Novinky

Krizový akční plán cestovního ruchu byl schválen

Vláda schválila Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020–2021, který předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Foto: Pixabay

Akční plán obsahuje šestnáct, často provázaných opatření. Má přispět k obnovení odvětví cestovního ruchu v České republice. 

„Opatření přijatá vzhledem k omezení šíření COVID-19 měla zásadní ekonomické dopady na odvětví cestovního ruchu a dochází tak k ohrožení 3% podílu výkonu odvětví na HDP ČR, 4,5% podílu na celkové zaměstnanosti, 24,5% podílu na celkovém exportu služeb. Přímo je ve službách cestovního ruchu ohroženo až 80 tisíc pracovních míst. Krizový akční plán nastiňuje možnosti obnovy odvětví cestovního ruchu. Naše snaha má širokou podporu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Cílem Akčního plánu je přispět k nastavení protikrizových opatření, která udržitelným a efektivním způsobem umožní obnovu odvětví cestovního ruchu. To znamená dostat se zpátky na výkonnost cestovního ruchu v předkrizovém období, ale již ne za cenu overtourismu ve vybraných destinacích. Krize a propad návštěvnosti ze zahraničí i zpomalení domácího cestovního ruchu je do jisté míry příležitostí, jak posílit místní ekonomický rozvoj a zároveň nastavit limity únosnosti a návštěvnický management tam, kde před krizí byla situace už na nebo za hranicí únosnosti. Zejména domácím turistům chce ministerstvo představit „světové“, byť dosud neznámé destinace v ČR, které teprve čekají na objevení. Do této propagace je významným způsobem zapojena agentura CzechTourism. 

Krizový akční plán zároveň zahrnuje šest tematických prioritních okruhů (Financování cestovního ruchu a podpora zvýšení poptávky po službách cestovního ruchu, Ochrana spotřebitele a rovné podmínky podnikání, Integrovaný marketing, Sběr dat a analytická práce, Podpora zaměstnanosti a Řízení/systém) a 16 opatření.

Na akčním plánu spolupracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s partnery z cestovního ruchu – vedle CzechTourismu to bylo Fórum cestovního ruchu, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace hotelů a restaurací, Svaz léčebných lázní ČR, Letiště Praha, a. s., Komise Rady Asociace krajů pro cestovní ruch / Asociace organizací cestovního ruchu. MMR vedlo řadu bilaterálních jednání s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR i s Národní ekonomickou radou vlády a se zástupci měst a obcí.

„Předložením Krizového akčního plánu práce pro cestovní ruch pokračuje. Řešíme tolik potřebný projekt „Dovolená v ČESKU“ na podporu domácího cestovního ruchu a celou řadu dalších aktivit včetně dokončení Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR na období 2021–2030. Dle odhadů cestovní ruch donedávna přinášel do veřejných rozpočtů v multiplikaci až 125 mld. Kč ročně a zaměstnával každého 22. Čecha. Chceme udělat vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále,“ dodává Klára Dostálová.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button