Jižní ČechyMěsta & regiony ČRNovinky

Cestovní ruch na jihu Čech má novou koncepci

Moderní, efektivní, hravá a hlavně chytrá a inovativní. Jedním slovem SMART. Přesně taková by měla být do deseti let nabídka turismu na jihu Čech. Vyplývá to z nové Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021–2030, jejíž definitivní podobu schválili na svém posledním zasedání jihočeští zastupitelé.

Foto: JCCR

Strategický materiál z dílny Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), jehož příprava trvala téměř dva roky a odehrávala se v podmínkách koronavirové pandemie, by měl být součástí restartu celého odvětví v regionu.

„Koncepce je naprosto strategický dokument, ke kterému se vyjadřovaly stovky podnikatelů, spolků, odborníků, institucí, škol, úřadů či politiků a právě schválenou finální podobu považuji za dokument, který ve finále našel v průřezu shodu ve všech připomínkách,“ shrnul jihočeský hejtman Martin Kuba.

„Jedním z cílů koncepce je prodloužení průměrné délky pobytu návštěvníků v našem kraji alespoň na tři noci. Když do Českého Krumlova přijedou lidé na týden a podívají se i do Zlaté Koruny, Vyššího Brodu nebo na Lipno, je to mnohem příjemnější a pro podnikatele zároveň zajímavější, než když Krumlovem projde jednorázově velká skupina, která se nezastaví ani na oběd. Jižní Čechy jsou pohodové a právě takové je chceme zachovat i pro naše návštěvníky. Turistům chceme nabízet stále kvalitnější služby a ukazovat jim i dosud méně známé krásy jižních Čech,“ konstatoval první náměstek jihočeského hejtmana František Talíř a poznamenal, že nová krajská koncepce rozvoje cestovního ruchu je ve všech prioritních oblastech plně v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu ČR 2021–2030.

„Schválením koncepce, na které jsme už netrpělivě čekali, pro nás práce nekončí, ale teprve začíná. A vzhledem k obtížné situaci, do níž se cestovní ruch v důsledku koronavirové pandemie dostal, je nutné začít okamžitě a bez jakéhokoli otálení s plněním úkolů z tohoto dokumentu vyplývajících,“ uvedl ředitel JCCR Petr Soukup.

Schválená koncepce obsahuje čtyři základní strategické cíle: Posílení konkurenceschopnosti značky jižní Čechy. Stabilizaci systému řízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Konsolidaci hospodářského přínosu cestovního ruchu pro Jihočeský kraj a efektivní investice do infrastruktury cestovního ruchu a nových IT a smart trendů.

Strategie turismu reaguje také na koronavirovou pandemii

„Zpracovat strategii rozvoje cestovního ruchu na deset let v době, kdy se cestovní ruch zmítá v pandemii a neví se, co bude zítra, byl velký oříšek. Pandemie sektor ochromila třeba tím, že hodně kvalifikovaných zaměstnanců sektor zcela opustilo a zpět se vrací jen část z nich, protože cestovní ruch se stává rizikovým a nestabilním odvětvím. To má pochopitelně vliv na kvalitu poskytovaných služeb, na kterou strategie reaguje různými opatřeními,“ uvedla manažerka JCCR pro koncepci cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021+ Monika Smetanová.

JCCR se tak bude například snažit různými marketingovými nástroji zpopularizovat práci v odvětví turismu, zintenzivnit spolupráci se školami, a to jak učňovskými, středními, tak vysokými, jejich podporou v propojování s podnikateli, zefektivněním praxí a podobně. „Marketing budeme muset v prvních letech částečně odklonit od návštěvníka a zaměřit ho spíše dovnitř sektoru. Nutné je efektivnější mapování investic do infrastruktury cestovního ruchu a na to navázanou finanční podporu novými dotačními programy. Vzniknou nové komunikační platformy, aby kromě shromažďování podnětů a plánování aktivit docházelo i zajištění zpětné vazby, protože úspěchu můžeme dosáhnout pouze ve spolupráci se všemi partnery,“ dodala Smetanová.

Ve fázi příprav se k podobě koncepce měly možnost vyjádřit a vznést své připomínky desítky odborníků z odvětví cestovním ruchu. Ubytovatelé, hoteliéři, zástupci cestovních kanceláří, půjčoven sportovního či turistického vybavení a další. Do příprav byly zapojeny organizace destinačních managementů a jejich partneři, vysoké školy a školy oborově zaměřené, Sdružení cestovního ruchu Jihočeské hospodářské komory, Klub českých turistů, Nadace Jihočeské cyklostezky, příslušné odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje, Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje, místní akční skupiny a další subjekty. Doručené podněty připomínky byly vypořádány a zapracovány do finální podoby materiálu.

Jižní Čechy jsou pro každého druhým domovem

Cíle, jichž hodlá cestovní ruch v jižních Čechách na konci třetího desetiletí jedenadvacátého století dosáhnout, shrnuje strategické motto a strategická vize rozvojové koncepce. Strategické motto je jakýmsi zjednodušeným významem obsahu celé vize, která by po uplynutí desetileté realizace měla zejména v návštěvníkovi evokovat pocit, že se v destinaci jižní Čechy cítí stejně dobře jako doma a rád se do ní vrací, stejně jako domů a zní: „Každý má dva domovy – svůj a jižní Čechy“.

Strategickou vizi pak naplňují slova: „Jižní Čechy jsou oblastí klidu a duševní pohody, kam se lidé rádi vracejí za přátelskou atmosférou, kvalitními službami cestovního ruchu a rozmanitou přírodou. Jihočeši jsou profesionální, nabídka je originální a ohleduplná k přírodním zdrojům, marketing a způsoby komunikace s návštěvníkem jsou inovativní a smart. Na přírodní a kulturní památky bohaté jižní Čechy se tak stávají láskou na celý život…“

Finální verze Koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030, včetně příloh, je k dispozici na: https://www.jccr.cz/jizni-cechy/koncepce-rozvoje-cestovniho-ruchu .

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button