AkceMaďarskoNovinkyPolskoSlovenskoZahraničí

Země Visegrádské skupiny se letos společně zaměří na lákání turistů ze vzdálených trhů

Společná koordinace aktivit, propagace kulturních a přírodních bohatství regionů, vzájemná výměna dat a znalostí o trendech a výzvách v rámci cestovního ruchu. Takový je závěr pravidelného zasedání členských zemí Visegrádské skupiny, které proběhlo v Praze. Zástupci Česka, Slovenska, Polska a Maďarska během něj podepsali Protokol o spolupráci v oblasti cestovního ruchu V4, jehož součástí je také Marketingový plán společných aktivit zemí V4 na rok 2024.

Foto: CzechTourism

Cestovní ruch je nedílnou a klíčovou součástí hospodářské ekonomiky státu, která generuje nemalé příjmy. Konkrétně v Česku se na celkové zaměstnanosti podílí více než čtyřmi procenty, což představuje vyšší míru než například zemědělství, lesnictví a rybářství dohromady,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodává: „Pracujeme na tom, aby Česká republika byla atraktivním cílem nejen pro turisty, ale i pro investory a podnikatele. A podporujeme různé aktivity, které tyto snahy posílí, včetně spolupráce v rámci Visegrádské skupiny.“

Na základě dokumentů, které podepsali náměstci ministerstev zemí V4 zodpovědných za cestovní ruch a generální ředitelé národních centrál cestovního ruchu, se státy zaměří zejména na vzdálené a bonitní trhy, jako jsou země v jihovýchodní Asii, USA a Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu.

„Společná propagace států střední Evropy má pro vzdálené trhy smysl. Vzhledem k umístění v srdci Evropy můžeme poskytnout jednu destinaci, kterou je možné navštívit během jedné cesty. A zároveň destinaci, která může nabídnou řadu rozdílných zážitků,“ shrnuje jeden ze signatářů společného protokolu náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Fluxa.

Zástupci centrál cestovního ruchu zemí V4 se pravidelně scházejí každý rok. Letošní zasedání organizuje Česká republika jakožto předsednická země. V čele uskupení bude stát do konce června 2024. Poté ji vystřídá Polsko.

Účastníci se shodli, že budou veškeré marketingové a propagační aktivity společně ladit a koordinovat. A v neposlední řadě též společně hradit. Přitom využijí i vícezdrojové financování. Část výdajů tak půjde z rozpočtů jednotlivých států a část z grantu, o který všechny země hromadně požádaly. Poskytla je nezisková organizace ETC, jejímž posláním je propagace Evropy jako turistické destinace.

„Na základě pozitivní zkušenosti z loňského roku, kdy jsme v rámci V4 realizovali společnou konverzní kampaň Discover Central Europe jsme stejný postup zvolili i letos. Opět se nám podařilo získat společný příspěvek v rámci grantu od ECT ve výši 100 tisíc eur na letošní kampaň Creative Cities of Central Europe. Ta bude součástí celého balíčku marketingových aktivit. Navíc ještě každá ze zemí V4 poskytne celkem 75 tisíc eur na další nástroje jako např. B2B roadshow v cílových zemích nebo třeba provoz vzdělávací platformy pro odborníky z oblasti cestovního ruchu,“ uvádí ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

O realizaci jednotlivých nástrojů se členské země podělí. Tak například Česko zorganizuje B2B Roadshow v USA, Polsko dohlédne na zajištění aktivit na největším B2B veletrhu v regionu Blízký východ ATM Dubai, který proběhne v květnu. Slovensko bude mít na starosti B2B tréninkovou platformu. Jde o program, jehož cílem je motivovat cestovní kanceláře k prodeji, sdílení školicích materiálů, ale také k integraci prodejních nástrojů nutných k uzavření dalších rezervací. Jinak řečeno zajistit zvýšení počtu turistů a také jejich uživatelský komfort. V gesci Maďarska pak bude OTA campaign, tedy mobilní marketing.

Newsroom TTG  CzechTourism

Ukázat další

Související články

Back to top button