Novinky

Rudenská luční prameniště se stanou přírodní památkou


Seznam přírodních památek na území karlovarského regionu bude opět o něco bohatší. Na základě nařízení Rady Karlovarského kraje do něj nově přibudou Rudenská luční prameniště nedaleko Vysoké Pece na Karlovarsku.

 

Foto: Vstavač nachový / Pixabay

Předmětem ochrany jsou mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně navazující ochranářsky významné druhy. Ze vzácných rostlin zde lze spatřit vstavač nachový, prstnatec májový či například prhu arniku.

„Luční prameniště leží při severním okraji venkovské zástavby v katastrálním území Rudné a jedná se o dílčí část Evropsky významné lokality. Představuje zhruba její jednu dvacetinu, přičemž je rozděleno do tří segmentů o celkové výměře 23,15 hektaru. Cílem nařízení je zachování a zvýšení perspektivy dochovaných stanovišť a nastavení trvalého optimálního managementu území,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Kromě samotné ochrany ekosystémů a vzácných organismů splňuje ochrana tohoto území další cíl, a to ochranu pramenišť jako významných forem povrchové vody. Rudenská luční prameniště se nacházejí na jedněch z mála zemědělských ploch, které nebyly v minulosti dotčeny plošnými melioracemi, a lze tak v nich a jejich okolí sledovat přirozený vývoj lučních ekosystémů daného typu.

Ochranné pásmo přírodní památky Rudenská luční prameniště se nezřizuje, území je dostatečně zajištěno ochranou Evropsky významné lokality a hospodařením na zemědělské půdě v udržitelném ekologickém režimu. V terénu bude hranice přírodní památky vyznačena v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR hraničními sloupky, pruhy na hraničních stromech a tabulemi s malým státním znakem.

Newsroom TTG

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button