GastroHotelyNázoryNovinky

Předvolební anketa AHR ČR na téma cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie

Asociace hotelů a restaurací oslovila lídry politických stran a uskupení, která kandidují do letošních parlamentních voleb s konkrétními dotazy, jak si představují řešit problematiku cestovního ruchu v nadcházejícím volebním období.

Cestovní ruch a jeho podstatná součást hotelnictví a gastronomie, patří mezi pandemií nejvíce postižená odvětví národního hospodářství. Negativním následkům opakovaného omezování provozů čelí ještě v současné době. Zároveň jsou na cestovní ruch navázány tisíce voličů z řad zaměstnanců, podnikatelů, ale i navazujících dodavatelů, které před volbami zajímá, jak chtějí zákonodárci a budoucí vláda podpořit obor, na kterém jsou mnohdy existenčně závislí.

Na otázky odpověděla většina politických stran a uskupení, která mají, podle dosavadních průzkumů šanci získat pět a více procent hlasů, potřebných pro získání křesel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Odpovědi by měly sloužit k lepší orientaci voličů, kterým záleží na dalším rozvoji cestovního ruchu v naší zemi.

Dotazy, které byly AHR ČR zaslány představitelům největších politických stran a hnutí:
1) Jakou máte představu o podpoře cestovního ruchu v ČR v následujícím volebním období?

2) V minulém období došlo k významným změnám v oblasti DPH pro stravovací a ubytovací
služby. Jsou nějaké další změny DPH, které byste chtěli jako strana prosazovat, případně jste
připraveni zachovat stávající strukturu?

3) Do 31. 12. 2021 je pozastavena EET, jaký je názor Vaší strany/hnutí na další EET po tomto datu?

4) Jaké změny v oblasti daňového zatížení podnikatelů chcete prosazovat?

5) Mnoho oborů, včetně hotelnictví a gastronomie, čelí opět velmi výraznému nedostatku
pracovníků na trhu práce. Jaká je Vaše představa řešení této problematiky?

6) Jaký postoj zaujímá Vaše strana k agenturnímu zaměstnávání a dlouhodobému požadavku
podnikatelů na větší otevření trhu práce pro občany ze zemí mimo EU?

7) Máte nějaké představy o řešení tzv. sdílené ekonomiky, konkrétně ubytování v soukromí
formou využívání bytů, určených k trvalému pobytu pro krátkodobé ubytování turistů?

Souhrn odpovědí i plné znění jsou zveřejněny na linku:

https://www.ahrcr.cz/novinky/volby-2021-anketa-pro-politicke-strany/

Václav Stárek, prezident AHR ČR, k tomu dodává: „Jako profesní a zcela apolitická organizace jsme připraveni odborně spolupracovat na smysluplných plánech podpory cestovního ruchu se všemi stranami v nově zvolené Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Vážíme si toho, že většina lídrů politických stran své představy a plány naším prostřednictvím zveřejnila. V první řadě jsme však chtěli dát příležitost voličům, kterým není lhostejný vývoj cestovního ruchu, zorientovat se před volbami v programech politických stran v otázkách podpory podnikání, daňového zatížení, elektronické evidence tržeb a řešení problematiky trhu práce. Celkově nás rovněž zajímá, jak jednotlivé strany vnímají význam turismu pro život našich obyvatel. Výstupy ankety jsou rovněž podporou pro naši budoucí práci na oživení zasaženého oboru hotelnictví a gastronomie, který naše asociace v této zemi již více jak patnáct let zastupuje.“

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button