Letecká dopravaLidéMěsta & regiony ČRPrahaTOP

Novým členem představenstva Letiště Praha je Martin Kučera

Představenstvo Letiště Praha má od ledna pět členů. Výběrové řízení na novou pozici vyhrál Martin Kučera. Jeho stávající pozice výkonného ředitele leteckého provozu současně s jeho posunem do představenstva zanikne.

Foto: Letiště Praha

Do kompetencí nového člena představenstva patří oblast provozu a bezpečnost. Obě tyto agendy se tak přesouvají od předsedy představenstva, který bude nadále odpovědný za rozvoj leteckého obchodu, řízení kvality a safety procesů, komunikaci, právní oddělení a corporate governance. Rozšířením představenstva se tak Letiště Praha vrací do standardního režimu řízení společnosti z předcovidového období.

Předseda představenstva Jiří Pos přeje novému členovi hodně štěstí v nové pozici. “Posun do představenstva si rozhodně zaslouží a věřím, že své zkušenosti z provozu dokáže promítnout do nejvyšší manažerské role. Martin působí na letišti již 18 let. Svůj profesní příběh zde začal psát na pozici provozního dispečera a postupně se profesně i dalším vzděláváním vypracoval až na výkonného ředitele leteckého provozu. Věřím, že oddělení bezpečnosti a provozu se pod jeho vedením budou stále posouvat dopředu.“

Martin Kučera vnímá svůj posun zároveň i jako příležitost propojit další oblasti a funkce letiště, které budou v jeho kompetenci. „Rád bych právě provozní a bezpečnostní složky směřoval k ještě větší provázanosti a vyšší míře spolupráce. Vzájemná součinnost je totiž, dle mého pohledu, nevyhnutelnou součástí naší budoucnosti. Zároveň je to pro mě příležitost převzít plnou odpovědnost za budoucnost letiště i z pohledu jeho rozvoje a rozšiřování, které jsme představili, a je nejvyšší čas přejít od nákresů k činům a vlastní realizaci. V neposlední řadě je to závazek, který mi dává důvěru k tomu, abych se mohl napřímo podílet na směřování letiště do dalších mnoha let.“

Na začátku listopadu zástupci akcionáře Martina Kučeru informovali, že ho výběrová komise vyhodnotila jako nejvhodnějšího uchazeče na otevřenou pozici člena představenstva. Ke konci listopadu následně proběhlo projednání jeho nominace před finálním potvrzením ze strany akcionáře v rámci Výboru pro personální nominace při Úřadu vlády. Na konci prosince pak došlo k jmenování ministrem financí do představenstva Letiště Praha.

Představenstvo Letiště Praha:

Jiří Pos, Jiří Kraus, Jakub Puchalský, Pavel Východský, Martin Kučera

Medailonek Martina Kučery

Martin Kučera je držitelem inženýrského titulu v oboru Letecká doprava na ČVUT v Praze a MBA v oboru Management cestovního ruchu a dopravy. Na Letiště Praha nastoupil v roce 2005 na pozici dispečer řízení provozu letištních ploch, kde byl zodpovědný za bezpečný provoz letištních ploch. V roce 2006 se stal letištním inženýrem a jako projektový manažer se podílel na projektech zlepšování, vývoje a expanze a implementaci postupů A-CDM. Po 5 letech získávání cenných zkušeností a odborných znalostí byl jmenován ředitelem provozu terminálů. Zaměřoval se na otázky integrace letadel/letiště/cestujících, projektů na zvýšení kapacity a efektivity a mnoha dalších projektů terminálového provozu. V roce 2014 se přesunul na pozici ředitele letištního provozu, aby dohlížel na projekty rozvoje letištního provozu týkající se terminálové i pozemní části letiště. Od roku 2017 byl výkonným ředitelem leteckého provozu a do jeho agendy postupně přibyla údržba ploch letišť, hasičská záchranná služba a sledování shody s EASA předpisy.

Další aktuální informace naleznete také na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button