IncomingNovinky

Ministr zahraničí ČR: Je nutné maximálně podpořit restart cestovního ruchu

V pondělí 21. prosince 2020 vláda schválila Zprávu o naplňování koncepce prezentace České republiky za období červenec 2019 – červen 2020.

Foto: Pixabay

Zpráva navazuje na Koncepci jednotné prezentace České republiky v zahraničí z roku 2019 a definuje 3 priority a cíle jednotné zahraniční prezentace ČR pro období let 2021–2023: 1. Prezentace ČR jako inovativní země pro studium i vědu, 2. Implementace Inovační strategie ČR a 3. Česká republika – jedinečná destinace v čele Evropy.

Cílem a smyslem vládou schválené Zprávy je informovat o plnění Koncepce jednotné prezentace České republiky za období červenec 2019 – červen 2020 a stanovit si priority pro další práci. Naplňováním koncepce byla pověřena meziresortní Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí, poradní orgán ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. „Naplňování Koncepce jednotné prezentace ČR bylo ovlivněno pandemií. I přesto se Komisi pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí podařilo za první rok své existence zahájit fungující spolupráci v expertních skupinách a stanovit si pilíře a priority naší zahraniční prezentace,“ uvedl šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

„Priority, na nichž jsme se napříč státní správou shodli, jsou ambiciózní a realistické. Odrážejí naše dlouhodobé ambice prezentovat ČR jako moderní, vyspělou demokratickou zemi se silným lidským kapitálem a vědomostním a inovativním potenciálem. Jako zemi, která je respektovaným členem mezinárodního společenství,  důvěryhodným partnerem v obchodních vztazích, vhodnou lokalitou pro zhodnocení  investic a zároveň jako zemi s rozvinutým zdravotnictvím a zemi bezpečnou. Poslední priorita, Česká republika – jedinečná destinace v čele Evropy, pak reaguje na současnou situaci, kdy pandemie covid-19 ochromila cestovní ruch a je nutné maximálně podpořit jeho restart, tak aby ČR nezaostávala za ostatními destinacemi, které budou řešit stejný problém,“ dodal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. “V kontextu pandemie covidu-19, která zastavila cestovní ruch v České republice, je akutní prioritou obnovení obrazu České republiky jako bezpečné destinace,” uvádí se v textu předložené koncepce. V zahraničí by tak měla být vedena kampaň při zahájení restartu cestovního ruchu. Do budoucna je cílem propagace ČR jako udržitelné, bezpečné a sebevědomé destinace, jež svoji konkurenceschopnost staví nejen na kulturním dědictví či tradicích, poznamenali předkladatelé. Prioritou je též propagace národního kulturního bohatství, včetně péče o památky a přírodní zdroje v ČR.

Materiál dále doporučuje zabývat se jednotným vizuálním stylem, který by byl závazný pro všechny ústřední orgány české státní správy, a výrazně by tak posílil jednotnou komunikaci nejen vůči naší veřejnosti, ale také vůči zahraničí.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button