ŠpanělskoTOPZahraničí

Dobrý průvodce nad zlato

Kdysi bývala práce průvodce nebo delegáta v zahraničí podceňována, ale časem si mnoho cestovních kanceláří uvědomilo, že dobrý průvodce, který nejen zná reálie dané země, je organizačně schopný a umí jednat s klienty, je alfou omegou úspěšného zájezdu. V poslední době se ve velmi vytížených a navštěvovaných velkoměstech množí různá omezení. Jak je to ve Španělsku?

Foto: Turismo Barcelona

Požádali jsme o vyjádření a informaci španělskou Konfederaci asociací turistických průvodců CEFAPIT o informace, a zde jsou. Je třeba ale předeslat, že Španělsko se skládá ze 17 autonomních oblastí a každá autonomní oblast a její města mohou stanovit různá pravidla a podmínky. Pokud se podíváte na stránky CEFAPIT, dostanete se na mapu Španělska a dalším proklikem v dané oblasti nebo městě se dostanete na příslušnou Asociaci průvodců, kde si můžete najít cizojazyčné průvodce, zeptat se na výši honoráře aj. Je třeba mít na paměti, že co se týče evidence registrovaných průvodců, ne všichni jsou vedeni v asociacích.

Vybrané oblasti a města:

KASTILIE-LA MANCHA: V současné době 50 osob na skupinu, ale radnice Toleda pracuje na úpravě pravidel a omezení počtu osob ve skupině, jakož i úplný zákaz hlasitých reproduktorů. Uvažuje se také o přijetí opatření ohledně reklamy (deštníky). Není registrován žádný průvodce, který by mluvil česky nebo slovensky. V Toledu je pouze jeden průvodce, který mluví polsky.

SEVILLA: Maximálně 30 osob. V současné době nemáme žádného registrovaného průvodce, který by mluvil česky nebo slovensky.

MÁLAGA: 30 osob na průvodce. Ano, máme registrovaného českého, slovensky mluvícího průvodce.

CÓRDOBA: 30 osob plus průvodce. Hlasité reproduktory nepovoleny, pouze tzv. šeptanda; v mešitě-katedrále a v Medina Azahara pro skupiny nad 10 osob jsou nutná tichá komunikační zařízení. Česky nebo slovensky mluvící průvodci nejsou k dispozici.

KANÁRSKÉ OSTROVY: Bez omezení. Mají průvodce, který hovoří oběma jazyky.

MADRID: Je doporučeno maximálně 30 osob na skupinu. Podle městských předpisů jsou reproduktory zakázány, ale v současné době stejný předpis neukládá skupinám povinnost používat systém tichých komunikačních zařízení. Mají k dispozici průvodce, který pracuje v češtině nebo slovenštině.

BASKICKO: V San Sebastiánu je limit 25 osob na jednoho průvodce. V Bilbau (i když se uvažuje o jeho zavedení) a ve Vitorii v současné době žádný limit není. Nemají žádné průvodce, kteří by hovořili těmito jazyky.

MURCIA: V regionu Murcia prozatím není počet osob ve skupině omezen. Existují dva oficiální registrovaní průvodci, kteří jsou Češi.

KASTILIE a LEÓN: V regionu Kastilie a León v současné době neexistují žádná omezení počtu osob ve skupině, kromě těch, která jsou dána kapacitou navštěvovaných památek, nebo těch, která si průvodci stanoví při vlastních návštěvách. Nejsou registrováni žádní průvodci v českém ani slovenském jazyce.

ASTURIE: Maximálně 55 osob. Nejsou průvodci, kteří by hovořili požadovanými jazyky.

KANTÁBRIE: Bez omezení a bez průvodců, kteří hovoří těmito jazyky.

BARCELONA: Počet osob na jednoho průvodce je omezen, ale nejedná se o nařízení autonomní oblasti, ale Barcelony a/nebo památek. Na vládní úrovni platí, že vše, co je považováno za Ciutat Vella (Staré město), má maximální počet 20 osob na průvodce, s výjimkou školních studentských skupin, u kterých není stanoven maximální počet. Co se týče památek, většina z nich má 25 až 30 osob na průvodce.

ARAGONIE: Bez omezení, pouze v památkách mohou být limitované počty, většinou do 25 osob.

GALICIE: Bez omezení, ale v památkách mohou být limitované počty, většinou do 20/25 osob. Na prohlídku Santiaga de Compostela a slavného Pórtico je třeba průvodce katedrály.

Zuzana Churanová

Španělská kancelář pro cestovní ruch OET Vídeň

Ukázat další

Související články

Back to top button