MICENovinky

Profesní sdružení vyzývají vládu k projednání rámce COVID – veletrhy/kongresy

Profesní sdružení vyzývají vládu k projednání rámce COVID – veletrhy/kongresy, který zatím nebyl projednán vládou.

Ilustrační foto: Hotel Olšanka

Kongresový, eventový a veletržní průmysl je velice specifickým oborem s enormním přesahem do dalších odvětví. Jeho vliv se promítá jak do běžného života občanů, tak do ekonomiky, kultury, vzdělávání a především do vědy, výzkumu a inovací. Významně přispívá k rozvíjení znalostní ekonomiky a sdílení know-how, čímž naplňuje strategii České republiky jako „Country for the Future“.

Prostřednictvím tohoto jedinečného vlivu na další odvětví pomáhá tento segment posilovat pozici a konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním měřítku. Dlouholeté úsilí vynaložené na dosažení dosavadních úspěšných výsledků bude bez účinné pomoci ze strany státu ztraceno. Následkem nečinnosti nebude jen dočasný propad průmyslu, ale též výrazná dlouhodobá ztráta pozice na mezinárodním trhu a absence prestižních odborných akcích v horizontu následující dekády.

Subjekty a profesní asociace činné v kongresovém průmyslu tak znovu apelují na co nejdřívější projednání již zpracovaného rámce COVID – veletrhy/kongresy. Navržený program by oboru, jenž byl pandemií postižen od samého začátku a v jejím celém průběhu zůstává zcela paralyzován, výrazně pomohl.

Plné znění výzvy odeslané k rukám premiéra Andreje Babiše:

Ing. Andrej Babiš

Předseda vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4,

118 01 Malá Strana

 

V Praze dne 15. 12. 2020

Věc: Program „COVID – Veletrhy/kongresy/eventy“.  

Vážený pane premiére,

v zájmu záchrany veletržního, kongresového a eventového průmyslu Vás naléhavě vyzýváme, aby vláda ČR v nejbližším možném termínu projednala návrh programového rámce, který vypracovalo a předložilo MPO ČR. Předmětem návrhu s pracovním názvem:  

„COVID – Veletrhy/kongresy“

je sektorová pomoc subjektům podnikajícím v nejvíce zasažených odvětvích, které se řadí mezi tzv. hromadné akce. V rámci této působnosti jsou to zároveň poslední sektory s významným ekonomickým potenciálem a společenským posláním, kterým se doposud nedostalo jakékoli specifické finanční pomoci od státu.

Od vypuknutí koronavirové krize jim přitom bylo prakticky znemožněno podnikat a je mimo jakoukoli pochybnost, že zákaz hromadných akcí se bude vztahovat na pokračující, dosud neurčité období v roce 2021. Dopady jsou katastrofální a několik stovek postižených subjektů se nachází na pokraji krachu.

Cílem programu je udržení infrastruktury a oprávněnými žadateli mají být především takové společnosti, které dosud neměly příležitost kvalifikovat se v rámci jiných, již schválených sektorových programů v kultuře, tělovýchově nebo profesionálním sportu.

Vzorem materiálu se stal dokument Evropské komise „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“, umožňující poskytnout finanční příspěvek až 70 % nepokrytých nákladů středních a velkých podniků a až 90 % nepokrytých nákladů mikro a malých podniků (dle metodiky 3.12). V rámci těchto mantinelů zvolilo MPO ČR konzervativní verzi, která je dimenzována pro sanace do původně přislíbené výše 600 mil. Kč. Dle naší evaluace je předem vyloučeno, aby taková částka byla, na základě navrhovaných kritérií, plně vyčerpána.

Zástupci jednotlivých sektorů se shodli, že si navzájem nepřejí klást překážky, ať už jsou jakékoli, které by znemožnily přijetí programu „COVID – Veletrhy/kongresy/eventy“. Navrhovaná metodika slibuje pouze marginální a v některých případech prakticky minimální finanční pomoc pro záchranu velkých společností typu veletržní areály, multifunkční nebo kongresová centra. Takové velké společnosti se však shodují, že pro obnovení zasaženého průmyslu se neobejdou především bez technické a organizační infrastruktury. A tu ztělesňují především malé a střední podniky (více než 95 % předpokládaných žádostí). Obecně platí, že ty tvoří páteř ekonomiky.

Můžete se spolehnout, vážený pane premiére, že jsme připraveni poskytovat nadále maximální součinnost. Na oplátku očekáváme férový přístup a korektní jednání.

Záchrana veletržního, kongresového a eventového průmyslu je také věcí veřejnou. Pokud tedy existují relevantní důvody, kvůli kterým nelze programový rámec v navrhované podobě ani projednat a případně schválit, přejeme si takové důvody nejdříve znát a následně, společně s Vámi spolupracovat na jejich vyřešení. Vyjádření typu „nevíme, jak s tímto programem dále“ nepovažujeme v nastalé situaci za hodné jakékoli odpovědné vlády.

 

Oborová aliance zastoupena:

Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR (SOVA ČR);

v.z. Tomáš Kotrč, gr@abf.cz, tel. 602 302 770    

Česká eventová asociace (ČEA);

v.z. Vít Rozehnal, vitek@eventselection.cz, tel. 602 410 657        

Prague Convention Bureau (PCB);

v.z. Roman Muška, roman.muska@pragueconvention.cz, tel. 603 156 051

Lenka Žlebková, lenka.zlebkova@praguecc.cz, tel. 739 539 330

Česká aliance profesionálních kongresových organizátorů (CAPCO);

Luděk Vocílka, vocilka@guarant.cz; tel. 602 396 407

 

V kopii na vědomí:

  • Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA; místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
  • JUDr. Alena Schillerová, PhD.; místopředsedkyně vlády a ministryně financí
  • Ing. Klára Dostálová; ministryně pro místní rozvoj

Tento dopis má povahu otevřené výzvy.  

 

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button