Města & regiony ČRMICENovinkyPraha

Inovace a flexibilita zajistily Praze opět místo mezi TOP 10 kongresovými destinacemi světa

Přestože byl kongresový průmysl v posledních dvou letech jedním z nejvíce postižených oborů pandemií covid-19, Praha si i díky inovativnímu přístupu zvládla udržet svou mezinárodní pozici v TOP 10 kongresových destinacích světa. Zařadila se tak po bok dalších destinací jako například Vídeň, Lisabon, Singapur či Soul, které se též v mezinárodním porovnání zvládly s krizovou situací vypořádat.

V Praze se podle agregovaných dat Prague Convention Bureau (PCB) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) konalo v roce 2021 celkem 1220 akcí, což je o 2,9 % méně než v roce 2020. Oproti rekordnímu roku 2019 se jednalo dokonce o propad o 79,5 %. Pandemie se významně podepsala především na počtu delegátů, kteří se těchto akcí zúčastnili. Meziročně jejich počet v roce 2021 poklesl z téměř 182 000 na 146 000, což je o 19,5 % méně.

Obdobný trend je možné sledovat i na celorepublikové úrovni. Ze statistik ČSÚ vyplývá, že meziročně se počet akcí konaných v ostatních regionech České republiky (vyjma Prahy) propadl o 13,4 %, přičemž počet účastníků klesl o 10,4 %. „Na základě porovnání jednotlivých údajů můžeme odvodit, že Praha si co do poklesu počtu akcí vedla lépe než ostatní regiony České republiky. Naopak ale zaznamenala daleko výraznější propad počtu delegátů, což bylo zapříčiněno zejména přetrvávajícími restrikcemi vztahujícími se na organizaci hromadných akcí a cestování, následkem čehož byla řada mezinárodních konferencí a kongresů přesunuta do virtuálního nebo hybridního formátu,“ komentuje Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau, organizace, která oficiálně zaštiťuje kongresový průmysl Prahy.

Foto: archiv KCP

Pandemie covid-19 zasáhla v různé míře téměř všechny kongresové destinace světa. Mezinárodní kongresová asociace ICCA (International Congress & Convention Association) proto v letošním roce inovovala svůj dosavadní žebříček nejpopulárnějších kongresových destinací a vytvořila na základě několika setů dat nový Destination Performance Index (DPI). Ten v mezinárodním kontextu hodnotí destinace s ohledem na počet plánovaných, uskutečněných, virtuálních a hybridních asociačních akcí a od něj odvozenou úroveň virtualizace (připravenosti transformovat reálnou akci na virtuální či hybridní). Dalším hodnotícím kritériem je také uskutečnění plánovaných akcí (schopnost uskutečnit plánované eventy, a to jak ty probíhající reálně v destinaci – takzvané onsite akce, tak ty hybridní či plně virtuální).

Praha si nejlépe vedla v hledisku plánovaných asociačních akcí (5. místo), což znamená, že za zachování dřívějších kritérií žebříčku asociace ICCA dle počtu potvrzených akcí pro Prahu, by se česká metropole umístila v TOP 5 kongresových destinacích světa. Česká metropole pak také obstála v hodnocení virtualizace, kde obsadila 6. místo. „Kongresová Praha a jednotliví poskytovatelé služeb byli ihned v začátcích pandemie velice flexibilní a rychle se situaci přizpůsobili širokou nabídkou služeb umožňujících online zapojení delegátů a živé přenosy akcí z prostředí virtuálních studií. Následně se Prague Convention Bureau stalo spoluzakládajícím členem Hybrid City Alliance, tedy uskupení destinací z různých koutů světa, jehož hlavním cílem v té době byla vzájemná podpora hybridních eventů. Tímto krokem jsme tak byli schopní efektivně pomoci těm organizátorům akcí, kteří potřebovali své eventy plně či alespoň částečně transformovat do digitální podoby,“ vysvětluje Roman Muška. Právě hybridní a virtuální asociační akce byly celosvětovým trendem i v roce 2021, kdy se jejich počet meziročně skokově opět navýšil, a to o 11, respektive 18 %, což se pozitivně projevilo na množství posunutých či zrušených akcí, jejichž počet klesl o 20, respektive 10 %. Virtuální akce a vzdálená účast delegátů na hybridních eventech však zároveň přináší destinacím znatelně menší ekonomické benefity než v případě, kdy se delegáti akce účastní osobně.

V celkovém hodnocení Praha obsadila 7. příčku Destination Performance indexu, přičemž první místo připadlo Vídni následované Lisabonem a Athénami. Velice dobře si vedla i mimoevropská města jako například Singapur, Soul či Montreal. O nejnovější report Mezinárodní kongresové asociace ICCA je možné zažádat zde.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button