Města & regiony ČRMICEZprávy

Kongresové centrum Praha: rekordní výsledky roku 2019

Společnost Kongresové centrum Praha, a. s., provozovatel největšího kongresového centra v ČR, dosáhla za rok 2019 rekordních výsledků ve své historii. Výnosy vzrostly meziročně o 12 % na 549 mil. Kč, hospodářský výsledek o 15 % na 38 mil. Kč a ukazatel EBITDA dosáhl 124,3 mil. Kč (+8 %). Rok 2020 a opatření související s onemocněním COVID-19 však bohužel způsobí propad tržeb KCP o desítky procent.

Foto: archiv KCP

Tržby z krátkodobých pronájmů stouply o 10 % na 166 mil. Kč, zejména díky získání většího počtu akcí v klíčovém segmentu akcí s obratem nad 1 mil. Kč (33 akcí oproti 28 v roce 2018). Přispěl i růst počtu akcí o 8 % na celkových 205 akcí všech typů – korporátní, kulturní, asociační. U dlouhodobých pronájmů se podařilo udržet 100% obsazenost prostor v budově Business Centre Vyšehrad a zvýšit obsazenost v hlavní budově kongresového centra na 93 %. Tržby hotelu Holiday Inn PCC, který je součástí KCP, dosáhly 167 mil. Kč (+8 %).

Pokračoval projekt rekonstrukce a dostavby kongresového centra. Investice ve výši 81 mil. Kč směřovaly v roce 2019 zejména do zateplení a hydroizolace střešního pláště, rekonstrukce šaten účinkujících a vybraných salonků, auditu vzduchotechniky budovy a modernizace divadelní zdviže. Firma vybudovala datové centrum nové generace s certifikací Tier3 s plně pokročilou virtualizací a dokončila další fázi renovace standardních pokojů v hotelu. KCP se věnovalo i dalším přípravným pracím na projektu výstavby nové výstavní haly, která je základním předpokladem pro získání velkých mezinárodních akcí s doprovodnou výstavou s více tisíci delegáty. V průběhu roku 2019 také KCP obhájilo své umístění v Superbrands a získalo certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů.

„Výsledky roku 2019 dokládají významný posun v probíhající transformaci KCP do moderní, efektivní, příjemné, společensky zodpovědné a technologicky vyspělé společnosti s prvotřídními službami. Bohužel za rok 2020 se tržby KCP kvůli situaci kolem onemocnění COVID-19 propadnou o desítky procent,“ říká Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP.

Od března do května letošního roku se kvůli koronaviru nekonaly v KC žádné kongresové, korporátní ani společenské akce, o přesunu plánovaných akcí na podzimní termíny roku 2020 a hlavně na rok 2021 se stále intenzivně jedná. Pokračují jen dlouhodobé pronájmy kancelářských prostor, i u nich ale došlo z důvodu koronaviru k poklesu. Ten se týkal zejména subjektů navázaných na kongresový byznys.

„Minimalizovali jsme provozní náklady, odložili některé investice a pokračujeme jen v investicích strategického významu. Kongresové centrum se zapojuje do lokálních hybridních akcí, nabízíme služby virtuálního studia, jsme součástí iniciativ NO COVID. Plný restart je ale možný jen s návratem situace do normálu. Připravujeme se proto i na krizovou variantu, podle níž v roce 2020 nebude plně obnoven provoz KC ani hotelu. Podle nejhoršího scénáře lze očekávat meziroční pokles příjmů KCP až o 70 %,“ shrnuje Lenka Žlebková.

„Po dlouholetém stabilním růstu počtu kongresů a konferencí konaných v Praze a zároveň zvětšujícím se podílu mezinárodních akcí, jež v roce 2019 překročil hranici 50 %, způsobily koronavirová pandemie a s ní související opatření nejen rušení či kompletní přesun akcí do virtuálního prostoru, nýbrž i přesun akcí z roku 2020 na nové termíny v roce 2021. Prague Convention Bureau poskytuje organizátorům takovýchto akcí asistenci při hledání alternativních řešení, stejně jako nepřestává poskytovat podporu kandidaturám na uspořádání kongresů v dalších letech,“ říká Roman Muška, Managing Director Prague Convention Bureau, a dodává: „Připravujeme se na očekávané změny v charakteru akcí a poptávek
a v současnosti se proto zaměřujeme na prezentaci rozšiřujících se kapacit Prahy pro uspořádání a realizaci virtuálních či hybridních konferencí, hygienických a bezpečnostních standardů a udržitelnosti v pražském kongresovém průmyslu. V neposlední řadě aktivně spolupracujeme na tvorbě národních a municipálních strategií, pro něž vyhledáváme úspěšné vědecké, technické či průmyslové obory se silnou perspektivou růstu v mezinárodním konkurenčním prostředí a s vysokým potenciálem pro pořádání mezinárodních odborných akcí v hlavním městě.“

Newsroom TTG

 

Související články

Napsat komentář

Back to top button