HotelyMěsta & regiony ČRZprávy

Pražský hotel Intercontinental není památkou

Ministerstvo kultury rozhodlo o tom, že pražský hotel Intercontinental postavený v letech 1968 až 1974 nezíská památkovou ochranu. Návrh Národního památkového ústavu (NPÚ) podle úřadu pominul problematické aspekty stavby. Rozhodnutí zatím není pravomocné a je možné proti němu podat rozklad.
 
Foto: archiv hotelu Intercontinental

„Ministerstvo kultury ve svém rozhodnutí dospělo k závěru, že hotel Intercontinental je stavbou výjimečnou oproti běžným stavbám této doby, nicméně díky nevhodným stavebním úpravám došlo k zásadním změnám jak v interiéru, tak exteriéru budovy. Všechny tyto změny snižují památkovou hodnotu objektu, proto nesplňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku,“ uvedlo ministerstvo.

Ministerstvo kultury připomíná, že hotel a prostranství kolem jsou chráněny režimem pražské památkové rezervace a vlastník nemovitosti musí k zamýšlené stavbě či rekonstrukci mít závazné stanovisko pražského magistrátu.

Hotel vlastní od ledna 2019 fond R2G podnikatelů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše, kteří jej rekonstruují a plánují i úpravy okolí. Zahrnují stavbu na piazettě vedle hotelu, kterou kritizují někteří místní obyvatelé a politici.

Podnět na prohlášení brutalistického hotelu památkou podal NPÚ v roce 2015, ministerstvo se jím však zabývat až začátkem loňského roku. Podle NPÚ jsou památkovými hodnotami stavby unikátní řešení, umístění v historickém jádru města nebo dochovaný exteriér a prvky interiéru.

„Můžeme jen konstatovat, že jedna z nejvýznamnějších pražských realizací 60. let minulého století nebude památkově chráněna. Nezbývá než doufat, že vlastník bude při plánované obnově respektovat nesporné hodnoty stavby, které dokládá i právě dokončený pětiletý výzkum NPÚ zaměřený na architekturu 60. a 70. let 20. století. Rozhodnutí nám zatím nebylo poskytnuto, jakmile se s jeho zdůvodněním seznámíme, zvážíme, zda využijeme možnosti podat podnět o přezkoumání,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Ministerstvo v odůvodnění uvedlo, že se na udělení památkové ochrany neshodla poradní komise. V rozhodnutí dále stojí, že návrh NPÚ vůbec nezohlednil problematické aspekty stavby v kontextu umístění v historickém jádru metropole. Ministerstvo uvedlo, že musí stavbu hodnotit jako celek i z pohledu jejích problematických prvků.

Těmi je podle odůvodnění například napojení hotelu na sousední historické objekty Starého Města, nábřežní předpolí hotelu, pozdější přístavba bazénu nebo vyvýšená střecha garáží na piazzettě vedle hotelu, která zabírá velkou její část. „Diskutabilní je ostatně již samotné umístění stavby hotelu do daného urbanisticky pohledově i významově exponovaného místa vltavského nábřeží,“ píše se v dokumentu.

„Shodujeme se, že prostor piazzetty je dnes odžité území, které je třeba v kontextu památkové rezervace dále rozvíjet. Při posuzování ministerstvo kultury mělo k dispozici návrh projektu Staroměstská brána včetně objektu na rohu ulic Pařížská a Bílkova. Vítáme, že památkáři chtějí toto území také citlivě rozvíjet, a ne konzervovat ve stavu ze 60. let,“ sdělil zástupce majitelů hotelu Jakub Dyba.

Okolo projektu úprav okolí hotelu, který plánují jeho majitelé, se v metropoli diskutuje. Kritikům se nelíbí záměr postavit na piazzettě prosklenou budovu. Proti jsou někteří místní obyvatelé a opoziční zastupitelé Prahy 1. Radní města schválili nesouhlasné stanovisko ke stavbě budovy a podání námitky v územním řízení.

Piazzeta byla v minulosti zastavěna, část domů byla zničena na konci druhé světové války a zbytek zbourán na konci 60. let. Nyní většinu prostoru zabírá ventilace a vjezd do podzemních garáží hotelu, které by měly po rekonstrukci zmizet. Podle investorů má nová budova zabírat 8,5 procenta nové plochy náměstí. Prostranství se od roku 2018 jmenuje po režisérovi Miloši Formanovi.

Newsroom TTG/ČTK

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button