LidéZprávy

Ministerstvo pro místní rozvoj cílí na vyšší efektivitu a snižuje počet sekcí

Změna systemizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválená vládou nabývá k 1. dubnu 2022 účinnosti. K hlavním cílům patří vyšší efektivita činností a zeštíhlení úřadu, proto dochází ke snížení dosavadního počtu sekcí na pět, včetně sekce státního tajemníka.

Foto: MMR ČR

Na ministerstvu je nově zřízen analytický útvar, který umožní realizovat politická rozhodnutí na základě vyhodnocení dat a kvalifikovaných analýz. Reflektována je i potřeba užší spolupráce mezi jednotlivými útvary ministerstva. Náměstci člena vlády, tzv. političtí náměstci, mají zároveň vymezeny oblasti činnosti a zadány konkrétní úkoly, na kterých by měli pracovat.

„Mezi hlavní cíle systemizace patří větší efektivita a úspornost resortu. Zároveň vytváříme nové kvalitní analytické pracoviště, které umožní pracovat a rozvíjet všechny oblasti na základě tvrdých dat a analýz. Chceme jít české státní správě příkladem,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Z dosavadních sedmi odborných sekcí byla jedna zrušena a čtyři sloučeny do dvou nových. Další dvě odborné sekce byly rozšířeny o útvary z rušených sekcí. Sekce státního tajemníka se organizační změny nedotkly. S počtem sekcí se zároveň snižuje i počet náměstků, nově má tedy ministr pro místní rozvoj pět náměstků pro řízení sekce (včetně státní tajemnice) a dva náměstky člena vlády.

Paní Daniela Grabmüllerová nadále povede sekci koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů, která byla rozšířena o agendu cestovního ruchu s akcentem na posílení mezinárodní spolupráce a efektivnější implementaci evropských směrnic a nařízení. Náměstkem pro řízení sekce evropských a národních programů je od 1. dubna 2022 stále pan Zdeněk Semorád, kdy rovněž tato sekce byla rozšířena o některé útvary ze zrušené sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Řízení agendy regionálního rozvoje bylo přesunuto přímo pod pana ministra. Tím také dochází ke zrušení pozice náměstka Davida Koppitze.

„S panem náměstkem jsem spolupracoval již v předcházejících letech z pozice předsedy sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Velice si vážím jeho odborných kvalit a děkuji mu za práci, kterou na ministerstvu odvedl,“ dodal ministr Ivan Bartoš.

Dosavadní náměstci pan Jan Koudelka a paní Radmila Outlá budou na ministerstvu i nadále působit jako ředitelé odborů.

Dvěma nově vzniklými sekcemi jsou sekce ekonomicko-provozní, kde jsou soustředěny útvary zajišťující běžné fungování ministerstva, a sekce bydlení, výstavby a veřejného investování, která bude zajišťovat odborné agendy z původních sekcí včetně agendy sociálního začleňování.

Nově zřízeným útvarem je odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, který se bude mimo jiné zaměřovat na dostupnost bydlení a služeb v obcích a městech, shromažďování dat a vytváření analýz k regionální politice a komunikaci s územními partnery. V následujících dnech budou vyhlášena výběrová řízení na náměstky pro řízení těchto sekcí a ředitele tohoto odboru.

Náměstkům člena vlády, Ondřeji Profantovi a Radimu Sršňovi, kteří byli jmenováni začátkem letošního roku, ministr Bartoš zaslal dopisy s popisem jejich politické mise v rámci resortu. Dopisy obsahují vymezení jejich činnosti a konkrétních témat, na kterých budou v následujících měsících pracovat.

Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše tak chce nastavit efektivní a transparentní systém řízení agend ministerstva, který bude klást důraz na úspornost a podložené rozhodování.

Newsroom TTG

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button