DopravaNovinkySpojené arabské emirátyUdržitelná dopravaZahraničí

dnata je prvním kombinovaným poskytovatelem leteckých služeb s certifikací IATA pro environmentální řízení

Společnost dnata se stala prvním kombinovaným poskytovatelem leteckých služeb, který obdržel certifikaci environmentálního managementu od Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), což je uznáním jejího pevného závazku k udržitelnosti v celém portfoliu jejích rozmanitých činností ve Spojených arabských emirátech (SAE).

Foto: dnata

IATA Environmental Assessment (IEnvA) je certifikační program vyvinutý za účelem nezávislého posouzení závazku zúčastněných stran v oblasti letecké dopravy, jako jsou letecké společnosti, letiště, zařízení pro odbavení nákladu či spediční společnosti a odbavovací zařízení, k neustálému zlepšování jejich výkonnosti v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Komplexní hodnocení IATA zahrnovalo 74 povinných a tři volitelné moduly a důsledně hodnotilo postupy a úsilí společnosti dnata v oblasti udržitelnosti v rámci jejího rozsáhlého provozu v SAE. Kromě podnikové centrály, pozemního odbavování a nákladní dopravy získaly certifikát IEnvA v rámci modulu pro pohostinnost také značka marhaba, kterou společnost dnata provozuje na letištích, a společný podnik Alpha Flight Services (Alpha) zabývající se poskytováním stravovacích služeb za letu. Certifikaci získala také společnost DUBZ, která se zabývá zavazadlovou technikou a logistikou společnosti dnata. Tento pozoruhodný výsledek svědčí o závazku dnata udržovat nejvyšší standardy udržitelnosti.

Foto: dnata

Steve Allen, generální ředitel skupiny dnata, řekl: „Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme se stali prvním poskytovatelem kombinovaných leteckých služeb, který získal plný rozsah certifikace IEnvA ve Spojených arabských emirátech. Tento úspěch vypovídá o odhodlání našeho týmu k udržitelnosti a odpovědným obchodním postupům v rámci celé naší činnosti. Budeme pokračovat v investicích do lidí, infrastruktury a vybavení, abychom maximalizovali environmentální účinnost a zároveň důsledně poskytovali nejlepší služby ve své třídě pro naše zákazníky a cestující v SAE i mimo ně.“

Marie Owens Thomsenová, vrchní viceprezidentka IATA pro udržitelnost, uvedla: „Ráda bych společnosti dnata co nejsrdečněji poblahopřála k získání plné certifikace IEnvA v Spojených arabských emirátech. Je to pozoruhodný úspěch, který odráží jejich neochvějnou oddanost ekologické udržitelnosti a odpovědným obchodním praktikám. Oceňuji úsilí všech zúčastněných a přeji společnosti dnata, aby i nadále úspěšně plnila svou roli na cestě k udržitelnosti v našem odvětví.“

Společnost dnata nedávno oznámila, že v rámci své dvouleté strategie ekologického provozu je na dobré cestě snížit do roku 2024 svou uhlíkovou stopu a množství odpadu ukládaného na skládky o 20 %. Již dříve společnost vyčlenila 100 milionů USD na zavedení ekologických technologií a iniciativ napříč svými podniky, aby dosáhla svých strategických cílů. Mezi nedávné klíčové iniciativy společnosti patří pokračující významné investice do infrastruktury, zelených pozemních podpůrných řešení a zlepšování procesů.

dnata je předním světovým poskytovatelem leteckých a cestovních služeb. Společnost byla založena v roce 1959 a nabízí kvalitní a bezpečné pozemní odbavení, nákladní, cestovní, stravovací a maloobchodní služby ve více než 30 zemích na šesti kontinentech. Ve finančním roce 2022–23 týmy společnosti dnata orientované na zákazníky odbavily více než 710 000 obratů letadel, přepravily přes 2,7 milionu tun nákladu, vypravily 111,4 milionu jídel a zaznamenaly celkovou hodnotu transakcí cestovních služeb ve výši 1,9 miliardy USD.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button