Novinky

Španělsko bude od 23. listopadu požadovat při příjezdu negativní PCR test

Podle sdělení španělského ministerstva zdravotnictví bude Španělsko od 23. listopadu 2020 při příletu na letišti požadovat negativní test PCR ze země původu, a to u občanů ze zemí, kde je vysoké riziko nákazy.

Foto: Pixabay
  • Test nesmí být starší než 72 hodin. Při vyplňování povinného formuláře https://www.spth.gob.es/ pro získání QR kódu, 72 hodin před odletem do Španělska, bude kdokoliv, kdo přilétá do Španělska z jiného státu, povinen zaškrtnout políčko, že má s sebou doklad o negativním testu. Potvrzení musí být ve španělštině nebo angličtině, může být předloženo v papírové nebo elektronické podobě.  Informace o jednotlivých zemích a míře rizika, a tedy povinnosti PCR testu nebo nikoliv, bude uveřejněn na stejném webu. Seznam zemí podle španělského semaforu bude aktualizován 7 dní od uveřejnění tohoto nařízení v oficiálním španělském Věstníku (12. 11. 2020), poté bude každých 15 dní aktualizován dle vývoje sitauce.
  • Připouští se pouze test PCR. Při vyplňování dotazníku pro QR kód (písemně nebo elektronicky) musí číslo cestovního dokladu souhlasit s číslem totožnosti uvedeným na potvrzení o negativním testu. Na potvrzení musejí být uvedeny jak údaje cestující osoby, tak i kontaktní údaje zdravotní laboratoře provádějící test.
  • V případě, že cestující nemá možnost vyplnit zdravotní formulář online, může si stáhnout formulář v papírové podobě podle způsobu dopravy (letecká, námořní) zde:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm

  • Zdravotní kontrola a kontrola potvrzení o testu bude probíhat  pouze na letištích a v přístavech, nikoliv na pozemních hraničních přechodech. Vztahuje se na všechny občany bez rozdílu národnosti a bydliště, pokud nebudou přijíždět ze zemí patřících do skupiny s nízkou nákazou.
  • V případě tranzitu, pokud pasažér zůstane v tranzitní mezinárodní části, nemusí se vykazovat negativním PCR testem, nesmí však přestupovat na vnitrostátní lety, neboť tím vstupuje na španělskou půdu a je povinen se PCR testem vykázat.
  • Doklad o negativním testu bude kontrolován namátkově, v případě, že pasažér nebude schopen jej doložit, může jej stihnout pokuta za přestupek ve výši 3000 eur i více dle závažnosti přestupku.
  • Zdravotnický personál provádí zdravotní kontroly teploty na letištích a v přístavech, například snímání teploty, a v případě, že zjistí, že pasažér má teplotu vyšší než 37,5 °C nebo vykazuje známky nemoci, podrobí ho přímo na letišti testu PCR na vrub španělského státu, s výsledky do jedné hodiny.
  • Kanárské ostrovy zůstávají beze změny, tj. od 14. do 22. listopadu je požadován negativní test (PCR nebo antigenní).

Zdroj: španělské Ministerstvo zdravotnictví, BOE, Turespaña – španělská centrála pro cestovní ruch

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button