Kam jet?Města & regiony ČRNovinky

Na Veselém Kopci se otevírá nová stálá expozice věnovaná lnu

Rekonstruovaná Usedlost Pilných čp. 4 na Veselém Kopci nabízí návštěvníkům novou stálou expozici Len na Veselém Kopci. Ta je věnovaná historii a současnosti zpracování lnu na Českomoravské vrchovině a její prohlídka bude zahrnuta do komentovaných prohlídek s tkalcem Josefem Fidlerem.

Foto: MPV / Nikola Pospíšilová

Českomoravská vrchovina byla po staletí významnou lnářskou a plátenickou oblastí, pro pěstování lnu zde byly vhodné podmínky. Domácké pěstování a zpracování lnu přinášelo na Hlinecku obživu venkovským rodinám až do poloviny 19. století. Nastupující průmyslová výroba postupně zaměstnala přes tři tisíce domáckých přadláků a tkalců ve zdejších textilních firmách.

Foto: MPV / Nikola Pospíšilová

Produkce lnu začala postupně klesat na Hlinecku již po první světové válce, což bylo v období po druhé světové válce doprovázené uzavíráním nebo restrukturalizací původně soukromých textilních továren a změnami celé společnosti. Tento trend útlumu produkce lnu pokračoval i v následujících desetiletích, až bylo v roce 2010 pěstování lnu přadného v České republice ukončeno úplně. Od té doby se vysévá pouze v omezené míře pro výzkumné a šlechtitelské účely a na polích se můžeme setkat pouze se lnem olejným.

Foto: MPV / Nikola Pospíšilová

„Touto novou stálou expozicí na Veselém Kopci bychom chtěli vzdát hold stovkám lnářů z Hlinska a okolí a společně si připomenout dlouhou a složitou cestu lnu od vysetí semínka po utkání lněné tkaniny. Vznikla na základě několikaleté spolupráce Muzea v přírodě Vysočina a Nositele tradice lidových řemesel v oboru tkalcovství Josefa Fidlera z Hlinska. V roce 2022 Muzeum v přírodě Vysočina navázalo spolupráci také se Svazem lnu a konopí České republiky, z. s., v oblasti aplikovaného výzkumu historických odrůd lnu přadného,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Foto: MPV / Nikola Pospíšilová

„Usedlost Pilných čp. 4 je jediným dochovaným objektem in situ na Veselém Kopci. První zmínky o ní pocházejí již z první poloviny 17. století. Muzeum v přírodě Vysočina ji získalo od soukromých vlastníků v roce 2013. V průběhu let 2022–2023 prošla usedlost celkovou rekonstrukcí. Na střechu se vrátil tradiční štípaný šindel, bylo opraveno poškozené roubení obytné části, odstraněny všechny novodobé prvky z komorové části. Do původního vzhledu se navrátila i hlavní světnice a topeniště v síni, dílčí opravy byly provedeny i na hospodářské části usedlosti (chlévy, pavlač s komorami, stodola). Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na více než 3,5 milionů Kč a byly hrazeny z prostředků Národního muzea v přírodě, jehož je Muzeum v přírodě Vysočina součástí,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Foto: MPV / Nikola Pospíšilová

Expoziční areál Veselý Kopec je otevřen návštěvníkům po celý týden mimo pondělí od 9.00 do 17.00 a nabídne příjemné podzimní procházky – a to až do konce října.

Newsroom TTG / Petra Valíčková

Ukázat další

Související články

Back to top button