Kam jet?KulturaMěsta & regiony ČRNovinky

Muzeum Krkonoš se otevírá veřejnosti

Nové Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku – Muzeum Krkonoš se otevírá veřejnosti. Muzeum, které návštěvníkům představí příběh Krkonoš, a to s ohledem na jedinečnou přírodu i ve vztahu k soužití přírody a člověka, bude otevřené denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Foto: Muzeum Krkonoš

„Vstupné je 200 Kč, snížené 100 Kč a rodinné 400 Kč,“ říká vedoucí Muzea Krkonoš Jakub Šimurda. „Návštěvníci se hned za vstupem setkají s Duchem hor a uvidí vidmo. Pak se seznámí s poklady Krkonoš a projdou kolem meandrů Labe. V dalších částech je čekají expozice o krkonošské tundře, o kolonizaci, o Sněžce, ale i o válce a vysídlení,“ vypočítal Šimurda.

V listopadu mohou návštěvníci zhlédnout i dočasnou výstavu výtvarníků Adrieny Šimotové a Miloše Šejna. Ten je mimo jiné autorem básnických textů, kterými jsou polepené skleněné plochy vstupu do Muzea Krkonoš. Výstava bude mít oficiální vernisáž 16. listopadu.

Historie Krkonošského muzea

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí vzniklo přičiněním Rakouského krkonošského spolku, který usiloval o turistické zpřístupnění Krkonoš, ale též o jejich ochranu a hlubší odborné poznání, už v roce 1883. Osobností, která stála u jeho vzniku, byl průmyslník a přírodozpytec Viktor Cypers von Landrecy, který byl následně též pověřen vedením muzea. Cypers ovšem nezačínal od nuly, neboť mohl navázat na přírodovědný kabinet manželů Kablíkových, který ve Vrchlabí působil v první polovině 19. století. Základem sbírek nově zřízeného Krkonošského muzea, nejstaršího v regionu, byly vlastní Cypersovy botanické, zoologické a mineralogické sběry. Muzeum tak mělo zprvu výrazně přírodovědné zaměření, ovšem záměrem zřizovatelů bylo budovat instituci širšího záběru. Kulturně historické exponáty se však scházely jen velmi pomalu a zde sehrál zásadní roli jeden významný dárce z řad členů spolku – papírenský podnikatel Prosper Piette de Rivage.

Od samého založení Krkonošského muzea byl tedy zájem uchovávat přírodní i kulturně historické artefakty regionu. To se nezměnilo ani po 2. světové válce, kdy bylo muzeum svěřeno do správy Klubu českých turistů. Další léta ale znamenala úpadek, jak z hlediska odborné činnosti, tak zejména z hlediska péče o objekty, kde muzeum sídlilo. Záchrana pro kolabující Krkonošské muzeum přišla roku 1966, kdy přešlo pod Správu Krkonošského národního parku. V roce 1984 byla otevřena expozice Kámen a život, která patřila k nejmodernějším muzejnickým expozicím v Československu. Muzeum za čtyři desetiletí navštívil více než 1 milion návštěvníků.

Foto: Muzeum Krkonoš

Jak šel čas, expozice zastarávaly a přestávaly fungovat. Původní myšlenka náhrady tehdy již dožívajících expozic se snižující se návštěvností pochází z roku 2008. Muzeum uzavřelo své brány na podzim roku 2017 a od té doby probíhala rekonstrukce. Na stavební část realizace měla vliv neuspokojivá situace ve stavebnictví, kdy nedostatek pracovních kapacit a růst cen stavebních prací ovlivnil již začátek celé akce. Stavební a expoziční rekonstrukce kláštera nabrala zpoždění vlivem vysoké hladiny spodní vody, ale i opatřeními v souvislosti s epidemií viru covid-19, kdy se stavba na čas zastavila. Přes všechny tyto nepříznivé okolnosti tu dnes po těch téměř 15 letech stojíme na počátku něčeho zcela nového. Opět je ve Vrchlabí nová expozice, která má ambice stát se špičkou českého, možná i středoevropského muzejnictví a vlajkovou lodí krkonošské ochrany přírody.

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly témě 300 000 000 Kč a byly složeny ze zdrojů Fondů EU (OP Životní prostředí a IROP) a kofinancovány z rozpočtu Správy KRNAP.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button