Novinky

MMR podle kontrolorů NKÚ neodhalilo chyby v zakázkách Horské služby a CzechTourism

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) neodhalilo chyby v zakázkách Horské služby ČR a agentury CzechTourism za skoro 100 milionů korun. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). MMR podle něj dostatečně nekontrolovalo hospodaření organizací.
Foto: archiv MMR

NKÚ prověřoval zakázky z doby, kdy MMR vedly ministryně Karla Šlechtová a Klára Dostálová. Kvůli podezřelým zakázkám CzechTourism policie stíhá několik lidí. Současný ministr Ivan Bartoš ČTK v reakci na kontrolu sdělil, že MMR v řízení organizací selhávalo. Bartoš proto nařídil interní audity a změnil strukturu vedení MMR.

NKÚ prověřoval hospodaření centrály cestovního ruchu CzechTourism, Horské služby ČR a Centra pro regionální rozvoj ČR, které spadají pod MMR, v letech 2015 až 2020. U Centra pro regionální rozvoj nezjistil žádné nedostatky, ale u ostatních dvou organizací odhalil pochybení v zakázkách i v kontrole hospodaření ze strany ministerstva.

Horská služba ČR chybovala v devíti z deseti zakázek, které kontroloři prověřili. Například nezrušila zadávací řízení, ve kterých byla podána pouze jedna nabídka, nebo dokonce s vybraným uchazečem uzavřela kupní smlouvu ještě před uplynutím lhůty pro podání námitek proti tendru. Tyto nedostatky vyhodnotil NKÚ jako porušení rozpočtové kázně celkově za zhruba 96,5 milionu korun.

U CzechTourismu zjistil NKÚ nedostatky u 19 z 60 kontrolovaných zakázek. Organizace třeba porušila zákon tím, že zaplatila dodavateli za služby, aniž s ním uzavřela písemnou smlouvu. Také opakovaně prodlužovala smlouvu na ostrahu svého sídla, a to prostřednictvím sedmi dodatků celkem o 45 měsíců. Zaplatila za to 2,3 milionu. Porušení rozpočtové kázně u CzechTourism vyhodnotil NKÚ na 2,97 milionu korun. Od roku 2019 také policie stíhá několik lidí kvůli údajné korupci a manipulaci se zakázkami CzechTourism. Ve vedlejší větvi kauzy policisté prověřovali i bývalou ministryni pro místní rozvoj Dostálovou, ale tuto větev případu nakonec odložili.

Ministerstvo podle NKÚ chyby v zakázkách neodhalilo, a třeba v případě prodloužení smlouvy na ostrahu sídla CzechTourismu dokonce nezákonný postup samo schválilo. MMR v rozporu se zákonem o finanční kontrole zrušilo v agentuře CzechTourism útvar interního auditu. Funkce útvaru měla být nahrazena kontrolou ze strany ministerstva, ale do ukončení kontroly NKÚ letos v únoru MMR podle kontrolorů žádnou takovou prověrku nezahájilo.

Současný ministr Bartoš, který nastoupil v prosinci 2021, uvedl, že předchozí vedení ministerstva podřízené organizace nedostatečně kontrolovalo. Podle Bartoše však nyní MMR provádí systémové změny, aby staré chyby napravilo. „Nařídil jsem provést interní audity, veřejnosprávní kontroly a kontroly veřejných zakázek v problematických organizacích. Nedávné výsledky těchto kontrol v zásadě potvrdily mé obavy, že MMR v roli zřizovatele roky selhávalo,“ uvedl.

U Horské služby ČR podle NKÚ ministerstvo vůbec nekontrolovalo, zda organizace předkládá zprávy o nakládání s dotacemi, které jsou podmínkou pro poskytování státních peněz službě. Zprávy Horská služba podle kontrolorů nepředkládala a MMR ji k tomu ani nevyzvalo a neurčilo, jaké doklady má služba doložit. Přesto Horské službě každoročně dotace poskytovalo. „Tušil jsem, že v tomto ohledu jsou v resortu, který jsem převzal před několika měsíci, značné nedostatky. Proto jsem velmi brzy po svém nástupu do funkce změnil řídící strukturu ministerstva,“ uvedl k prověrce Bartoš.

Newsroom TTG / ČTK

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button