Knihy a médiaKulturaMěsta & regiony ČRNovinkyPraha

Myslet filmem v Galerii hlavního města Prahy

Film je „forma, která myslí“, poznamenal již režisér Jean-Luc Godard. Skladba obrazů a zvuků dokáže formulovat určité ideje, ale také reflektovat materiální, formální a narativní prvky, jež filmové médium utvářejí. Výstavní a publikační projekt Myslet filmem se zaměřuje na způsoby, jakými současné audiovizuální umění filmovou řeč nejen posouvá, ale i navrací k jejím kořenům.

Foto: GHMP

Všechna tři patra v Domě U Kamenného zvonu mají společného jmenovatele, a tím je film jako vyprávění v galerijním prostoru. Snímky jsou z větší části natočeny za pomoci profesionálního štábu (kamera, střih, zvuk) a profesionálních herců/performerů zastoupenými napříč různými filmy na výstavě: Ester Geislerová a Tereza Hofová (postavy Vědmy), Cyril Dobrý (Polomrtvá ryba), Miroslav Krobot (herec představující sám sebe), Jan Vondráček (voice over) a další.

Foto: GHMP

V prvním patře prezentujeme projekt Jakuba Jansy nazvaný The Garden of Problems, který poprvé na jednom místě shrnuje epizody z cyklu Club of Opportunities natočené od roku 2017 až do současnosti. Místo „netflixu“ divák navštěvuje galerii. Klub tematizuje společenské problémy dnešní doby a klade otázky autority a hierarchických vztahů. Nízké formy povyšují svůj status na vysoké a naopak. Někde během této proměny vznikají nové příležitosti. Každý díl vytváří situace na pomezí reality a fikce, kdy je příběh postupně odhalován prostřednictvím videa, objektů, scénografie a herecké performance.

Foto: GHMP

Výstava v druhém patře dává prostor současným českým umělkyním a umělcům (jak tvůrcům a tvůrkyním zaměřeným na filmové médium – Ondřej Vavrečka, Lea Petříková, Ján Mančuška, tak těm napojeným na umění pohyblivého obrazu – Tomáš Svoboda, Zbyněk Baladrán, či zvukového designu – Sara Pinheiro). Záměrně vedle sebe na jedné platformě vystavujeme vizuální umělce, kteří vzešli z výtvarných škol, a filmaře z FAMU nebo tvůrce z obou uměleckých sfér. Paradoxně jsou tyto protipóly působící v rámci audiovizuálního světa ve svém spojení neobvyklé, neboť spolu nejsou prezentovány často, což vytváří nečekanou dynamiku. Filmař Ondřej Vavrečka, pedagog FAMU, je prezentován kostýmem a svými kolážemi, v nichž komentuje a tematizuje film, konkrétně střih. Není náhodou, že snímek Odlesk (2008) Jána Mančušky vzešel z jeho střihačské dílny. Stejně tak Sara Pinheiro, zvuková umělkyně působící rovněž na FAMU, vytvořila sound design k filmu Jako z filmu (2016). Lea Petříková, prošla UMPRUM i FAMU a její snímek Historie plátěného filmu (2021), natočený na „materiál“, zkoumá „povrch“ filmového plátna.

Foto: GHMP

Všichni vystavující umělci mají ambici vyjadřovat se pomocí pohyblivého obrazu, ať už příběhově (Ján Mančuška, Jakub Jansa, Radek Brousil), nebo esejisticky (Lea Petříková, Zbyněk Baladrán – Noc světa, 2011; Tomáš Svoboda – Žiju film, 2015).

Součástí výstavy je i projekce vybraných snímků na pomezí filmu a vizuálního umění v kině Ponrepo. Každý ze tří večerů se zaměří na jednu z určujících otázek filmového média: projekci pohyblivých obrazů, vztah vizuální a zvukové zkušenosti a existenci filmu tváří v tvář času.

Myslet filmem

  1. 11. 2023 – 18. 2. 2024

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1

út–ne 10–20 h

Vstupné: 150 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 20 Kč seniorské

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button