LidéRozhovoryTOP

Roman Škrabánek: Rád bych hájil zájmy našeho oboru v Evropském parlamentu

Nedávno jsme zveřejnili rozhovor s prezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Romanem Škrabánkem, v němž bilancoval své dvacetileté působení ve vrcholných funkcích asociace. Poslední věta rozhovoru zněla: Evropským tématům jsem připraven se věnovat i nadále, ať již z pozice prezidenta AČCKA, či z pozice jiné. Teď přišla chvíle povídat si o té zmíněné jiné pozici.

Foto: archiv Romana Škrabánka

Není žádným tajemstvím, že se aktivně angažujete v oblasti cestovního ruchu na evropské úrovni a své aktivity nyní zúročujete v kandidatuře do Evropského parlamentu. Co přesně vás motivuje k takto zásadnímu kroku?

Je tomu již 20 let, co se Česká republika stala plnohodnotným členem Evropské unie. V té době jsem se stal členem prezidia AČCKA a rozhodl se, že budu aktivně pomáhat chránit zájmy nás, podnikatelů v cestovním ruchu. Oceňuji, s jak skvělými lidmi jsem se za dobu svého působení v oboru setkal, s mnohými se z obchodní spolupráce vyvinulo i pevné přátelství, založené na vzájemném respektu a sdílených zájmech. K mé kandidatuře mě vede nutnost hájit zájmy našeho oboru na evropské úrovni, a to již při vzniku evropské legislativy, která má bezprostřední dopad na náš život a na podnikatelské prostředí, ve kterém působíme.

Jaké problematice se konkrétně věnujete?

Od vstupu České republiky do EU se aktivně zabývám problematikou evropské legislativy s dopadem na jednotný vnitřní trh, cestovní ruch, dopravu a ochranu spotřebitele. V roce 2005 jsem se stal zástupcem AČCKA v evropské asociaci ECTAA v Bruselu, která sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. Dvakrát jsem byl zvolen viceprezidentem ECTAA a měl tak možnost zastupovat náš obor přímo při jednáních se zástupci evropských orgánů s rozhodovacími pravomocemi.

Mělo vaše působení v profesních strukturách nějaký hmatatelný výsledek?

Během mého působení v AČCKA a ECTAA se mi osobně podařilo zabránit několika legislativním katastrofám, které by měly zdrcující dopad na naši činnost, a to např. zavedení odpovědnosti autobusového dopravce za psychickou újmu cestujícího v případě nehody (Nařízení EU č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové dopravě), která by byla následně promítnuta i do nové směrnice o zájezdech nebo zavedení odpovědnosti pořadatele zájezdů za „ztrátu radosti z dovolené“ (Občanský zákoník č. 89/2012). Za zásadní považuji i odvrácení nepřijatelné povinnosti pořadatele zájezdu vrátit zákazníkům všechny uhrazené zálohy za zájezdy při vypuknutí pandemie covid-19. Po vzoru jiných zemí EU jsem inicioval vznik zákona „Lex-voucher“, který umožnil cestovním kancelářím vydávat zákazníkům poukazy na zájezd s odloženou splatností.

To jsou asi ty nejdůležitější kauzy, ale nejspíš nejsou jediné…

Z dalších „success stories“ bych rád zmínil zrušení zákonné spoluúčasti CK ve výši 2 % z plánovaných ročních tržeb skládané ve prospěch pojišťoven jako nedílné součásti pojištění záruky pro případ úpadku, zavedení bankovní záruky jako alternativní formy zajištění CK pro případ úpadku, jak je běžné v jiných zemích EU, vznik podpůrných COVID – programů v době pandemie, zásadní program COVID – Záruka CK, který vznikl na základě mé iniciativy a velkému množství cestovních kanceláří umožnil pokračovat ve své činnosti díky státní bankovní záruce na pokrytí až 75% základní spoluúčasti požadované pojišťovnami při sjednání pojištění záruky pro případ úpadku, či dvouletý odklad novely zákona o DPH, která zavedla zdanění přijatých záloh daní z přidané hodnoty a zrušila osvobození leteckých zájezdů do třetích zemí od DPH.

Jakým dalším tématům se v současnosti věnujete?

Z aktuálních témat, kterými se zabývám, bych uvedl znovuzavedení plného osvobození leteckých zájezdů do třetích zemí od DPH (od r. 2025), řešení neoprávněného podnikání, narovnání podnikatelského prostředí (zavedení povinného zajištění leteckých společností pro případ úpadku) a zejména pak revizi směrnice o zájezdech (PTD), která zavádí omezení přijatých záloh na max. 25 % z celkové ceny zájezdu a nesmyslně rozšiřuje případy vyšší moci, kdy má zákazník právo odstoupit od zájezdu bez povinnosti úhrady storno poplatku. A tato revize bude finalizována po volbách do Evropského parlamentu.

V oboru cestovního ruchu jste již ušel notný kus cesty, ale jste na práci v Evropském parlamentu připraven i politicky? Jaké jsou vaše zkušenosti v tomto směru?

Do politického dění na komunální úrovni jsem se zapojil v roce 2022, kdy jsem se stal zastupitelem města Kolína a politické zkušenosti tak již mám. Kandidatura do Evropského parlamentu umožňuje vzájemně propojit mé profesní a politické působení.

Pracovat pro náš obor na evropské úrovni by bylo smysluplným vyústěním 20 let, které jsem věnoval práci v prezidiu AČCKA. Budu rád, pokud mě v tomto úsilí podpoříte.

Lenka Neužilová

Ukázat další

Související články

Back to top button