DopravaNovinkyTechnologieZahraničí

Společnost KLM dále rozšiřuje přístup k udržitelnému leteckému palivu

Společnost KLM začala od 13. ledna přidávat 0,5 % udržitelného leteckého paliva (SAF) na lety z Amsterdamu. KLM také kromě toho nabídne svým zákazníkům možnost zakoupit si dodatečné množství udržitelného paliva.

Foto: KLM

Tímto způsobem chce stimulovat trh s palivem SAF. Kromě obnovy vozového parku a dalších inovací v rámci společnosti a odvětví se KLM zavázala k uskutečnění energetické transformace. Společnost KLM také již podepsala dohody s různými partnery a dodavateli udržitelného leteckého paliva (SAF).

Tvář cestování se v budoucnu změní a SAF bude v tomto ohledu hrát zásadní roli. Společnost KLM má díky zákazníkům, kteří se účastní programu SAF pro korporátní a nákladní dopravu, již dnes na celosvětovém trhu s udržitelným leteckým palivem poměrně významný podíl.

Snížení emisí CO2 nejméně o 75 %

Emise CO2 z SAF, které KLM v současné době nakupuje, jsou nejméně o 75 % nižší než emise z fosilního petroleje. Proto je SAF v krátkodobém horizontu nejdůležitějším prostředkem pro drastické snížení emisí CO2, a přispívá tak k udržitelnějšímu rozvoji letectví. Náklady na udržitelnou variantu paliva jsou nejméně čtyřikrát vyšší a výroba zaostává. Společnost KLM doufá, že zvýšením poptávky se trh s palivem SAF bude dále rozvíjet, aby se zvýšila nabídka a udržitelné palivo se nakonec stalo levnějším.

Ambice SAF

S účinností od 1. ledna 2022 zavedla Francie povinné procento příměsi SAF. V Nizozemsku tato povinnost zatím není. V rámci Evropy existuje návrh na dosažení povinného 2% podílu SAF do roku 2025 pro všechny lety v Evropě a z Evropy. Společnost KLM a její partneři v koalici Čisté nebe pro zítřek již dříve oznámili, že jejich ambicí je dosáhnout v roce 2030 celosvětového podílu SAF ve výši 10 %. Za tímto účelem se společnost KLM nyní rozhodla začít přidávat více SAF dobrovolně.

Kromě toho se společnosti Air France-KLM, KLM a Air France zavázaly dodržovat trajektorii snižování emisí CO2, kterou pro sektor letectví vypracovala iniciativa Science Based Targets. To zajistí, že cíle společnosti KLM budou v souladu s cíli dohody OSN o klimatu podepsané v Paříži (čistá nula v roce 2050). Klíčovým faktorem pro dosažení těchto cílů je zvýšené využívání SAF.

Foto: KLM

Standardní příplatek k ceně letenky

0,5% podíl SAF doplní SAF, který je již přimícháván zákazníkům, kteří se zapojili do programů SAF pro korporátní a nákladní dopravu společnosti KLM. K ceně letenky bude připočten příplatek za dodatečný SAF. To znamená, že cestující společnosti KLM budou automaticky přispívat na nákup udržitelného paliva. Příplatek se bude pohybovat od 1 do 12 eur za letenku v závislosti na uletěné vzdálenosti a rezervovaném sedadle (economy nebo business).

Společnost KLM použije tento příspěvek na financování standardní 0,5% příměsi SAF na všech letech z Amsterdamu.

Služba CO2ZERO rozšířena o možnost SAF

Pro individuální cestující, kteří si přejí dále snížit ekologickou stopu svého letu, rozšířila společnost KLM službu CO2ZERO o možnost zakoupení dodatečného množství SAF. Tato možnost bude k dispozici jako doplněk ke stávající alternativě kompenzace na podporu projektu zalesňování s certifikací Gold Standard. Znovuzalesňování je způsob, jakým lze kompenzovat emise CO2 mimo letecký průmysl. Dodatečným nákupem SAF přispěje cestující k menší spotřebě fosilního kerosinu, a tím k přímému snížení emisí CO2 v důsledku létání. Společnost KLM opět použije celou částku získanou na nákup SAF na zvýšení celosvětové produkce SAF.

Nákup SAF

V roce 2011 uskutečnila společnost KLM první komerční let na světě na směsné biopalivo. V únoru 2021 uskutečnila komerční let s příměsí udržitelného syntetického paliva. V případě SAF se KLM zaměřuje na všechny technologie vedle sebe: na bázi použitého kuchyňského oleje, lesních zbytků a udržitelného syntetického paliva. KLM v současné době nakupuje poměrně velké objemy SAF a podepsala s dodavateli různé kupní smlouvy. To zaručí standardní příměs 0,5 % pro lety z Amsterdamu a umožní společnosti KLM uspokojit dodatečnou poptávku generovanou cestujícími prostřednictvím programu CO2ZERO, jakož i poptávku generovanou partnery v rámci programu SAF pro podniky KLM a programu SAF pro nákladní dopravu Air France-KLM-Martinair.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button