JamajkaNovinkyZahraničí

Na Jamajku bez obav

Zájemci o cestu na zelenou perlu Karibiku se někdy ptají, zda je Jamajka bezpečná destinace. Odpověď zní „ano“. Potvrzují to i závěry výzkumníků renomovaného Gallupova institutu, kteří se dotázali samotných Jamajčanů.

Foto: Jamaica Tourist Board

Na Jamajce se cítí bezpečně

Na Jamajce je bezpečnostní situace z pohledu místních lidí podobná jako na Novém Zélandu, v Kostarice nebo na Kypru. Dokládá to letošní závěrečné zpráva průzkumu Global Law and Order 2023, který již sedmnáct let provádí renomovaný Gallupův institut. Tento průzkum měří, do jaké míry se lidé v jednotlivých zemích cítí bezpečně a důvěřují vládě zákona. Přihlíží také k vlastní zkušenosti místních obyvatel s kriminalitou a ke stupni důvěry v policii.

Výsledky jsou založené na šetření na náhodném reprezentativním vzorku dospělé populace (věk od 15 let výše) ze 141 států a území. Přes 146 000 respondentů během roku 2022 odpovídalo na tyto čtyři otázky:

 1. Důvěřujete policii v místě a okolí svého bydliště?
 2. Když jdete v nocí sám/sama v místě a okolí svého bydliště, cítíte se bezpečně?
 3. Byla vám nebo jinému členu vaší domácnosti v uplynulých 12 měsících odcizena peněžení hotovost nebo jiný majetek?
 4. Byl/a jste v uplynulých 12 měsících fyzicky napaden/a?

Z odpovědí Gallupův institut sestavuje index s hodnotou od nuly do sta, 0 znamená nejmenší a 100 největší pocit bezpečí. Jamajka pro rok 2022 získala index 75, což v mezinárodním porovnání znamená, že lidé se tu cítí bezpečnější než například v Brazílii (73), Argentině (70) a jiných turisty hojně navštěvovaných karibských destinacích: Mexiko v indexu získalo jen 66 bodů a Dominikánská republika 64 bodů ze sta.

Jako nejvíc bezpečnou z hlediska práva a pořádku vnímají svou zemi obyvatelé Tádžikistánu (96), Finska (92), Islandu, Kuvajtu, Lucemburska, Norska a Vietnamu (všechny 92). Nejméně bezpečně se lidé cítí lidé v afrických státech Libérie (49), Gambie (56), Sierra Leone (57), Republika Kongo (58), Jihoafrická republika a Gabon (obě 59). Z latinskoamerických zemí jsou na dolních příčkách indexu bezpečnosti Ekvádor (59), Peru a Bolívie (obě 61).

Místní problémy se turistů netýkají

Objektivní míra kriminality měřená podle policejních statistik na Jamajce v celosvětovém srovnání bohužel stále dost vysoká. To se vztahuje i na násilné trestné činy včetně vražd. Tato kriminalita je ovšem jednak omezená místně (zejména na určité čtvrti Kingstonu, Montego Bay nebo Spanish Town), a jednak k ní dochází téměř výhradně mezi místními lidmi a zahraničních návštěvníků se netýká. „Míra kriminality namířené proti návštěvníkům ze zahraničí je extrémně nízká a pohybuje se někde na úrovni pouhé 0,1 procenta všech trestných činů,“ uvádí Delano Seiveright, poradce pro strategii z Ministerstva cestovního ruchu Jamajky.

Trestné činy spáchané na Jamajce proti zahraničním turistům se zpravidla omezují na drobné krádeže. Jedná se tedy o úplně stejné nebezpečí, jaké turistům hrozí v centru Prahy nebo v řadě dalších evropských metropolí i dalších oblíbených destinací po celém světě.

O vnímání Jamajky jako bezpečné destinace svědčí i letošní rekordní zájem turistů. Průběžné výsledky naznačují, že na Jamajku v roce 2023 zavítalo rekordních 3,8 milionu turistů. To je o 5 procent více než činil dosavadní rekord z roku 2019.

Dobrá zpráva pro turisty, a především pro samotné Jamajčany, je také pokles kriminality o 20 procent, zaznamenaný na jaře 2023.

Turisté se neunášejí

Jeden z trestných činů, která obecně může být namířen proti zahraničním návštěvníkům, jsou únosy. V této kategorie je Jamajka velmi bezpečné místo: zatímco v roce 2021 bylo na Jamajce spácháno 16 únosů (přičemž žádný z nich se netýkal turisty), v Dominikánské republice to bylo 102 únosů a v Mexiku 1022 únosů. V roce, k němuž se statistika vztahuje, byl sice hlášen jeden únos zahraniční turistky (ze Spojených států amerických), ten se však ukázal jako fingovaný. Turistika byla totiž pozitivně testována na covid a předstíráním únosu se chtěla vyhnout karanténě.

Rozumná opatrnost

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky na svých stránkách uvádí, že Jamajka je „poměrně bezpečná“, s doporučením počínat si opatrně a vyhýbat se problematickým čtvrtím.

Při návštěvě Jamajky je, stejně jako na většině míst světa, kde se shromažďují lidé, vhodné řídit se rozumem a dodržovat všeobecné zásady opatrnosti:

 • mít svá zavazadla stále na očích a osobní věci u těla,
 • nenosit u sebe velké množství hotovosti,
 • cennosti nenechávat v autě, ale raděko je uložit do bezpečnostní schránky, nebo hotelového trezoru,
 • vyvarovat se nošení drahých šperků mimo resort,
 • nevpouštět do svého pokoje cizí osoby,
 • při odchodu z pokoje zamykat dveře,
 • přečíst si si bezpečnostní informace pro případ požáru nebo mimořádných událostí,
 • využívat výhradně licencované vozidla taxislužby. Na Jamajce jsou označené červenými značky s bílými písmeny a číslicemi.

 

Ukázat další

Související články

Back to top button