Kam jet?Města & regiony ČRNovinky

Pražský hrad otevírá zahrady, Jelení příkop a ruší plošné kontroly

Zahrady Pražského hradu se otevřou veřejnosti. V areálu Pražského hradu také bude umožněno pořádání bohoslužeb pro veřejnost včetně velikonočních obřadů.

Foto: Pražský hrad

„Kancelář prezidenta republiky tímto krokem přispívá k rozšíření oblastí, které mohou v době lockdownu sloužit jako místo pro relaxaci, odpočinek, modlitbu či procházku v přírodě s unikátní flórou,“ uvedl vedoucí KPR Vratislav Mynář.

Dokud platná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR související s epidemiologickou situací se nezmění, nádvoří Pražského hradu tedy prozatím musejí zůstat uzavřena.

Od 2. dubna 2021 budou ve zvláštním režimu zpřístupněny zahrady a parky Pražského hradu. Denně v době od 10:00 do 17:00 budou otevřeny:

  • Královská zahrada (otevřen vstup od Belvederu),
  • Jižní zahrady Pražského hradu po Plečnikovu vyhlídku (otevřen vstup od Opyše),
  • Horní Jelení příkop (otevřen vstup z ulice U Brusnice).
  • Zároveň počínaje 2. dubnem 2021 bude zpřístupněn zámecký park v Lánech, ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátky od 10.00 do 18.00 hodin.

Pro vstup návštěvníků platí tato pravidla:

  • povinné nasazení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátory nejméně FFP2 podle příslušných norem nebo obdobné prostředky, a to po celou dobu,
  • vstup bez nadměrných zavazadel,
  • dodržení předepsaného fyzického odstupu nejméně 2 metry,
  • dodržení aktuálně stanoveného nejvyššího počtu osob ve skupinách,
  • užívání pouze vyznačených chodníků a cest pro pěší,
  • respektování pokynů příslušníků Policie ČR a Hradní stráže.

Celý areál Pražského hradu je připraven na otevření pro veřejnost, jakmile to dovolí epidemiologická situace a platná vládní nařízení. Zpřístupnění zahrad a parků Pražského hradu je každoročně běžné právě od začátku dubna, kdy oficiálně začíná letní turistická sezona.

V souvislosti s otevřením části vnějšího areálu Pražského hradu pro veřejnost dochází také k úpravě bezpečnostního režimu na vstupech. Pražský hrad je významným turistickým cílem a zároveň politickým a duchovním centrem naší země. Zajištění bezpečnosti Pražského hradu je proto trvale věnována vysoká pozornost. V jeho obvodu jsou soustředěny svatyně, pokladnice, muzea, galerie i významné depozitáře a archivy. Na malé ploše národní kulturní památky číslo jedna jsou uchovávány nejvzácnější památky včetně nejstarších rukopisů a vzácných uměleckých artefaktů. V neposlední řadě je Pražský hrad po staletí sídlem hlavy našeho státu a místem, kde jsou uchovávány české korunovační klenoty jako symbol naší státnosti. Bezpečnostní režim v areálu Pražského hradu nastavuje v souladu s platnou legislativou Kancelář prezidenta republiky v úzké spolupráci zejména s Policií České republiky, Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, Hradní stráží a Správou Pražského hradu. Po vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a v souvislosti s posilováním kamerového systému a dalších prvků ochrany se na Pražském hradě ruší plošné bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu.

Provedená změna nesnižuje kvalitu ochrany Pražského hradu a jeho návštěvníků. Ti mohou do Hradu vstupovat na určených místech v době, kdy je areál otevřen pro veřejnost. Vstupy jsou vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je Policie České republiky a Hradní stráž. Příslušníci Policie ČR jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby se podrobili namátkové osobní bezpečnostní prohlídce. Příslušník Policie České republiky má právo zamezit ve vstupu do Pražského hradu s předměty, jejichž vnášení je podle platného Návštěvního řádu zakázáno.

Newsroom TTG / KPR

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button