Kam jet?Předpisy & regulaceŠpanělskoTOPZahraničí

Do Španělska od 7. června 2021 již také s antigenními testy, očkovacím certifikátem nebo testem PCR

Vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace ve Španělsku dochází od 7. června 2021 k určitým změnám a oproti dosavadní situaci se zlepšují možnosti vstupu, neboť na hranicích budou přijímat nejen potvrzení o negativních testech, jak tomu bylo dosud, ale také antigenní testy nebo očkovací certifikáty nebo potvrzení o prodělání nemoci a přítomnosti protilátek.

Foto: Rafael López-Monné / PMT Salou

Pokud tedy budete cestovat do Španělska a jste občan státu EU nebo cestujete z prostoru EHS, pro vstup do Španělska musíte doložit jeden ze tří následujících dokladů, vyjma dětí do 6 let:

Potvrzení o úplném očkování: vystavené příslušnými orgány země původu, 14 dní od druhé dávky, a to vakcínou schválenou evropskou agenturou pro léčiva nebo vakcínou, který prošla schvalovacím řízením Světové zdravotnické organizace. V současné době jsou uznávány vakcíny vyrobené těmito společnostmi: Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac a Sinopharm.

Potvrzení o očkování musí obsahovat minimálně tyto informace: jméno a příjmení držitele, datum očkování s uvedením data poslední dávky, typ podané vakcíny, číslo podané dávky/kompletní rozsah, země vystavující potvrzení a identifikaci orgánu vystavujícího očkovací certifikát

Potvrzení o diagnostickém testu: negativní výsledek testu PCR nebo jemu obdobný (typ NAAT) nebo negativní antigenní test podle společného seznamu Evropské komise (https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content), vystavený 48 hodin před příjezdem do Španělska.

Potvrzení o prodělání nemoci (a následném uzdravení, tedy vytvoření protilátek): doklad vystavení příslušným orgánem země původu nebo lékařskou laboratoří, minimálně 11 dní od provedení prvního diagnostického testu typu NAAT (PCR, TMA, LAMP nebo obdobný), s pozitivním výsledkem. Platnost tohoto potvrzení je stanovena na 180 dní od data odběru vzorku.

Potvrzení o prodělání nemoci a existenci protilátek musí obsahovat minimálně tyto informace: jméno a příjmení držitele, datum provedení prvního testu na protilátky s pozitivním výsledkem na SARS-CoV-2, typ provedeného testu NAAT, číslo podané dávky/kompletní rozsah, země vystavující potvrzení.

Zvolený certifikát je třeba předložit ve španělštině nebo angličtině, francouzštině nebo němčině. Pokud není možné získat dokument v některém z uvedených jazyků, musí být potvrzení přeloženo do španělštiny s úředním překladem.

Nezávisle na zemi původu, všichni cestující, kteří vstoupí na území Španělska leteckou nebo námořní cestou, včetně osob, které Španělsko použijí pouze jako tranzit a včetně dětí mlaších 6 let, musejí před příjezdem vyplnit kontrolní zdravotní formulář prostřednictvím webu www.spth.gob.es nebo aplikace Spain Travel Health. Po vyplnění tohoto formuláře je vygenerován individuální QR kód, který je cestující povinen předložit jak dopravním společnostem, tak na zdravotních kontrolách při vstupu do země.

Pokud cestujete do Španělska pozemní cestou, pak všechny osoby starší 6 let musejí být schopny doložit některé ze tří výše uvedených certifikátů.

Zdravotní kontroly po příjezdu do země zahrnují:

Měření teploty pomocí bezkontaktních termometrů nebo teploty snímajících kamer; kontrolu dokumentace a oční kontrolu stavu cestujícího. Cestující, kteří budou vybaveni digitálním certifikátem EU, a ti, kteří budou pocházet ze zemí mimo riziko (jak evropských, tak i mimoevropských), obdrží kód QR FAST CONTROL (QR rychlé odbavení), který jim umožní rychlejší odbavení a nebudou muset dokládat certikáty nebo palubní lístek ani se podrobovat hraniční zdravotní kontrole.

Mezinárodní turistické trajekty

Cestující na mezinárodních turistických lodích (cruises) nemusejí použít aplikaci Spain Travel Health, sběr informací bude prováděn prostřednictvím aplikace EU Digital Passenger Locator Form, která se nachází zde: https://www.healthygateways.eu/.

lwww.spain.info

Turespaňa, OET Vídeň

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button