DopravaNezařazené

Prevence šíření nákazy koronavirem. Letiště Praha přijalo opatření v oblasti edukace cestujících  

Hlavní hygienička České republiky vydala v pondělí Ochranné opatření, které ukládá povinnost Letišti Praha přijmout opatření, jejichž předmětem je informovat cestující o způsobech prevence dalšího šíření nákazy koronavirem a o dalším postupu, kterým by se měla osoba s podezřením na danou nákazu řídit. 

Foto: Letiště Praha

Cílem opatření je vytvoření podmínek pro včasné odhalení a prevenci dalšího šíření nákazy. Letiště v tomto ohledu okamžitě přijalo celou řadu konkrétních opatření, která směřují především do oblasti informovanosti a edukace cestujících.

Opatření byla přijata v rámci standardního provozu letiště.

Letiště se neprodleně dohodlo s leteckými společnostmi, Policejním prezidentem České republiky a Celní správou České republiky na posílení a rozšíření těchto opatření rovněž na pracoviště pasové kontroly, celní kontroly a do letadel.

V prostorách letiště jsou umístěny velké edukativně-informační tabule, které informují cestující o tom, jak postupovat v případě, že na sobě pozorují příznaky respiračního onemocnění a přiletěli z oblasti ohniska nákazy. Tyto velké cedule jsou doplněné také menšími cedulemi rozmístěnými rovněž v prostorách terminálů a nově také polepy přímo ve dvou dedikovaných gatech, kam jsou směřovány všechny lety z Číny.

Po dohodě s Policejním prezidentem ČR jsou informace rozšířeny rovněž do prostor pasové kontroly. Také na tomto pracovišti jsou naistalovány polepy tak, aby si cestující čekající na pasovou kontrolu mohli informace přečíst.

Většina informačních nosičů je umístěna v toku příletových cestujících tak, aby informace nemohlo minout až 100 % cestujících. S konkrétním počtem informačních nosičů budeme pracovat podle vývoje situace.

Letiště Praha

Cestující, kteří na sobě pozorují příznaky respiračního onemocnění a cestují z oblastí ohniska nákazy, by měli především okamžitě vyhledat lékařkou pomoc, nejlépe Stálou lékařkou službu Letišti Praha, která je přímo na letišti k dispozici 24 hodin denně. Na pracovišti Stálé lékařské služby bude cestujícím poskytnuta okamžitá zdravotní péče. Tito cestující by se také  neměli vystavovat kontaktu s většími skupinami ostatních lidí a neměli by cestovat do centra města.

Lety z Číny jsou až do odvolání odbavovány pouze na dvou k tomu dedikovaných gatech. K žádným jiným gatům tato letadla nejsou přistavována. Tyto prostory podléhají zvýšeným hygienickým opatřením, například se častěji dezinfikují, a to po každém letu. Stejný postup jsme rozšířili také na všechny ostatní gaty, kam směřují mezikontinentální lety, přesto, že na těchto gatech lety do Číny odbavovány nejsou. Častější a důkladnější desinfekce probíhají také na odbavovacích přepážkách. Zároveň jsme také posílili rozmístění desinfekcí do hal terminálů. Rozmístili jsme více než 60 zásobníků s desinfekcí napříč terminály, některé z nich na velkých stojanech v těch nejexponovanějších místech.

Na letišti probíhá také cílený screening cestujících, kdy zaměstnanci letiště dostali instrukce, aby ve zvýšené míře sledovali dění na terminálech, aby si ve zvýšené míře všímali cestujících, kteří vykazují známky respiračního onemocnění a tyto cestující, aby okamžitě odkázali na Stálou lékařskou službu Letiště Praha. Zaměstnanci letiště také informují bezpečnostní pracovníky letiště o tom, že se takový cestující v prostorách terminálů nachází. Opatření cíleného screeningu se osvědčilo a funguje.

U všech příletů z Číny je také přítomen zvláštní dedikovaný pracovník. Tento pracovník přímo v příletové čekárně u letadla aktivně oslovuje cestující, kteří vykazují známky nákazy. Tyto cestující odkazuje do péče Stálé lékařské služby Letiště Praha, aby zde neprodleně vyhledali lékařskou pomoc a nevystavovali se kontaktu s větším množstvím ostatních cestujících. Zároveň upozorňuje bezpečnostní pracovníky letiště na to, že se v prostorách letiště nachází osoba, která vykazuje známky respiračních onemocnění. Podobný screening provádí také pracovníci pasové kontroly a celní kontroly. Ti také ve zvýšené míře sledují cestující a ty, kteří cestují z oblasti ohniska nákazy a  vykazují známky respiračního onemocnění, upozorňují, aby okamžitě vyhledali lékařkou pomoc přímo na letišti a prostor letiště zatím neopouštěli.

Letiště Praha také vyzvalo letecké společnosti, aby rovněž zavedly zvýšenou pozornost posádek přímo na palubách letadel a aby také tyto posádky informovaly ještě na palubě letadla cestující, že pokud cestují z oblastí ohniska nákazy a pozorují na sobě příznaky respiračního onemocnění, či se necítí dobře, aby okamžitě kontaktovali lékařskou službu přímo na letišti. Leteckým společnostem byly zároveň distribuovány informace, které cestující dostávají přímo v terminálech, a to právě za účelem šíření těchto informací ještě na palubě letadla.

Sledujte aktuální informace na twitterovém účtu @pragueairport

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Jeden komentář

 1. Unlock Your E-Commerce Potential with Shopify!

  Dear,

  Are you ready to turn your e-commerce dreams into reality?
  Look no further than Shopify – the ultimate platform for building, growing, and scaling your online business!

  Here’s why thousands of entrepreneurs like you are choosing Shopify:

  Easy Setup:

  Get your online store up and running in minutes with Shopify’s intuitive interface and step-by-step guidance.
  No technical expertise is needed!

  Beautiful Templates:

  Choose from a wide range of professionally designed templates to create a visually stunning storefront that captivates your customers
  from the moment they arrive.

  Secure Payments:

  Rest easy knowing that your customers’ transactions are safe and secure with Shopify’s built-in payment processing system.
  Accept credit cards, PayPal, and more, with ease.

  Marketing Tools:

  Reach your target audience and drive sales with Shopify’s powerful marketing tools, including email campaigns, social media integrations,
  and SEO optimization.

  24/7 Support:

  Need help? Our dedicated support team is here for you around the clock, ready to assist with any questions or concerns you may have.

  Whether you’re just starting or looking to take your existing business to new heights,
  Shopify is your trusted partner every step of the way.
  Join the millions of successful entrepreneurs who have chosen Shopify to power their online stores.

  Ready to get started?
  Sign up for your free trial today and see why Shopify is the #1 choice for e-commerce success!

  Visit us to start it Now!@: https://shopify.pxf.io/jr04aa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button