MICENovinky

Czech Convention Bureau chystá výzvu v rámci jarního kola programu kampaní kandidatur

Program kampaní kandidatur je podpůrným programem agentury CzechTourism zaměřeným na získávání mezinárodních MICE akcí do České republiky, jejichž pořádání významně a prokazatelně podporuje a zvyšuje příjezdový cestovní ruch, a které jsou v souladu s inovační strategií vlády ČR. Podpora probíhá ve dvou rovinách – finanční a marketingová.

Foto: KCP

O tento podpůrný prostředek je možno žádat vždy jen v rámci tzv. biddingu na určitou akci, kde je potenciál pro získání pořadatelství této akce v České republice. Jedná se tedy o podporu aktivit spojených s prezentací České republiky coby kandidátské země. O podporu mohou žádat pouze subjekty, které se aktivně podílejí na prezentaci České republiky v rámci kampaně kandidatur, tj. regionální convention bureaus, profesionální organizátoři kongresů či agentury destinačního managementu, lokální kongresoví ambasadoři atd.

Jarní kolo podávání žádostí bude zahájeno v pondělí 20. dubna a zájemci se mohou registrovat prostřednictvím webových stránek www.czechtourism.cz

Uzávěrka pro podávání žádostí je 11. května 2020. Podzimní kolo podpory bude zahájeno v polovině září letošního roku.

Čerpání podpory v rámci programu kampaně kandidatur je možné v případě, že hodnotící komise na základě podané žádosti akci vybere, přičemž podporovaná akce musí trvat minimálně 3 po sobě jdoucí dny a zahraniční účastníci musí tvořit minimálně 70 % všech delegátů. Místem konání akce musí být Česká republika.

Podpora je rozdělena do dvou kategorií – na akce, které mají erudovaný odhad dle historie kongresů v rozmezí od 200 do 500 registrovaných účastníků a akce s více než 500 účastníky.

Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují např. počet účastníků akce, zahraniční podíl zahraniční účasti, délku, termín a místo konání kongresu.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button