DopravaNovinkyTrendyZahraničí

Cíle společnosti Air France-KLM v oblasti snižování emisí CO₂ do roku 2030

Skupina Air France-KLM a její letecké společnosti se v rámci transparentního a odpovědného přístupu k udržitelnému rozvoji zavázaly ke snižování své ekologické stopy včetně závazku společnosti Air France-KLM snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů z leteckého paliva v rozsahu 1 a 3 protokolu well-to-wake o 30 % na příjmový tunový kilometr (RTK) ve srovnání s rokem 2019.

Foto: © Capital Photos (for KLM)

V této souvislosti předložily skupiny Air France-KLM, Air France Group a KLM své cíle pro snižování emisí CO₂, které nedávno schválil tým SBTi pro validaci cílů. SBTi schválil cíle skupiny v oblasti působnosti 1 a 3 v oblasti snižování emisí a potvrdil, že jsou v souladu s cílem výrazně pod 2 °C, jak je stanoveno v Pařížské dohodě podepsané v roce 2015. 

„Skupina navrhla konzistentní přístup, vypracovaný v rámci strategie udržitelnosti cílů skupiny, s cílem snížit emise CO₂ na základě tří hlavních pilířů: obnova flotily, udržitelné letecké palivo, provozní opatření,“ uvedl Benjamin Smith, generální ředitel skupiny Air France-KLM, a dodal: „Schválení cílů SBTi je pro skupinu klíčovým prvkem, který zajistí, že strategie dekarbonizace Air France-KLM bude v souladu s vědeckými cíli.“

„Tváří v tvář mimořádné klimatické situaci přebírá Air France spolu se všemi leteckými společnostmi skupiny Air France-KLM odpovědnost a plně se zavazuje ke snižování své uhlíkové stopy,“ uvedla Anne Rigailová, generální ředitelka společnosti Air France, a pokračovala: „V letošním roce jsme vytvořili na míru šitou strategii nazvanou Air France ACT, která se opírá o čtyři pilíře: urychlenou obnovu naší flotily, postupné využívání SAF nad rámec francouzských a evropských mandátů, rozvoj ekologicky odpovědné pilotáže a zavádění intermodality prostřednictvím naší posílené spolupráce s provozovateli vlaků. Schválení našeho snížení emisí CO₂ do roku 2030 ze strany SBTi potvrzuje robustnost našeho plánu dekarbonizace a my budeme i nadále transparentně sdílet naše kroky a výsledky s našimi zákazníky a širokou veřejností.“

„Společně s Air France-KLM a Air France má KLM velké ambice, pokud jde o udržitelnější leteckou dopravu a vyváženost rozvoje naší sítě s životním prostředím,“ řekl Marjan Rintel, generální ředitel KLM. „To vyžaduje zásadní rozhodnutí týkající se naší flotily, našeho provozu a spotřeby paliva. Cíle založené na vědeckých poznatcích a související směr snižování emisí CO₂ přinášejí jasnost a zároveň s sebou nesou velké výzvy. Aby byly proveditelné, úzce spolupracujeme mezi sebou a s našimi partnery v odvětví na vývoji technických řešení a inovací, které podporují energetickou transformaci v letectví.“

Destination Sustainability, program skupiny Air France-KLM pro udržitelný rozvoj

Skupina Air France-KLM se zavázala ke snižování dopadu své činnosti na životní prostředí. Za tímto účelem si skupina stanovila cíl dekarbonizace založený na třech hlavních pilířích sdružených do programu „Destination Sustainability“.

Tyto tři pilíře jsou následující:

  • Ambiciózní plán modernizace a obnovy flotil leteckých společností skupiny letadly nejnovější generace, která vypouštějí o 20–25 % méně emisí CO₂ než jejich předchůdci. S cílem mít do roku 2028 ve flotile skupiny 64 % letadel nové generace. Skupina v současné době investuje více než 2 miliardy eur ročně do nákupu letadel Airbus A220, Airbus A320 a A321neos, Airbus A350, Boeing 787 a Embraer 195-E2, která patří mezi nejúčinnější letadla ve svých kategoriích.
  • Používání udržitelných leteckých paliv (SAF). Tato nefosilní paliva mohou být vyráběna z průmyslového nebo domácího odpadu v rámci oběhového hospodářství a SAF, které společnost Air France-KLM získává, nekonkurují lidskému potravinovému řetězci ani krmivu pro zvířata. Společnosti Air France a KLM jsou průkopníky v používání těchto alternativních paliv, která budou hrát klíčovou roli v dekarbonizaci letecké dopravy, protože mohou snížit emise CO₂ až o 80 % během svého životního cyklu. V tomto ohledu byly v listopadu 2022 podepsány dvě dohody o odběru, které skupině umožňují zajistit 3 % z 10% cíle začlenění SAF do roku 2030.
  • Zlepšení provozní efektivity upřednostňováním přímějších cílů a uplatňováním postupů, které omezují spotřebu paliva (pojíždění s jedním motorem, nepřetržité klesání atd.).

Kromě toho Air France-KLM spolupracuje s širším odvětvím letectví na urychlení vývoje inovativních řešení v oblasti konstrukce a údržby letadel, motorů a syntetických paliv, která jsou nezbytná pro dosažení nulových čistých emisí v letectví.

*SBTI, vědecký přístup v souladu s Pařížskou dohodou – Iniciativa Science Based Targets (SBTi) je celosvětový orgán, který umožňuje podnikům stanovit ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu.

Na iniciativě spolupracují organizace CDP (Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact, WRI (World Resources Institute) a WWF (World Wide Fund for Nature). SBTi nezávisle posuzuje a ověřuje emisní cíle společností v oblasti CO₂ na základě vědeckého přístupu a kritérií.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button