Data & studieŠpanělskoTOPZahraničí

Španělsko získalo zpět 85 % zahraničního cestovního ruchu z doby před pandemií

Španělsko zaznamenalo od ledna do listopadu 2022 celkem 67,4 milionu příjezdů zahraničních turistů, což je o cca 15 % méně než ve stejném období roku 2019, tedy před pandemií.

Foto: Turespaña

Nicméně oproti roku 2021 se počet příjezdů zahraničních turistů do Španělska od ledna do listopadu 2022 zvýšil o 138 %. Hlavní je ovšem srovnání s rokem 2019, tedy před začátkem pandemie.

Srovnání 2019 versus 2022, příjezdová turistika leden–listopad 2022

Na prvním místě se zcela jednoznačně umístilo Spojené království se 14,358 milionu turistů, za ním pak Francie s 9,426 milionu, která však má výhodu blízkých hranic a přeshraniční turistiky, obdobně jako Portugalsko s 2,22 milionu. Velmi dobře si vedly Itálie a Nizozemí, obě země „vyslaly“ do Španělska kolem 3,7 milionu turistů, a také státy evropského severu s 3,99 milionu. Procentuálně se nejvíce snažilo Irsko (247 % oproti 2021) a Spojené království (269 % oproti 2021). Z ostatních výše jmenovaných destinací stojí za to jmenovat procentuální nárůst o 78 % v případě Francie a o 93 % u Německa. Evropské země zahrnované podle španělského statistického úřadu do kolonky „Ostatní“, kam patří i Česká republika, dosáhly za období leden–listopad 2022 počtu 5,88 milionu turistů, tedy o 108 % více ve srovnání s rokem 2021.

Zajímavé je porovnání počtu zahraničních turistů mířících v daném období do Španělska z hlediska organizace cesty. Individuálně organizovaných cest bylo neporovnatelně víc, přibližně 50,861 milionu, zatímco organizovaných bylo pouze 16,575 milionu.

Hlavní destinace: Katalánsko, Baleáry a Kanárské ostrovy

Nejvíce turistů od ledna do listopadu přicestovalo do Katalánska (téměř 14 milionů, meziroční nárůst o 167 %), na Baleárské ostrovy (13 milionů, meziroční nárůst o 110 %) a na Kanárské ostrovy (11 milionů, meziroční nárůst o 155 %).

Hlavní analyzované ukazatele ukazují kromě oživení odvětví cestovního ruchu také schopnost tohoto odvětví se zotavit

Při hodnocení roku 2022 nesmíme zapomínat, že cestovní trh tvoří ve Španělsku 14 % HDP. Jakýkoliv vnější i vnitřní otřes má velké dopady na celkovou ekonomiku Španělska. Pokud jde o kumulativní výdaje na cestovní ruch za období leden–listopad 2022, ty dosáhly 81,3 miliardy eur. Pokud tyto výdaje porovnáme s výdaji zaznamenanými v předchozích letech, hovoříme o objemu, který výrazně převyšuje objem zaznamenaný v letech 2020 a 2021. Pokud navíc tyto výdaje porovnáme s výdaji zaznamenanými v roce před pandemií, říkají nám tyto výdaje, že po obnovení 94 % výdajů zaznamenaných v roce 2019 se do normálu dostávají i výdaje na cestovní ruch, tedy nejenom počty zahraničních turistů.

Zdroj: INE (Španělský statistický úřad), Frontur, Hosteltur

Turespaña, španělská kancelář pro cestovní ruch Vídeň

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button