NovinkyŠpanělskoZahraničí

Pro pobyt na Kanárských ostrovech je třeba negativní test

Na základě rozhodnutí autonomní vlády Kanárských ostrovů ze dne 29. října 2020 vstoupilo v platnost dne 1. 11. 2020 uveřejněním v Oficiálním Věstníku KO č. 223 Nařízení, které stanoví podmínky pro pobyt v ubytovacích zařízeních na Kanárských ostrovech. Od 14. listopadu 2020 se zavádí povinnost pro turistické uživatele ubytovacích zařízení prokázat se negativním diagnostickým testem pro zjištění aktivní infekce.

Zdroj: Turespaña

Test nesmí být starší 72 hodin a turisté musí doložit potvrzení v papírové nebo digitální formě při příjezdu do ubytovacího zařízení. Potvrzení musí obsahovat následující údaje: datum provedení testu, identifikační údaje osoby a název autorizovaného zdravotnického centra ze zermě původu, které test provedlo. Povinnost doložit test ze země původu nemají děti do 6 let věku. Osoby, které již v minulosti na koronavirus onemocněly, test doložit musí.

Povinnost testu (při cestě na Kanárské ostrovy) nabývá účinnosti až od půlnoci ze 13 na 14. listopadu, a platí pouze pro Kanárské ostrovy. Pokud tedy klient přiletí na ostrovy 13. listopadu, není povinen se testem prokázat. Test musí být proveden v zemi původu, tedy např. v České republice. Je to Nařízení kanárské vlády pro občany všech zemí, odkud turisté přijíždějí, a platí pouze pro Kanárské ostrovy. Je možný test na protilátky, rychlotest, i PCR test, PCR test však není nutný. V případě Španělska – pevnina a Baleárské ostrovy – se test při cestě na španělském území nevyžaduje, ale vyžadují jej české orgány při návratu.

Při rezervaci ubytování nebo sjednání ubytovacích služeb na Kanárských ostrovech musí klient stvrdit, že přijímá výše uvedené podmínky pro ubytování. Ubytovací zařízení mají povinnost informovat klienta o nutnosti si stáhnout do svého telefonu aplikaci Radar Covid (obdoba erousky) a ponechat jí aktivní po dobu 15 dní po návratu do země původu. Jedná se o aplikaci pro upozornění na výskyt infekce RadarCOVID a je k dispozici pro iPhone i Android.

Test se nevztahuje na osoby, které použijí registrované ubytovací zařízení a mají status residenta na Kanárských ostrovech. Pro účely ubytování jsou povinni doložit místopřísežné prohlášení, že v posledních 15 dnech před ubytováním pobývaly na Kanárských ostrovech a v daném období nevykazovaly známky onemocnění na COVID-19.

Povinnost testu se nevztahuje také na osoby, které sice nemají status residenta na Kanárských ostrovech, ale které doloží cestovními doklady (letenky, apod.), že pobývaly na Kanárských ostrovech již 15 dní před tím, než se ubytují v nějakém registrovaném ubytovacím zařízení.

Pravidla pro uživatele ubytovacích zařízení mohou být změněna na základě dohody kanárské autonomní vlády a kanárských zdravotních institucí a zůstanou v platnosti, dokud nebude stanoveno jinak.

Zdroj: nařízení vlády Kanárských ostrovů č. 223.

Odkazy:

Vládní Nařízení (Decreto-ley č. 223)

Jedná se o registrovaná ubytovací zařízení.

Poznámka: Dle výše uvedeného vládního nařízení se používá obecné označení diagnostický test ke zjištění aktivní infekce, které zahrnuje současné diagnostické testy, a to vzhledem k jejich neustálému vývoji. http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/ECDC/ECDC_rychle_diagnosticke_testy.pdf

 

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button