CestovkyHotely

Hoteliéři k rozhodnutí ÚOHS ve věci OSA

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá rozhodnutí ÚOHS o porušování pravidel na ochranu hospodářské soutěže ze strany kolektivního správce autorských práv tím, že vybíral poplatky za pokoje, které nebyly obsazeny, a tudíž zde nemohlo ani docházet k šíření a užívání autorských děl.

 

Tento argument zastávala AHR ČR vždy v minulosti a byl také důvodem, proč prosazovala a nakonec i prosadila zpřesnění a úpravu autorského zákona při projednávání poslední vládní novely tohoto zákona.

„V této záležitosti jsme opakovaně upozorňovali, že nedává logicky smysl, aby host nebo samotný hoteliér platil za jakoukoli službu nebo produkt, který nejenže nechce, ale hlavně není schopen jej konzumovat. Stejně tak je tedy absurdní platit autorské odměny tam, kde nemohlo k jejich užití dojít, protože nebyl obsazený,“ uvedl prezident AHR ČR Václav Stárek.

AHR ČR vždy striktně argumentovala ve prospěch zohledňování obsazenosti jako jednoho z elementárních parametrů, které je nutné brát v úvahu při ujednání o výši smluvní odměny autorům a namítala bezdůvodnost opuštění postupu aplikovaného samotnými kolektivními správci do roku 2008 včetně, kdy obsazenost hotelových pokojů standardně uznávali a zohledňovali.

AHR ČR pozitivně argumentovala pro legislativní změny související s výslovným zakotvením parametru obsazenosti (četnosti využití) hotelových pokojů v rámci novely autorského zákona z roku 2014. Tyto změny se podařilo prosadit.

Ve vztahu ke kolektivním správcům práv autorských zastupuje asociace již mnoho let plně své členy a sjednává hromadnou kolektivní smlouvu. Z tohoto titulu také v průběhu několika let neakceptovala platby přesahující obsazenost a tyto rozporovala, čímž ušetřila členům část finančních prostředků, které by měly pro kolektivní správce charakter bezdůvodného obohacení.

AHR ČR obecně vítá zpřehlednění výběru autorských odměn a přiblížení způsobu jejich kalkulace a výše reálné hodnotě pro uživatele děl. Je třeba zásadně odůvodnit výši požadovaných odměn nejen za přístroje v hotelových pokojích, ale i ve veřejně přístupných prostorách, jako jsou recepce, lobby, restaurace apod. Nelze rovněž bez dalšího vycházet z toho, že jakýkoli rozhlasový či televizní přístroj má vliv na výši ceny hotelové či restaurační služby.

AHR ČR očekává, že toto rozhodnutí povede, a již samotné řízení podle jejího názoru vedlo, k větší standardizaci vztahů mezi kolektivními správci a uživateli děl. Asociace je také přesvědčena, že má být placeno pouze za službu, která je poskytnuta konkrétnímu uživateli děl, byť prostřednictvím jiného zařízení (hotel, restaurace), nikoli za pouhou, nikdy nevyužitou možnost.

AHR ČR

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button