AkceKam jet?Města & regiony ČRNovinky

Dny evropského dědictví 2023 proběhnou letos od 9. do 17. září

Dny evropského dědictví (EHD) se uskuteční v roce 2023 ve dnech od 9. do 17. září. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže.

Poděbrady / Foto: Libor Sváček

Tématem roku 2023 je Život v památkách, národní zahájení proběhne v sobotu 9. září v 11 hodin na kolonádě v Poděbradech.

Historie a poslání Dnů evropského dědictví

Dny evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským událostem.

EHD jsou akcí, která není záležitostí pouze těch, jejichž posláním je profesionální péče o kulturní dědictví. Mají daleko širší záběr – celospolečenský a mezinárodní. Jsou výjimečné tím, že jejich úspěšnost závisí na konstruktivní komunikaci a efektivní spolupráci těch, kdo bezprostředně pečují o kulturní dědictví, s těmi, kdo do péče o ně zasahují zprostředkovaně. Jsou jedinečnou příležitostí k rozšíření vžitých komunikačních kanálů i tím, že jsou určeny nejširší veřejnosti. Mají-li být úspěšné, musejí být přizpůsobeny na konkrétní situaci a nesmějí se stát formálními.

V rámci EHD nejde o mechanické zpřístupnění co největšího počtu památek zdarma (cílem není prohlídka významné, běžně otevřené památky bez vstupného). Jde o mimořádnou nadstandardní aktivitu, která ukáže novou souvislost, bolavé místo, úspěšný zásah ve prospěch jakékoliv památky, způsob, jakým se do procesu záchrany, ochrany či propagace památky mohou zapojit občané, otevře nové obzory žákům a studentům. Proto se při pořádání EHD klade tak velký důraz na animace a doprovodné akce. Tyto akce mohou být vázány na konkrétní památku, zpřístupňovanou v EHD, anebo mohou být vázány na určitou lokalitu – obec, město, městskou část, kraj, region…

Více na www.ehd.cz

Newsroom TTG

 

Ukázat další

Související články

Back to top button