LidéRozhovoryVzdělávání

Škola je živý organismus, o který se musí pečovat

Jakými změnami u nás prošlo vzdělávání průvodců za uplynulých 25 let, nám přiblížila Jolana Kopřiva Myslivcová, majitelka a ředitelka školy kultury podnikání v cestovním ruchu Tyrkys, která loni oslavila čtvrtstoletí fungování.

Foto: Miroslav Kopřiva

Dvacet pět let práce si zaslouží nějakou odměnu. Jaký dárek jste si v Tyrkysu nadělili?

Pro úplnost řečeno, loni jsme měli dokonce dvě výročí, jednak zmíněných 25 let od zápisu firmy do obchodního rejstříku, jednak 30 let od mého vstupu do podnikání. Ale já nejsem žádný milovník slavení, takže dárkem nebyla oslava, ale mnohem praktičtější záležitost v podobě nových prostor pro naše učebny. Po 23 letech jsme se přestěhovali z pražské novoměstské Moráně na vinohradskou Španělskou ulici.

Je to pro vaše studenty velká změna?

Já věřím, že ano a že je k lepšímu. Prostory jsme zrekonstruovali a vybavili je podle posledních výukových trendů, takže nechybí wi-fi připojení, promítačky ani další technické vybavení a pomůcky. Přidanou hodnotou je navíc nádherný výhled na Prahu – od blízkého Národního muzea přes Václavské náměstí až po Petřínskou rozhlednu a Strahov. Při výuce průvodců Prahou je to velmi příjemná kulisa.

Vaše škola si i po letech uchovává takřka rodinnou atmosféru, je to pro vás důležité?

Snažíme se studentům vytvořit klubové domácí prostředí. Nejsme klasická škola s režimem, kdy lidé přijdou a odejdou, ale jsme s nimi v úzkém a živém kontaktu. Organizujeme i řadu akcí mimo výuku a propojujeme absolventy s lidmi z cestovních kanceláří a agentur.

Je to jedna ze změn, které výuka prodělala. Jak vypadá dnes v porovnání s minulostí?

Ve výuce, která je vedena přístupnou formou přednášek a seminářů, se výrazně změnila role pedagoga. Ten byl v minulosti hlavně přednášejícím, v současnosti se stává především určitým průvodcem vzdělávacím procesem a důraz je kladen na propojení s praxí, procvičování dovedností, interaktivitu a zpětnou vazbu.

Dnes všichni chtějí studovat, ale nikdo nemá čas. I tento trend jsme nuceni řešit, takže v minulosti běžné kurzy s předepsanými termíny nahrazujeme individuálním přístupem, kdy se student v interním rezervačním systému hlásí do studijních modulů podle svých časových možností. Organizačně je to pro nás mnohem složitější, ale studentům to dává možnost zvolit si tempo studia, aniž by přišli o předepsané penzum přednášek. Je to pro ně živější a zajímavější forma studia.

Kromě změny ve struktuře studia došlo i k většímu důrazu na celoživotní vzdělávání. Jak se to projevuje u vás?

Celoživotní vzdělávání je dnes nutností. Každý z nás v mládí vystudoval nějaký obor, ale mnohdy se mu nevěnuje celý život. Totéž platí i o průvodcovské činnosti. Za uplynulých 30 let obor prodělal významné změny, a pokud chce být průvodce dobrý a konkurenceschopný, je pro něj doplňování vzdělání nutností.

Vašimi kurzy prošly tisíce studentů, narazila jsem na číslo 15 000. Kolik z nich se k vám vrací na další doškolování či speciální kurzy?

Já si žádné detailní statistiky nevedu, ale domnívám se, že za ta léta jsme vyškolili dokonce ještě více lidí, než uvádíte. S absolventy se potkáváme v nejrůznějších situacích. Jednak v praxi na mnohých postech ve firmách a organizacích napříč cestovním ruchem, jednak mnozí z nich navštěvují naše přednášky na speciální, úžeji zaměřená témata, kde si doplňují informace pro svou práci. Dalším momentem, kdy se do naší komunity absolventi obrazně vracejí, je příchod jejich dětí a dnes dokonce už i vnuků. Navíc pro absolventy připravujeme řadu akcí, kde se s nimi při různých příležitostech scházíme a udržujeme tak dlouhodobý kontakt.

Dotkněme se i náplně vašich kurzů. Jako jedna z nejstarších soukromých škol u nás jste u veřejnosti nejvýrazněji zapsaní jako škola pro průvodce cestovního ruchu, průvodce Prahou a delegáty cestovních kanceláří. Patří tyto kurzy stále mezi nejvyhledávanější a jaké další nabízíte?

Vámi jmenované kurzy jsou naše stálice a možná to nevíte, ale jsme dokonce první školou, která byla akreditována pro školení delegátů/místních zástupců cestovních kanceláří u nás. Nicméně dávno už to nejsou jediné obory, kterým se věnujeme. Dbáme také na to, aby naše kurzy měly širší záběr než pouhé získávání informací. Snažíme se v posluchačích pěstovat lásku k historii a umění a učit je kreativnímu přístupu k vlastní profesi.

Vedle těchto stěžejních kurzů nabízíme i jednorázové kurzy a semináře bezpečnosti práce, kde školíme v zásadách první pomoci nejen průvodce, ale učitele mateřských a základních škol i děti. Dalšími tématy našich přednášek jsou prezentační dovednosti průvodců, otázky ekonomické, obchodní dovednosti a účetnictví, kde reflektujeme veškeré legislativní změny. Zaměřujeme se i na práci s webovými stránkami a sociálními sítěmi. Nedílnou součástí naší nabídky jsou i jazykové kurzy, a to nejen kurzy odborné terminologie cestovního ruchu pro Čechy, ale nově i pro cizince v češtině.

A pak jsou tu ještě zmiňované jednorázové speciální přednášky…

Ano, je to stejné jako v jiných oborech, kde jsou začátečníci a pokročilí, tak i my věnujeme pozornost dalšímu doškolování a seznamování s detailnějšími okruhy práce průvodců. Průvodce je dnes pro klienty partnerem, jenž by jim měl vybrané téma umět zprostředkovat poutavě a přístupně, na základě příběhu s přidanou hodnotou. To na průvodce klade velké nároky, a ti, aby obstáli, na sobě musejí neustále pracovat. Stále našim studentům zdůrazňujeme, že se musejí od konkurence nějak odlišit a uplatnit znalosti i velmi speciálních oborů nebo koníčků. Není to zaměření na masovou turistiku, ale cení si toho individuální klientela. I to patří k současným trendům v oboru, který preferuje zážitky.

Výzva je to i vaše pedagogy. Jaký máte tým školitelů?

Jako každá jiná škola máme stálý pedagogický sbor, který čítá zhruba 15 až 20 lektorů. Jsou to odborníci v mnoha oborech, kteří k nám docházejí ze svých působišť například na univerzitách či jiných školách.

A jak vidíte budoucnost?

Nemáme již další „expanzivní“ plány, především chceme dále pracovat na kvalitě našich kurzů, doplňovat je o aktuální témata, přemýšlet nad tím, jak je klientům prezentovat, a být pro studenty příjemným zázemím, kam se budou rádi vracet. Škola je živý organismus, o který se musí pečovat.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Neužilová

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button