HotelyNovinkyPartnerská sekce

Stanovisko AHR ČR k porušování opatření vlády v ubytovacích službách

Asociace hotelů a restaurací České republiky, která reprezentuje více než polovinu ubytovací kapacity hotelů, se jednoznačně distancuje od jakékoliv obcházení vládního nařízení omezujícího poskytování ubytovacích služeb, které bylo vyhlášeno vládou v pondělí 14. prosince.

Nabízení pobytů v době vánočních svátků a silvestra letošního roku na základě fiktivních služebních cest považuje za neakceptovatelné z hlediska evidentní snahy obejít již předpokládaná opatření vlády v uvedeném období, stejně jako snahy vytvářet nerovné podmínky na trhu.

Přestože se obecně předpokládá, že opatření vlády budou pokračovat po 23. prosinci tohoto roku, je třeba konstatovat, že vláda zatím jasně nedeklarovala, dokdy bude žádat o prodloužení nouzového opatření, což poměrně značně komplikuje možnost podnikatelů v ubytovacích službách řešit budoucí rezervace.

Podle stávajících nařízení vlády v současné době je nadále možné konat služební cesty a v rámci těchto cest se rovněž ubytovávat. Z podstaty věci však bude velmi problematické poskytovat a prokázat takové ubytování o státních svátcích. Rovněž tak je problematické, aby při výkonu pracovní činnosti s sebou měl host další rodinné příslušníky. V případě, že by současná nařízení vlády trvala i v období po 23. prosinci, bylo by zřejmé, že rodinní příslušníci a další osoby deklarované jako ubytovaní na služební cestě, by také porušovali mimořádná opatření. Takové jednání lze pak považovat za obcházení opatření, kterými vláda bojuje s šířením epidemie.

Omezení ubytování přichází v období roku, které je pro většinu ubytovacích zařízení dobou vysoké sezony. AHR ČR vítá kompenzace, které vláda podnikatelům z důvodu uzavření provozu schválila, nicméně opět konstatuje, že tyto kompenzace zdaleka nemohou nahradit ztráty, kterým v současné době budou podnikatelé čelit. Z tohoto pohledu rozumí AHR ČR nespokojenosti části trhu ubytovacích služeb, ale zároveň konstatuje, že není možné porušovat platná opatření. Podnikatelům zůstává stále možnost žádat místo využití nabízené kompenzace náhradu škod, způsobených opatřením vlády, po státu, což je zcela legitimní nástroj.

Co se kompenzací týká, AHR ČR stále zastává názor, že nejspravedlivějším měřítkem je sanování rozdílu v propadu obratu, které by pokrylo veškeré fixní náklady spojené s provozem a dalo by se aplikovat na všechny dotčené obory služeb včetně mikropodniků a dodavatelů, kteří jsou mnohdy ve stejných problémech jako provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb a nemají možnost kompenzace. Vzhledem k tomu, že podobná situace může s vysokou pravděpodobností nastat i v příštím roce, měla by vláda připravit jasný program podpory všech dotčených oborů, který by byl založen na srovnatelných kritériích, předvídatelný pro podnikatele. Tím by se také eliminovaly případné snahy o zpochybňování a obcházení vládních opatření.

Newsroom TTG

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button