DopravaNezařazené

Průzkum Letiště Praha: Tři čtvrtiny Čechů by chtěly do zahraničí vycestovat letecky nejpozději do dvou měsíců

Kdyby to bylo možné, do své oblíbené destinace v zahraničí by nejpozději do dvou měsíců chtělo vycestovat 78 % Čechů, kteří za poslední dva roky alespoň jednou cestovali letadlem. Uvádí to průzkum, který pro Letiště Praha provedla agentura Median.

Foto: Letiště Praha

Průzkum byl začátkem června realizován na reprezentativním vzorku 1549 respondentů starších osmnácti let, kteří za posledních 24 měsíců minimálně jednou cestovali do zahraničí letecky. Z výzkumu také vyplynulo, že 71 % dotazovaných bude k cestám do zahraničí využívat leteckou dopravu stejně často nebo dokonce více než v době před současnou krizí způsobenou šířením onemocnění COVID-19.

„Letiště Praha se v posledních týdnech intenzivně zaměřuje na obnovení bezpečného leteckého provozu a návrat pravidelných leteckých spojení. Za tím účelem bedlivě sledujeme trendy a vývoj na trhu, například prostřednictvím průzkumu, který jsme si nechali zpracovat agenturou Median mezi českou „létající“ populací. Průzkum má především zmapovat ochotu Čechů cestovat do zahraničí a jeho první výsledky vnímáme s ohledem na stávající situaci jako překvapivě pozitivní,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. „Průzkum budeme v měsíčních intervalech ještě dvakrát opakovat, abychom zachytili jakékoliv změny trendů v čase,“ doplňuje Václav Řehoř.

Z výsledku průzkumu mimo jiné vyplývá, že kdyby to bylo možné, 34 % respondentů by do své oblíbené zahraniční destinace bylo ochotno vycestovat okamžitě, zatímco 44 % dotazovaných by 1–2 měsíce počkalo a vycestovalo by tedy během července a srpna. Pouhých 22 % dotazovaných by o tak brzkém vycestování neuvažovalo.

Foto: Letiště Praha

Podle průzkumu také většina dotazovaných, kteří patří k české „létající“ populaci, počítá v následujících 12 měsících s dovolenou v zahraničí. Celých 33 % respondentů plánuje jednu zahraniční dovolenou, 34 % dotazovaných plánuje v následujících 12 měsících dvě cesty do zahraničí, 11 % dokonce tři cesty do zahraničí a 7 % by chtělo vycestovat čtyřikrát a vícekrát. Pouhých 15 % dotazovaných v následujících 12 měsících neplánuje žádnou zahraniční cestu.

Pokud jde o druh dopravy, 65 % dotazovaných se chystá využívat leteckou dopravu ve stejné míře jako doposud, 6 % dotazovaných dokonce plánuje využívat leteckou dopravu více než v době před jejím útlumem. Zbytek dotazovaných bude leteckou dopravu využívat méně než doposud.

Železniční dopravu bude naproti tomu ve stejné míře využívat 62 % dotazovaných a dalších 11 % dotazovaných ji plánuje využívat více, než před stávající situací.

Autobusovou dopravu má v úmyslu využívat stejně jako doposud 63 % respondentů. Více ji budou podle průzkumu využívat 4 % z nich. Naopak, automobilovou dopravu má 35 % dotazovaných v plánu využívat více než před současnou krizí a ve stejně míře jako doposud ji hodlá využívat 58 % respondentů.

Pokud jde o preference v cestování do zahraničí, největší podporu mají mezi respondenty cesty do sousedních států a také cestování k moři v rámci Evropy. Do sousedních států hodlá cestovat stejně jako dříve 64 % dotazovaných, 11 % dotazovaných by naproti tomu chtělo do sousedních států cestovat více a 26 % méně než doposud.

V případě cest k moři v rámci Evropy své zvyklosti podle průzkumu nebude měnit celých 53 % dotazovaných, kteří odpověděli, že za mořem po Evropě budou cestovat ve stejné míře, jako doposud, další 4 % dotázaných chce dokonce do evropských přímořských destinací cestovat více. Naopak, 43 % bude podle průzkumu k evropskému moři cestovat méně.

Velmi podobných výsledků dosáhly zahraniční cesty po evropských městech. Pro celých 52 % dotazovaných se v tomto ohledu nic nezmění. Tito respondenti budou podle průzkumu do evropských měst cestovat stejně jako doposud. Více do evropských metropolí chtějí cestovat 4 % respondentů, a naopak méně 44 % respondentů.

Menší zájem prozatím jeví česká létající populace o cesty k moři mimo Evropu. Stejně jako doposud bude podle průzkumu těchto cest využívat 38 % dotazovaných, další 2 % chtějí cestovat k moři do vzdálených mimoevropských destinací více a naopak, 60 % respondentů méně.

Průzkum také zjišťoval, kolik plánuje česká létající populace utratit letos za celou domácnost za zahraniční dovolené. Celých 15 % dotazovaných odpovědělo, že do 15 tisíc korun českých, 29 % respondentů hodlá podle průzkumu za zahraniční cesty letos za celou domácnost utratit 16–30 tisíc korun českých, naproti tomu 19 % plánuje do zahraničních cest tento rok investovat 31–45 tisíc korun českých, 12 % respondentů 46–60 tisíc korun českých a 9 % dotazovaných více než 60 tisíc korun českých. Zbylých 15 % respondentů zahraniční cestu letos neplánuje.

 

Více informací se dozvíte také na Twitteru Letiště Praha: @PragueAirport.

Newsroom TTG

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button