostem.

Během těchto dnů, které se konají každý rok v měsíci září se otevírají stovky zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů i dalších prostor, v nichž je uchováváno rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují jen oficiálně prohlášené kulturním památky, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti je v těchto dnech volný vstup nebo je nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, workshop, výstava apod.).

Cílem EHD je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou při té příležitosti pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě – to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.

Nositel tradice lidového řemesla

Titul Nositel tradice lidového řemesla uděluje ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně vynikajícím lidovým výrobcům, čímž veřejně oceňuje jejich práci. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům.

Titul je udělován u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. S udělením titulu Nositel tradice lidového řemesla je spojeno propůjčení ochranné známky Nositel tradice, a to prostřednictvím licenční smlouvy jednotlivým výrobcům. Další podrobnosti na www.lidovaremesla.cz.

V letošním roce byly uděleny tituly Nositele tradice lidového řemesla třem významným tvůrcům tradiční řemeslné techniky, a to Pavlu Šrytrovi za obor lidová výšivka v Podještědí, Romaně Jablunkové za obor galanterní košíkářství a Petrovi Růžičkovi v oboru tradiční tesařství.

Newsroom TTG

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button