Novinky

Slovinsko: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam

S účinností od 29. 9. 2020 byla ČR zařazena na červený seznam zemí, zároveň platí pro vstup do Slovinska nová pravidla. Občané a rezidenti v ČR musejí pro vstup do Slovinska bez povinné karantény splnit podmínky některé z výjimek nebo předložit negativní test na COVID-19.

Foto: Invia

Na české občany a rezidenty v ČR vstupující do Slovinska na základě níže uvedených výjimek neplatí povinnost předkládat negativní výsledek testu na COVID-19 a nemusejí se podrobit následné karanténě:

1.      Denní pendleři, prokazuje se potvrzením o zaměstnání;

2.      Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy;

3.      Osoby, které provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska nebo ze Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladní a osobní přeprava v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 12 hodin od vstupu;

4.      Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin

povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě, např. za účelem doplnění paliva, apod.

Pozn.: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

5.      Držitelé diplomatických pasů;

6.     Osoba, která je členem zahraniční delegace a přichází do Slovinska na základě potvrzení nebo úředního pozvání příslušného státního orgánu nebo osoba, která je členem slovinské oficiální delegace a vrací se do Slovinska;

7.     Představitel bezpečnostních orgánů (policie nebo soudního orgánu) cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu provedení operativního úkolu, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení tohoto úkolu;

8.    Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vracejí z vyslání ze zahraničí domů;

9.    Osoby vstupující za účelem vzdělávací nebo vědecké činnosti, včetně jejich doprovodu, který musí opustit Slovinsko do 24 hod. + doklady potvrzující vzdělávací nebo vědeckou činnost;

10.  Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu urgentních osobních nebo urgentních obchodních důvodů, pokud opustí Slovinsko co nejdříve, nejpozději však do 48 hod. + dokumenty prokazující urgentní osobní nebo obchodní důvod;

11.  Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem nebo sanitkou, včetně zdravotního personálu, který ji ve voze doprovází;

12.  Osoba a její doprovázející členové rodiny, která vstupuje za účelem potvrzeného nezbytného lékařské prohlídky nebo lékařského zákroku, a která se vrací obratem po jeho ukončení, či jakmile jí to zdravotní stav dovolí;

13. Osoba, která vlastní nebo si pronajímá pozemky ve slovinsklém pohraničí (na obou stranách hranice) a přechází hranice z důvodu zemědělských nebo lesnických činností;

14. Občan Slovinska nebo cizinec s trvalým pobytem ve Slovinsku a jeho rodinný doprovod, který vlastní nebo si pronajímá nemovitost nebo plavidlo v sousední zemi a vrací s do Slovinska do 48 hodin + předložení kupní nebo nájemní smlouvy;

15. Osoba, která pomáhá slovinskému občanovi s zemědělskými činnostmi (sběr plodin apod.), pokud opustí zemi do 24 hodin;

16. Osoba, která přichází do Slovinska ze zemí EU nebo schengenského prostoru, které jsou zařazeny na oranžový seznam zemí, a prokáže to příslušnými dokumenty;

Občan ČR a rezident v ČR, který nespadá do některé z výše uvedených výjimek, může vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní  výsledek PCR testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin od vystavení dokladu a byl proveden v zemi EU nebo schengenského prostoru.

Newsroom TTG/MZV

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button